תרומה לפרויקט המקפצה

מקדמים את מקצועות המחר - השקיעו בנו!

כדי שנצליח לשכנע את הממשלה לאפשר לכל ישראלית וישראלי ללמוד ולפתח כישורים מקצועיים בסבסוד המדינה, אנו זקוקים לתמיכתכם.

תרומה לפרויקט המקפצה, משמעה השקעה אישית שלך בהכנת הישראלים והישראליות לעולם העבודה העתידי ובצמיחת המשק והחברה. התרומה משמשת אותנו למחקר, לגיוס שותפים, לקמפיינים תקשורתיים ולקידום מדיניות עם מקבלי ההחלטות.

  • עמותת 121 מוכרת ומאושרת על ידי רשם העמותות, ע.ר. 580649986
  • לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

*121 מנוע לשינוי חברתי – סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

אפשרויות נוספות לתרומה:

הפקדה ישירה לחשבון הבנק של 121

שם החשבון: 121 – מנוע לשינוי חברתי
בנק: מזרחי טפחות
סניף: 421
מספר חשבון: 172386

אנא הודיעו לנו בדוא"ל כאשר ההעברה מבוצעת ועדכנו אותנו לגבי שם וכתובת הדואר למשלוח חשבונית מס. כתובתנו בדוא"ל: [email protected]

המחאה בדואר לכתובתנו

ניתן לשלוח המחאה (צ’ק) לפקודת ‘121 מנוע לשינוי חברתי’ לכתובת:
לילינבלום 22, תל אביב
מיקוד 6513216