האנשים


חברי הצוות

מנכ"לית

מנהל פיתוח מדיניות

מנהלת שותפויות וקידום מדיניות

שניר שפר

רכז דיגיטלהוועדה המייעצת