אודות המקפצה

שותפות זו נולדה כדי להניע שינוי רחב ביחס ללימודים מקצועיים שאינם אקדמיים בישראל. קראו כאן מדוע אנו מאמינים בפיתוח מאסיבי של מיומנויות עובדים ואיך בכוונתנו להניע השקעה ממשלתית רחבה בכך.

אני מאמין

אנו מאמינים בעבודה מקצועית, בכל הענפים, כזו שדורשת ללמוד, אך מבטיחה אופק תעסוקתי, שמשמעות ושכר בצדו. 

אנו מאמינים שזו זכותה וחובתה של ממשלת ישראל להשקיע כדי להבטיח לכל איש ואישה מגיל 18 ומעלה אפשרות ללמוד מקצוע ולהתפתח הלאה במהלך החיים המקצועיים וללמוד מיומנויות וכישורים מקצועיים חדשים, שיבטיחו פרנסה וחיים בכבוד.

אודות המקפצה

מה תבטיח השקעה בפיתוח מיומנויות עובדים?

אנו יודעים שבהתארגנות נכונה ובהשקעה סבירה לחלוטין יכולה מדינת ישראל להבקיע דרך לעשרות אלפי עובדים ועובדות בשנה, ולהבטיח את מקומם בשוק העבודה, המשתנה תדיר. אנו יודעים שהשקעה כזו תצמצם פערים חברתיים, ותגדיל את התוצר, את הצמיחה ואת הרווחה הכלכלית בישראל.

אנו כאן כדי לעורר את כולנו להביא את היום שבו לכל איש ואישה בישראל ניתנת אפשרות אמיתית ללימודים על יסודיים שמבטיחים עתיד מקצועי.

אנו כאן כדי לעורר את כולנו להביא את היום שבו לכל איש ואישה בישראל ניתנת אפשרות אמיתית ללימודים על יסודיים שמבטיחים עתיד מקצועי.

החזון שלנו

אנו פועלים במטרה להביא לכך שבישראל תושק תוכנית לאומית לפיתוח מיומנויות עובדים למאה ה-21. 

בחזוננו המדינה תסבסד את ההכשרות המקצועיות בדיוק כפי שהיא מסבסדת לימודים באקדמיה, ותאפשר לכל איש ואישה בני 18 ומעלה, המעוניינים בכך, ללמוד לימודים על-יסודיים שיבטיחו להם אופק תעסוקתי.

התוכנית הלאומית תציע מגוון רחב של לימודים, בכל ענפי המשק, בקורסים איכותיים המתואמים עם מעסיקים וכוללים התמחות מעשית אצלם.

מה היעד?

אנו פועלים לכך שתוך שנים ספורות יוכשרו במימון ממשלתי מדי שנה  50,000 איש – במקום כ-14,000 כיום – במגוון רחב של תחומים וענפים, ויבטיחו בכך את השתלבותם במקצועות מובילים בתעשייה ובשירותים. כפי שצופים כל המחקרים, לצעד כזה תהיה השפעה חיובית משמעותית על הפריון, הצמיחה והרווחה של כולנו.

דרך העבודה שלנו

יצרנו שותפות של גורמים שונים, שרואים את הצורך האקוטי בהשקעה במיומנויות עובדים בחברה הישראלית. יחד אנו עובדים לגבש את הידע מהשטח לכדי הצעה מפורטת לקובעי מדיניות.

אנו מאמינים שמטה פעולה אזרחי, שפועל לקידום הנושא באופן מתמשך, יעורר את המודעות הנדרשת לבעיית העומק הזו בציבור הרחב ובקרב מקבלי החלטות, ויביא לביצוע הרפורמה הנדרשת.

מה עשינו עד כה?

גיבשנו תכנית מפורטת להרחבת ההשקעה הממשלתית בהקניית מיומנויות לעבודה לצעירים מעל גיל 18 שמבקשים להיכנס לעבודה מקצועית שאינה אקדמית, לעובדים שמבקשים לשפר את מצבם התעסוקתי, ולבוגרים שמבקשים לחזור למעגל העבודה אחרי היעדרות. הצעתנו מבוססת על הדגמים המוצלחים ביותר ברמה המקומית והבינלאומית.

פיתוח ההצעה נעשה בתהליך המשתף ומגייס בעלי עניין בנושא זה: מעסיקים בענפי המשק השונים, ארגוני עובדים, ארגונים חברתיים העוסקים בתחום זה, מפעילי הכשרות מקצועיות, מומחים בתחום הזה מהפרופסיה ומהאקדמיה, וגורמים ממשלתיים המעורבים בתחום זה. הידע והניסיון שלהם איפשר לבנות הצעה מדויקת וריאלית למימוש. ראו את פרטיה בשיפורים הנדרשים.

התחלנו בעבודה ישירה מול מקבלי החלטות בדרג המקצועי ובדרג הפוליטי, ואנו מתכננים עבודה תקשורתית כדי להניע דיון ציבורי בנושא כדי להופכו לבוער ברמה הלאומית.