עדכוני פעילות

פנינו אל שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי, בשם כ-45 ארגונים עסקיים וחברתיים, השותפים במטה המקפצה, עם הצעה לעקרונות ניהול מדיניות התעסוקה תחת משרד הכלכלה.

אנו מאמינים, כי ריכוז כלל היחידות והתכניות הממוקדות בשוק העבודה תחת משרד אחד הוא משמעותי מאד, ואף תנאי הכרחי להתמודדות רצינית של הממשלה עם רמת האבטלה הגבוהה הקיימת כרגע.

בטווח הארוך, הוא חיוני גם להתמודדות עם אתגרים ארוכי טווח של המשק והחברה בישראל: הגדלת פריון העבודה, צמצום פערים והתאמה לשינויים הדרמטיים המתחוללים כיום בעולם העבודה, וצפויים להמשיך בקצב מואץ בעשורים הקרובים.

לצפייה במסמך הפנייה >>

פנינו אל המפלגות בבקשה כי יפעלו להכניס להסכם הקואליציוני שלהם שני צעדים קונקרטיים חיוניים למאבק באבטלה הגואה:

א. הקמת משרד עבודה אחד, שיוקדש באופן בלעדי לטיפול במאות אלפי מובטלי הקורונה , ויכנס תחתיו את כל הגופים הרלוונטיים לעידוד אפקטיבי של תעסוקה במשק.

ב. במהלך כהונת הממשלה שתוקם, התחייבות להשקעה ממשלתית שנתית של מיליארד שקלים בהחזרת ה מובטלים לעבודה באמצעות ליווי וקורסים מקצועיים איכותיים, בשותפות עם מעסיקים.

לצפייה במסמך הפנייה >>

לקראת הבחירות הקרובות, פנינו אל המפלגות בבקשה להכליל במצע ובכל שיח עם הציבור, התחייבות למאבק נחוש באבטלה, שיכלול שני צעדים קונקרטיים חיוניים:

א. הקמת משרד תעסוקה שיוקדש באופן בלעדי לטיפול במאות אלפי מובטלי הקורונה, ויכנס תחתיו את כל הגופים הרלוונטיים לעידוד אפקטיבי של תעסוקה במשק.

ב. השקעה ממשלתית גבוהה בהחזרת המובטלים לעבודה באמצעות ליווי וקורסים מקצועיים איכותיים, בשותפות עם מעסיקים, שיאפשרו להם לשוב לעבודה בעולם התעסוקה המשתנה.

לצפייה במסמך הפנייה >>

הגשנו אל חברי הצוות הבין-משרדי לקידום התעסוקה, את תמצית ארבעת המודלים היישומיים שאנו מציעים לשילוב של מעסיקים בהכשרות מקצועיות. כל אחד מהמודלים מתאים למעסיקים מסוגים שונים ובעלי צרכים ויכולות שונות.

לצפייה במסמך הפנייה >>

פנינו אל חברי הצוות הבין-משרדי לקידום התעסוקה, בבקשה להציג את הצעתנו לתוכנית לאומית להסבות ולהכשרות מקצועיות למפוטרי הקורונה.

לצפייה במסמך הפנייה >>

פנינו אל חברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, כדי לבקש סיוע לקידום מענה מיידי ודחוף למאות אלפי עובדים הזקוקים להכשרה.

בהצעתנו, אנחנו מפרטים שורה של מנגנונים אשר יכולים לתת מענה לצורך הנוכחי במהירות וביעילות.

לצפייה במסמך הפנייה >>

פנינו אל אגף התקציבים במשרד האוצר, כדי להציג את הערותינו לפרק שיפור ההון האנושי בישראל בטיוטת התוכנית הכלכלית לתקציב המדינה הקרוב, אשר פורסמה להערות הציבור.

בהערותינו ביקשנו לפרט דרכים נוספות לשילוב מעסיקים מסוגים שונים בהכשרות וכן לטייב כמה מההצעות שבתוכנית הכלכלית על מנת להבטיח את בניית המנגנונים הנדרשים להוצאה לפועל של הסבות והכשרות מקצועיות באופן האפקטיבי והיעיל ביותר.

לצפייה במסמך הפנייה >> 

פנינו אל ח"כ ישראל כץ, שר האוצר, ח"כ איציק שמולי, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כדי להציע מודלים יישומיים שמגשימים את חזונה של ועדת התעסוקה 2030, שהוגשה בימים האחרונים לממשלה, בתחום פיתוח ההון האנושי.

לצפייה במסמך הפנייה >>

פנינו אל מיכל יניב, המטה לביטחון לאומי, בהמשך לקול קורא שפורסם על ידי המטה ב-26 אפריל 2020, כדי להציג את הצעתנו לפעולה בתחום של הכשרות לתעסוקה נוכח משבר הקורונה.

לצפייה במסמך הפנייה >>

פנינו אל ח"כ משה כחלון, שר האוצר, ואל ח"כ אופיר אקוניס, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כדי להציע תוכנית ממשלתית נרחבת להסבת המובטלים החדשים למקצועות הנדרשים.

לצפייה במסמך הפנייה >>

אתם הכוח שלנו לשנות!

מקדמים השקעה ממשלתית בפיתוח מיומנויות עובדים. קחו חלק בעשייה משמעותית לתיקון חברתי: