המקפצה: המטה להשקעה במקצועות המחר

אנו מקימים בימים אלה את ״המקפצה״, שותפות של מגזר עסקי ומגזר חברתי, שמטרתה: תוכנית לאומית לפיתוח מיומנויות עובדים.

ועדת היגוי

שותפים במקפצה

מקדמים תכנית להשקעה בעובדים

היעד: 50,000 משתתפים בשנה בקורסים מקצועיים איכותיים במימון ממשלתי.

עולם העבודה העולמי נמצא כעת בעיצומם של שינויים מרחיקי לכת, טכנולוגיים, תעשייתיים, תקשורתיים ועוד, אשר משפיעים דרמטית על הרכב המקצועות הנדרשים במשק. חלק מהמקצועות כבר נעלמים ואחרים נולדים. העובדים נדרשים להתאים את עצמם ולהתמקצע כל פעם מחדש. לשוק החופשי אין מענה לכך. מעסיקים פרטיים לא מסוגלים, וגם לא מתומרצים, לספק את ההכשרות המקצועיות הנדרשות. מדובר בכשל שוק של ממש.

כבר היום חסרים בעולם העבודה הישראלי עשרות אלפי בעלי ובעלות מקצוע. למרות שהמשק בתעסוקה מלאה, עובדים ועובדות רבים אינם מקצועיים וחסרים אופק תעסוקתי: שליש משתכרים פחות משכר המינימום, והשכר החציוני נמוך מאוד (7,400 שקלים).

האתגר בפיתוח מיומנויות עובדים בישראל

בישראל ההשקעה הממשלתית בפיתוח מיומנויות עובדים שאינם הולכים לאקדמיה הופחתה משמעותית ב-15 השנים האחרונות והיא נמוכה בהרבה מהמקובל והמומלץ ע"י גורמים בינ"ל. ממחקר שערכנו עולה כי מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה והמכללות הטכנולוגיות, לומדים רק כ-14,000 אנשים בשנה בהכשרות מקצועיות במימון המדינה. זאת, לעומת כ-90,000 לומדים בהכשרות אלו ב-1991.

למרות שבמערכת הפוליטית, הממשלתית והמקצועית יש הכרה גוברת בצורך להבטיח שלעובדים בישראל יהיו את המיומנויות הנדרשות להשתלב בתעסוקה, המדיניות הקיימת עדיין לא עושה שימוש בידע המצטבר, בישראל ובעולם, כדי לשפר את ההכשרות הקיימות ולהרחיב את היקפן וקהלי היעד. ההכשרות המקצועיות מיועדות כיום אך ורק למי שנמצא מחוץ למעגל התעסוקה. כלומר, מי שעובדים בעבודות לא מקצועיות חסומים מלקבל הכשרות. ללא השקעה בעובדים אלו, הפריון במשק והצמיחה הכלכלית של המדינה בסכנה משמעותית. 

אתם הכוח שלנו לשנות!

תומכים ביוזמה?

יחד נגרום לשיפור והרחבה של ההשקעה הממשלתית בלימודים מקצועיים איכותיים שאינם אקדמיים:

שתפו בסושיאל!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
מטפלות בקורס קידום קריירה - המקפצה

המקפצה – המטה להשקעה במקצועות המחר

מטה פעולה אזרחי לקידום רפורמה בדרך בה פועלת המדינה בתחום הלימודים המקצועיים שאינם אקדמיים. היעד שלנו הוא שמדי שנה יוכשרו במימון ממשלתי 50,000 איש במגוון רחב של תחומים וענפים, ויבטיחו בכך את השתלבותם במקצועות מובילים בתעשייה ובשירותים. אנו מתכננים להגיע אליו באמצעות הנעת דיון ציבורי בנושא, עד להפיכתו לבוער ברמה הלאומית, ועבודה ישירה מול מקבלי החלטות בדרג המקצועי ובדרג הפוליטי.

במקפצה משלבים כוחות – מעסיקים, ארגוני מעסיקים, ארגונים חברתיים, מפעילי הכשרות, מומחים ומובילי דעת קהל. ביניהם: קרן סטף ורטהיימר והזרוע הביצועית שלו, עמותת צורים, קרן ביחד, קרן פידליו, ויצו העולמית, קרן רש״י, רוח הגליל שמובילה רעיה שטראוס, התאחדות התעשיינים, אורט, סיסקו, התאחדות התעשייה והמלאכה, הקרן לפיתוח חברתי-כלכלי, ציונות 2000, אלפנאר, קמח, התאחדות מרכזי הצעירים, מכללת ארז, קונסול, התאגדות חינוך מבוגרים, בועז צפריר (ממן), דיתה ברוניצקי (אורמת), דליה נרקיס (לשעבר מנפאואר).

