אודות המקפצה

שותפות "המקפצה" קמה בשנת 2018 במטרה להניע שינוי עומק בגישה הממשלתית ללימודים מקצועיים שאינם אקדמיים. קראו מדוע אנו מאמינים בצורך האקוטי בפיתוח מסיבי של מיומנויות עובדים ומה אנו עושים כדי להביא להשקעה תקציבית משמעותית של המדינה בקורסים איכותיים

אנו מאמינים

 • בעבודה מקצועית, בכל הענפים, שדורשת הכשרה אך מבטיחה אופק תעסוקתי ששכר הולם ומשמעות אישית בצדו.

 • כי חובתה של המדינה להשקיע כדי להבטיח לכל אזרח ואזרחית מגיל 18 ומעלה אפשרות ללמוד מקצוע.

 • במהלך חיינו, צריכה המדינה לסייע לכל אחד ואחת מאיתנו לשדרג מיומנויות ולרכוש כישורים מקצועיים חדשים, שיאפשרו לנו פרנסה וחיים בכבוד בעולם העבודה המשתנה.

 • השקעה של המדינה בפיתוח מיומנויות עובדים תבטיח תעסוקה לכל מי שירצה ללמוד, תצמצם את האבטלה, תעלה את פריון העבודה, ותוביל את המשק והחברה כולה לצמיחה.

תוכן

אנו יודעים שבהתארגנות נכונה ובהשקעה סבירה לחלוטין יכולה מדינת ישראל לפלס דרך מדי שנה לעשרות אלפי ישראלים וישראליות ולהבטיח את מקומם בשוק העבודה.

אנו כאן כדי לקדם את היום שבו לכל אזרחי המדינה תינתן אפשרות ללמוד מקצוע, שיאפשר להם להתפרנס בכבוד, להתפתח ברמה המקצועית ולבטא את הפוטנציאל האישי שלהם.

החזון שלנו

בחזון שלנו, המדינה תסבסד לימודים מקצועיים, בדיוק כפי שהיא מסבסדת לימודים באקדמיה, ותאפשר לכל המעוניינים בכך ללמוד כדי להבטיח לעצמם אופק תעסוקתי.

מערך התעסוקה הלאומי יציע קורסים איכותיים במגוון רחב של תחומים וענפים, בשותפות עם מעסיקים, כולל התמחות מעשית אצלם. היעד שהתוכנית שלנו מציבה הוא הכשרה במימון ממשלתי של 50,000 ישראלים וישראליות מדי שנה.

קורס מכללת גל - אתר המקפצה

דרך העבודה שלנו

בשותפות שהקמנו, שבה חברים כיום למעלה מ-50 ארגונים חברתיים ועסקיים ומוסדות הכשרה, אנו עובדים כדי להפוך את הידע שנצבר בשטח ובקרב המומחים בתחום התעסוקה להצעות מעשיות לביצוע. מטרת ההצעות היא לייעל את דרך עבודתו של מערך ההכשרות המקצועיות הלאומי, ולהבטיח בין השאר שימוש נכון בשיטות הערכה ומדידה.

אנו מאמינים כי מטה אזרחי, הפועל באופן מתמשך לקידום הרפורמה הנדרשת, מעורר את המודעות לבעיות העומק בתחום התעסוקה, הן בקרב הציבור הרחב והן בקרב מקבלי ההחלטות.

תוכן

 • הקמנו את שותפות "המקפצה – המטה לקידום מקצועות המחר" במטרה להוביל לרפורמה בהכשרות המקצועיות בישראל.
 • גיבשנו תוכנית מפורטת להסבות ולהכשרות מקצועיות. פיתוח התוכנית נעשה בתהליך ששיתף וגייס בעלי עניין בנושא:
  • ארגוני מעסיקים ומעסיקים בענפי המשק השונים 
  • מוסדות ללימודים מקצועיים
  • ארגוני עובדים 
  • ארגונים חברתיים
  • מומחים בתחום מהפרופסיה ומהאקדמיה
  • גורמים ממשלתיים המעורבים בנושא
 • חקרנו את המודלים המתקדמים ביותר ברמה המקומית והבינלאומית. ידע זה, בצירוף הניסיון של שותפינו, אפשר לבנות תוכנית מדויקת וריאלית למימוש (ראו את פרטיה בשיפורים הנדרשים).
 • אנו ממשיכים לחקור וללמוד את התחום, לשכלל את ההצעות ולהוסיף הצעות חדשות, ולנתח את התוכניות הממשלתיות בתחום ולהציע בהן שיפורים.
 • אנו עובדים באופן ישיר עם מקבלי ההחלטות בדרג המקצועי והפוליטי.
 • כדי לקדם את השינוי הנדרש, אנו מניעים דיון ציבורי בנושא באמצעות התקשורת.
ישיבת שותפים למקפצה