אנו מאמינים שכאזרחים ואזרחיות יש לנו מטרה משותפת שחוצה מגזרים ומפלגות, והיא: שלמדינת ישראל יהיו תשתיות חברתיות חזקות, שיאפשרו לכל אחת ואחד מאיתנו חיים בכבוד והגשמה אישית.

בישראל 2018 רוב מכריע של אזרחי המדינה מרוצים מחייהם כאן והנתונים הכלכליים מרשימים, אבל הפערים החברתיים עצומים. רובם המכריע של האזרחים סובלים ממצוקה כלכלית בהווה, ומחרדה מתמשכת לגבי אופק הקיום שלהם. השכר הממוצע נמוך יחסית ליוקר המחיה, ורשת הביטחון הסוציאלית מלאת חורים ופגמים. כדי לשנות זאת, יש לקדם שינויים במדיניות ממשלתית, שיחזקו את התשתיות החברתיות ויאפשרו לאזרחים ולאזרחיות התפתחות אישית ואופק כלכלי.