השיפורים שמקדמת המקפצה

גיבשנו תכנית מפורטת להרחבת ההשקעה הממשלתית בהקניית מיומנויות לעבודה לצעירים מעל גיל 18 שמבקשים להיכנס לעבודה מקצועית שאינה אקדמית, לעובדים שמבקשים לשפר את מצבם התעסוקתי, ולבוגרים שמבקשים לחזור למעגל העבודה אחרי היעדרות. הצעתנו מבוססת על הדגמים המוצלחים ביותר ברמה המקומית והבינלאומית, תוך ראייה כוללת של שוק התעסוקה ומסלולי ההתפתחות המקצועית. לשם בנייתה, ערכנו מיפוי של צרכי מעסיקים, ניתוח היצע ההכשרות הקיים, ואיתור של הפערים המשמעותיים ביותר.

פיתוח ההצעה נעשה בתהליך המשתף ומגייס בעלי עניין בנושא זה: מעסיקים בענפי המשק השונים, ארגוני עובדים, ארגונים חברתיים העוסקים בתחום זה, מפעילי הכשרות מקצועיות, מומחים בתחום הזה מהפרופסיה ומהאקדמיה, וגורמים ממשלתיים המעורבים בתחום זה. אנו מאמינים כי הידע והניסיון של בעלי העניין השונים בתחום מאפשר לבנות הצעה מדויקת יותר וריאלית למימוש.

אלו הצרכים המרכזיים שזיהינו יחד:

  1. הכרה ממשלתית – מטרתנו הוא לרתום את מקבלי ההחלטות לתעדף את הטיפול בנושא ולהגדיל את ההשקעה הממשלתית, כדי להפוך את ההכשרות למנוף לפיתוח הכלכלה ולהעצמת ציבור העובדים.

  2. השקעה בעובדים – הרוב המכריע של המשתתפים בהכשרות הממשלתיות הם חסרי עבודה, והלכה למעשה הן חסומות בפני אנשים עובדים. יש לאפשר השלמה של מיומנויות בסיס, מיומנויות רכות והכשרות מקצועיות גם לעובדים בשכר נמוך, כדי להבטיח את השתלבותם במקצועות מובילים בתעשייה ובשירותים.

  3. שיפור דרך פעולת המנגנון הממשלתי – המנגנון הוא בירוקרטי וכולל חסמים מובנים להתעדכנות מהירה של ההכשרות בהתאם לצורכי המשק. אנו מציעים מודל פעולה מפורט למנגנון שיאפשר לפתח קורסים עדכניים וחדשניים, ואימוצו יאפשר הקצאת משאבים לקורסים על בסיס אפקטיביות.

  4. שיתוף מעסיקים – הרוב המכריע של ההכשרות נעשה ללא שיתוף מעסיקים. אנו מציעים מודלים מפורטים לשילוב סוגי מעסיקים שונים, לפי גודלם ויכולתם, הן בפיתוח ההכשרות כדי שיתאימו לצרכים בשטח, והן בהוצאתן לפועל, כולל עבודה עם מעסיקים כדי להבטיח התמחות אצלם כחלק מכל הכשרה.

  5. סיוע לעובדים בתקופת ההכשרה – אחד החסמים להשתתפות בהכשרות שדורשות ימי לימודים ארוכים ותקופה משמעותית הוא היעדר הכנסה זמינה שמאפשרת התפנות ללימודים. מוצע לשקול מודלים למתן דמי קיום ו/או הלוואות קיום. כמו כן, יש לבטל את הקיצוץ הקיים של 30% בדמי אבטלה למשתתפים בהכשרות.

מטרתנו היא שתוך שנתיים תחליט הממשלה על תכנית שתגדיל את ההשקעה בפיתוח מיומנויות עובדים, עם חלוקת משאבים נכונה והערכות מתאימה. תוך חמש שנים, תיושם התכנית הממשלתית, ולפחות 50,000 אנשים בגיל העבודה ישתתפו בהכשרות שיקנו להם כישורים רלבנטיים לשוק התעסוקה ויגבירו את סיכוייהם למצוא משרה מקצועית בשכר הולם.

תומכים ביוזמה? אתם הכוח שלנו לשנות!

יחד נגרום לשיפור והרחבה של ההשקעה הממשלתית בלימודים מקצועיים איכותיים שאינם אקדמיים: