מקפצה לישראל

הצעה לתוכנית לאומית להסבות ולהכשרות מקצועיות למפוטרי הקורונה

עדכון: יולי 2020

מחקר וכתיבה: רועי מאור, קרן שגיא

עריכה: עו"ד טלי ניר

מומחים השותפים לוועדת ההיגוי של המקפצה:

דיתה ברוניצקי, דליה נרקיס, בועז צפריר

צילום: מכללת גל