מקפצה לישראל

כדי לגרום לממשלה לאמץ תוכנית לאומית להכשרות ולהסבות מקצועיות, ערכנו מחקר עומק ובנינו הצעה למערך ממשלתי לפיתוח מיומנויות עובדים. התוכנית תאפשר לכל המעוניינים להשתתף בלימודים מקצועיים שאינם אקדמיים.

המסמך עודכן לאחרונה ביוני 2021, ואנו עובדים בימים אלו על עדכון והתאמה של התוכנית הנדרשת לשנת 2024. העקרונות והפתרונות שמפורטים במסמך תקפים לגמרי גם כיום, ואנו מבססים עליהם את העדכונים בהתאם להתפתחויות במדינה ובמשק. הרקע ההיסטורי וכן הלמידה מהמנגנונים בעולם וכיו״ב – לא השתנו.

עדכון: יוני 2021

מחקר וכתיבה: רועי מאור, קרן שגיא

עריכה: עו"ד טלי ניר

צילום: מכללת גל