אנו מאמינים שכאזרחים ואזרחיות יש לנו מטרה משותפת שחוצה מגזרים ומפלגות, והיא: שלמדינת ישראל יהיו תשתיות חברתיות חזקות, שיאפשרו לכל אחת ואחד מאיתנו חיים בכבוד והגשמה אישית.

חיזוק משמעותי של התשתיות החברתיות יושג באמצעות שורה ארוכה של חוקים וצעדים ממשלתיים שיעשו לאורך זמן. ההחלטות צריכות להשתנות הן ביחס לחלוקת המשאבים ואופן השקעתם והן ביחס למקורות ההכנסה של המדינה. השינויים צריכים להיעשות ביחס לכל סוגיה על יסוד בחינה מעמיקה וכוללת.

כדי להניע שינויים צריך לחץ ציבורי משמעותי על הממשלה והכנסת. הלחץ צריך להיעשות באופן אסטרטגי ומקצועי, ולאורך זמן. הלחץ צריך לבוא מהציבור עם גיבוי של עשייה מקצועית, שתתחרה עם גורמי ההשפעה הקיימים על מקבלי ההחלטות. שכן, כיום חברי הכנסת, השרים, והפקידות נתונים ללחץ של קבוצות אינטרסים שונות, שמופעל באמצעות אנשי מקצוע מעולים: יועצים אסטרטגיים, לוביסטים, עורכי דין ואנשי יחסי ציבור.

יש לחזק את הלחץ הציבורי והפוליטי על מקבלי ההחלטות בישראל באופן דומה, באמצעות חיבור הגורמים הפעילים בשטח סביב מטרות משותפות ויצירה משותפת של קמפיינים ציבוריים להשגתם ותוך שימוש באנשי מקצוע מתחום הלובי, התקשורת והמשפט. לקואליציות שאנו מגבשים מצורפים גם אנשי אקדמיה ומכוני מחקר החוקרים את הנושאים הספציפיים ובידם ניתוח מעמיק של המצב בכל תחום וחלופות למדיניות הקיימת.

אנו מאמינים שיש רצון ציבורי בשינוי, אולם אין חיבור מספיק בין הגורמים שמבקשים אותו לבין אנשי מקצוע. אנו יוצרים את החיבור מתוך אמונה שעבודה אסטרטגית לאורך זמן של מסה קריטית של פעילים ואנשי מקצוע תוכל לחשוף באופן אפקטיבי יותר את התחלואים החברתיים ולקדם הצעות קונקרטיות לשינויי מדיניות. אנו מאמינים שהשפעה מתמשכת על השדה הפוליטי ועל הזירה התקשורתית יהפכו את מקבלי ההחלטות ל"חברתיים" יותר ובטווח הארוך יביא הדבר לשיפור משמעותי בהיקף התשתיות החברתיות ואיכותן.

קראו איך אנחנו עושים את זה? 
אילו מטרות אנו כבר מקדמים? הציצו בפרויקטים של 121!