לוגו המקפצה - המטה להשקעה במקצועות המחר

המטה להשקעה במקצועות המחר

שותפות של המגזר העסקי והמגזר החברתי, שמטרתה לגרום לשיפור ולהרחבה של ההשקעה הממשלתית בלימודים מקצועיים איכותיים שאינם אקדמיים, לבני 18 ומעלה.

הדחיפות

בשוק העבודה הישראלי חסרים כיום עשרות אלפי בעלי מקצוע. למרות שהמשק בתעסוקה מלאה, עובדים רבים אינם מקצועיים וחסרים אופק תעסוקתי.

החזון

אנו פועלים במטרה להביא לאימוץ תוכנית ממשלתית, שתאפשר לכל ישראלית וישראלי ללמוד ולפתח כישורים מקצועיים, בסבסוד המדינה, בקורסים המתואמים עם מעסיקים וכוללים התמחות מעשית אצלם.

השינוי

יגיע מאיתנו, מהשטח, מכל מי שרואים את הצורך האקוטי, ועובדים יחד באופן מתמשך כדי לעורר מודעות בציבור הרחב ובקרב מקבלי החלטות כדי שתבוצע הרפורמה הנדרשת.

פחות ממחצית מכל
שנתון לומדים באקדמיה

פחות ממחצית מכל שנתון לומדים באקדמיה
השקעת המדינה בהכשרות מקצועיות לעומת לימודים באוניברסיטה עמוד ראשי

השקעת המדינה בלימודים על תיכוניים

היכן ההשקעה באלו שרוצים לעבוד בלי לימודים אקדמיים?

השותפים שלנו

המקפצה היא מטה פעולה אזרחי, חברתי-עסקי, שמטרתו לקדם את ההשקעה הממשלתית בפיתוח מיומנויות עובדים. במקפצה משלבים כוחות – מעסיקים, ארגוני מעסיקים, ארגונים חברתיים, מוסדות לימוד, מומחים ומובילי דעת קהל.

ישיבת המקפצה

השותפים שלנו

המקפצה היא מטה פעולה אזרחי, חברתי-עסקי, שמטרתו לקדם את ההשקעה הממשלתית בפיתוח מיומנויות עובדים. במקפצה משלבים כוחות – מעסיקים, ארגוני מעסיקים, ארגונים חברתיים, מוסדות לימוד, מומחים ומובילי דעת קהל.

ועדת ההיגוי

שותפים במטה

ועדת ההיגוי

קרן רשי
צורים יוצרים מציאות
ויצו העולמית
קרן ביחד
קרן פידליו

שותפים במטה

קמח קידום מקצועי חרדי
לוגו פרוג הבית של היוצרים
לוגו כיוון
אלפנאר
צעירים מרכזי צעירים בישראל
מתחברים ללמוד לעשות להשפיע
לוגו מונה - המקפצה - 121 מנוע לשינוי חברתי
אורט
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
מכללת ארז
ציונות 2000 לאחריות חברתית
הפורום הכלכלי חברתי
התאגדות לחינוך מבוגרים בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
קונסול מאיצים עסקים
לוגו ישקר