אודות המקפצה

שותפות זו נולדה כדי להניע שינוי רחב ביחס ללימודים מקצועיים שאינם אקדמיים בישראל. קראו כאן מדוע אנו מאמינים בפיתוח מאסיבי של מיומנויות עובדים ואיך בכוונתנו להניע השקעה ממשלתית רחבה בכך.

אנו מאמינים

בעבודה מקצועית, בכל הענפים, כזו שדורשת ללמוד, אך מבטיחה אופק תעסוקתי, ששכר ומשמעות בצדו. 

אנו מאמינים שזו זכותה וחובתה של ממשלת ישראל להשקיע כדי להבטיח לכל איש ואישה מגיל 18 ומעלה אפשרות ללמוד מקצוע.

במהלך החיים, צריכה הממשלה לסייע לנו לכל אחד ואחת מאיתנו לשדרג מיומנויות, כדי להבטיח לנו פרנסה וחיים בכבוד בעולם עבודה משתנה. 

השקעה זו תבטיח תעסוקה לכל מי שירצה ללמוד, העלאה של פריון העבודה שנמצא בשפל, והיא גם תאפשר צמיחה למשק ולחברה.

מה תבטיח השקעה בפיתוח מיומנויות עובדים?

אנו יודעים שבהתארגנות נכונה ובהשקעה סבירה לחלוטין יכולה מדינת ישראל להבקיע דרך לעשרות ואף מאות אלפי ישראלים וישראליות בשנה, ולהבטיח את מקומם בשוק העבודה, המשתנה תדיר. 

שיעורי האבטלה המבהילים בעקבות משבר הקורונה מחייבים השקעה זו, כדי לאפשר למובטלים ללמוד ידע ומיומנויות לעבודות מקצועיות, שחלקן כבר נדרשות כיום, וחלקן ידרשו עם התאוששות המשק. 

אנו כאן כדי לעורר את כולנו להביא את היום שבו לכל איש ואישה בישראל ניתנת אפשרות אמיתית ללימודים על יסודיים שמבטיחים עתיד מקצועי.

אנו כאן כדי לעורר את כולנו להביא את היום שבו לכל איש ואישה בישראל ניתנת אפשרות אמיתית ללימודים על יסודיים שמבטיחים עתיד מקצועי.

החזון שלנו

אנו פועלים במטרה להביא להשקת תוכנית לאומית להסבות ולהכשרות מקצועיות למפוטרי הקורונה ולרפורמה במערך ההכשרות המקצועיות.

בחזוננו המדינה תסבסד לימודים מקצועיים בדיוק כפי שהיא מסבסדת לימודים באקדמיה, ותאפשר לכל איש ואישה בני 18 ומעלה, המעוניינים בכך, ללמוד לימודים על-יסודיים שיבטיחו להם אופק תעסוקתי.

התוכנית הלאומית תציע מגוון רחב של לימודים, בכל ענפי המשק, בקורסים איכותיים המתואמים עם מעסיקים וכוללים התמחות מעשית אצלם.

קורס מכללת גל - אתר המקפצה

מה היעד שהגדרנו?

אנו פועלים לכך שתוך שנה יוכשרו במימון ממשלתי 100,000 מובטלות ומובטלים במגוון רחב של תחומים וענפים, ויבטיחו בכך את השתלבותם במקצועות מובילים בתעשייה ובשירותים. מהלך כזה יצמצם את האבטלה, יגביר את הפריון, ויסייע ליציאה מהמיתון הכבד.

דרך העבודה שלנו

יצרנו שותפות של גורמים שונים, שרואים את הצורך האקוטי בהשקעה במיומנויות עובדים בחברה הישראלית. יחד אנו עובדים לגבש את הידע מהשטח לכדי הצעה מפורטת לקובעי מדיניות.

אנו מאמינים שמטה פעולה אזרחי, שפועל לקידום הנושא באופן מתמשך, יעורר את המודעות הנדרשת לבעיית העומק הזו בציבור הרחב ובקרב מקבלי החלטות, ויביא לביצוע הרפורמה הנדרשת.

ישיבת שותפים למקפצה

מה עשינו עד כה?

 • גיבשנו תכנית מפורטת להסבות ולהכשרות מקצועיות למפוטרי הקורונה. 
 • הקמנו את השותפות הזו כדי לגרום יחד לאימוץ ולמימוש התוכנית.
 • פיתוח התוכנית נעשה בתהליך המשתף ומגייס בעלי עניין בנושא זה: 
  • מעסיקים בענפי המשק השונים 
  • מוסדות ללימודים מקצועיים
  • ארגוני עובדים 
  • ארגונים חברתיים
  • מומחים בתחום הזה מהפרופסיה ומהאקדמיה
  • גורמים ממשלתיים המעורבים בתחום זה
 • חקרנו את הדגמים המוצלחים ביותר ברמה המקומית והבינלאומית. ידע זה והניסיון של שותפינו איפשרו לבנות תוכנית מדויקת וריאלית למימוש. ראו את פרטיה בשיפורים הנדרשים.
 • אנו עובדים באופן ישיר עם מקבלי החלטות בדרג המקצועי ובדרג הפוליטי. 
 • התחלנו בעבודה תקשורתית כדי להניע דיון ציבורי בנושא כדי להופכו לבוער ברמה הלאומית.