אודות המקפצה

שותפות זו נולדה כדי להניע שינוי רחב ביחס ללימודים מקצועיים שאינם אקדמיים בישראל. קראו כאן מדוע אנו מאמינים בפיתוח מאסיבי של מיומנויות עובדים ואיך בכוונתנו להניע השקעה ממשלתית רחבה בכך.

אני מאמין

אנו מאמינים בעבודה מקצועית, בכל הענפים, כזו שדורשת ללמוד, אך מבטיחה אופק תעסוקתי, שמשמעות ושכר בצדו. 

אנו מאמינים שזו זכותה וחובתה של ממשלת ישראל להשקיע כדי להבטיח לכל איש ואישה מגיל 18 ומעלה אפשרות ללמוד מקצוע ולהתפתח הלאה, במהלך החיים, כדי לשדרג מיומנויות וכישורים חדשים, שיבטיחו פרנסה וחיים בכבוד. השקעה זו תבטיח העלאה של פריון העבודה, שנמצא בשפל, ותאפשר צמיחה למשק ולחברה.

מה תבטיח השקעה בפיתוח מיומנויות עובדים?

אנו יודעים שבהתארגנות נכונה ובהשקעה סבירה לחלוטין יכולה מדינת ישראל להבקיע דרך לעשרות אלפי עובדים ועובדות בשנה, ולהבטיח את מקומם בשוק העבודה, המשתנה תדיר. אנו יודעים שהשקעה כזו תצמצם פערים חברתיים, ותגדיל את פריון העבודה, את הרווחה הכלכלית בישראל.

אנו כאן כדי לעורר את כולנו להביא את היום שבו לכל איש ואישה בישראל ניתנת אפשרות אמיתית ללימודים על יסודיים שמבטיחים עתיד מקצועי.

אנו כאן כדי לעורר את כולנו להביא את היום שבו לכל איש ואישה בישראל ניתנת אפשרות אמיתית ללימודים על יסודיים שמבטיחים עתיד מקצועי.

החזון שלנו

אנו פועלים במטרה להביא לכך שבישראל תושק תוכנית לאומית לפיתוח מיומנויות עובדים למאה ה-21.

בחזוננו המדינה תסבסד לימודים מקצועיים בדיוק כפי שהיא מסבסדת לימודים באקדמיה, ותאפשר לכל איש ואישה בני 18 ומעלה, המעוניינים בכך, ללמוד לימודים על-יסודיים שיבטיחו להם אופק תעסוקתי.

התוכנית הלאומית תציע מגוון רחב של לימודים, בכל ענפי המשק, בקורסים איכותיים המתואמים עם מעסיקים וכוללים התמחות מעשית אצלם.

קורס מכללת גל - אתר המקפצה

מה היעד שהגדרנו?

אנו פועלים לכך שתוך שנים ספורות יוכשרו במימון ממשלתי מדי שנה  50,000 איש – במקום כ-14,000 כיום – במגוון רחב של תחומים וענפים, ויבטיחו בכך את השתלבותם במקצועות מובילים בתעשייה ובשירותים. כפי שצופים כל המחקרים, לצעד כזה תהיה השפעה חיובית משמעותית על הפריון, הצמיחה והרווחה של כולנו.

דרך העבודה שלנו

יצרנו שותפות של גורמים שונים, שרואים את הצורך האקוטי בהשקעה במיומנויות עובדים בחברה הישראלית. יחד אנו עובדים לגבש את הידע מהשטח לכדי הצעה מפורטת לקובעי מדיניות.

אנו מאמינים שמטה פעולה אזרחי, שפועל לקידום הנושא באופן מתמשך, יעורר את המודעות הנדרשת לבעיית העומק הזו בציבור הרחב ובקרב מקבלי החלטות, ויביא לביצוע הרפורמה הנדרשת.

ישיבת שותפים למקפצה

מה עשינו עד כה?

 • גיבשנו תכנית מפורטת להרחבת ההשקעה הממשלתית בלימודיים מקצועיים לצעירים מעל גיל 18 ולמי שמבקשים לפתח יכולות מקצועיות בהמשך חייהם. 
 • הקמנו את השותפות הזו כדי לגרום יחד לאימוץ ולמימוש התוכנית.
 • פיתוח התוכנית נעשה בתהליך המשתף ומגייס בעלי עניין בנושא זה: 
  • מעסיקים בענפי המשק השונים 
  • מוסדות ללימודים מקצועיים
  • ארגוני עובדים 
  • ארגונים חברתיים
  • מומחים בתחום הזה מהפרופסיה ומהאקדמיה
  • גורמים ממשלתיים המעורבים בתחום זה
 • חקרנו את הדגמים המוצלחים ביותר ברמה המקומית והבינלאומית. ידע זה והניסיון של שותפינו איפשרו לבנות תוכנית מדויקת וריאלית למימוש. ראו את פרטיה בשיפורים הנדרשים.
 • התחלנו בעבודה ישירה מול מקבלי החלטות בדרג המקצועי ובדרג הפוליטי. 
 • אנו מתכננים עבודה תקשורתית כדי להניע דיון ציבורי בנושא כדי להופכו לבוער ברמה הלאומית.