תרומה

תרומה ל-121 משמעה השקעה אישית שלך בעתיד המדינה ובתשתיות החברתיות שלה.

תרומתך תסייע לנו להמשיך ולפעול!

התרומות משמשות אותנו למחקר, לגיוס שותפים, לקמפיינים תקשורתיים ולקידום מדיניות מול מקבלי ההחלטות בכל הפרויקטים של הארגון. אתם הכוח שלנו לשנות! כל סכום מסייע.

50.00