איך אנחנו עושים את זה?

 • אנו יוצרים שותפויות עם ארגונים חברתיים, פעילי שטח, אנשי מקצוע מהתחומים השונים, מומחים, חוקרים ואנשי אקדמיה.
 • ביחד עם השותפים אנו בונים הסכמות ביחס למטרות חברתיות-כלכליות ברמה הלאומית, הצעות קונקרטיות למדיניות חלופית ותוכנית אסטרטגית לקידום ההצעות.
 • אנו עושים את העבודה המקצועית לקידום התכנית:
  • ריכוז המחקר וכתיבת הצעה מפורטת ומקיפה לשינוי הנדרש, כולל ניסוח הצעות לחקיקה / נהלים וכו׳. 
  • קידום המדיניות הרצויה מול מקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות במשרדי הממשלה, בכנסת, ברשויות רגולטוריות ובתאגידים סטטוטוריים.
  • קמפיינים בתקשורת הישנה והחדשה להעלאת מודעות ציבורית לבעיה ולפתרון שאנו מציעים. 
  • במקרים המתאימים יישקל שימוש בכלים משפטיים.

אנו מאמינים כי כולנו יחד יכולים להיות חבר הכנסת ה-121 ולהביא לקידום התשתיות החברתיות למאה ה-21.

איך משנים מדיניות?

קראו איך אנחנו עושים את זה ב-121? ומי האנשים ששותפים לקידום המטרות החברתיות שלנו.

אילו מטרות אנו כבר מקדמים כך? הציצו בפרויקטים של 121!


איך אפשר לעזור לנו?