מקפצה לישראל

כדי לגרום לממשלה לאמץ תוכנית לאומית להכשרות ולהסבות מקצועיות, ערכנו מחקר עומק ובנינו הצעה למערך ממשלתי לפיתוח מיומנויות עובדים. התוכנית תאפשר לכל המעוניינים להשתתף בלימודים מקצועיים שאינם אקדמיים.

עדכון: יוני 2021

מחקר וכתיבה: רועי מאור, קרן שגיא

עריכה: עו"ד טלי ניר

צילום: מכללת גל