מקפצה לישראל

הצעה לתוכנית לאומית להסבות ולהכשרות מקצועיות למפוטרי הקורונה

עדכון: אוגוסט 2020

מחקר וכתיבה: רועי מאור, קרן שגיא

עריכה: עו"ד טלי ניר

צילום: מכללת גל