לוגו המקפצה - המטה להשקעה במקצועות המחר

המטה להשקעה במקצועות המחר

שותפות של המגזר העסקי והמגזר החברתי, המקדמת השקעה ממשלתית ורפורמה במערך ההכשרות המקצועיות, בכל הענפים, לבני 18 ומעלה.

האם המדינה משקיעה מספיק במפוטרי הקורונה?

עדיין לא, אבל השינוי יגיע! שותפות ״המקפצה – המטה להשקעה במקצועות המחר״, שיזמנו בעמותת 121 – מנוע לשינוי חברתי,  פועלת מתחילת 2019 לשכנע את הממשלה להקים מערך חדשני שיבטיח קורסים איכותיים למובטלים.

אנו עובדים עם כל גופי התעסוקה ומקבלי ההחלטות בדרג הפוליטי ובדרג המקצועי כדי לקדם את השינויים הנדרשים. בין היתר, לקראת בחירות 2021, ערכנו כנס זום מיוחד עם פוליטיקאים מכל המפלגות כדי לחייבם להשקיע בהכשרות מקצועיות והובלנו קמפיין לריכוז כל גופי התעסוקה במשרד אחד.

הדחיפות

מאות אלפי מובטלים ועובדים בשכר נמוך זקוקים להכשרות מקצועיות איכותיות, שיבטיחו להם עבודה ואופק תעסוקתי במקצועות המחר.

החזון

מערך ממשלתי חדשני יציע קורסים איכותיים למקצועות בכל ענפי המשק, בתכנון ובהפעלה משותפת של מוסדות הכשרה ומעסיקים, במימון המדינה.

השינוי

יגיע מאיתנו, מהשטח, מכל מי שרואים את הצורך האקוטי. רק עבודה משותפת באופן מתמשך תביא את הממשלה לבצע את רפורמה הנדרשת.

מטרות והישגים עד כה

1. הגדלת התקציב להכשרות מקצועיות - הצלחנו:

הממשלה החליטה להקצות 1.3 מיליארד ש"ח לשנים 2020-2021 להרחבה ולשיפור של מערך ההכשרות.

2. דמי אבטלה מלאים למשתתפים בהכשרות מקצועיות - הצלחנו:

הממשלה נענתה לקריאתנו והשעתה עד דצמבר2021 את הקיצוץ הקבוע בחוק של 30% בדמי אבטלה למפוטרים המשתתפים בהכשרות. אנו עובדים על ביטול קבוע של הקיזוז.

3. העברת היוזמה לקורסי הכשרה למעסיקים ביחד עם מוסדות הכשרה - הצלחנו:

משרד העבודה אימץ מודל חדשני שפיתחנו ״המסלול הירוק״, שהופך את הפירמידה ומאפשר מאפריל 2021 למעסיקים ולגופי הכשרה לייזום ולקבל מימון מלא לקורסי הכשרה רלוונטיים לשוק העבודה הנוכחי.

4. הנעת מעסיקים לקחת חלק בהכשרות - הצלחנו:

הממשלה החלה במהלך 2020 להשקיע בגיוס פרואקטיבי של מעסיקים, כולל קטנים ובינוניים, כדי להגיע ולגייס כל מעסיק שיכול לקחת חלק בהכשרות ולהבטיח עבודה.

5. הבטחת הכשרה לכל מי שמעוניין ללמוד:

דורשי עבודה, עובדים בשכר נמוך ומי שעומדים לאבד את עבודתם חייבים לקבל הזדמנות להתפתחות מקצועית ואופק תעסוקתי.

משבר הקורונה מציב אתגר חסר תקדים למשק הישראלי

בחודש יולי 2020 הגשנו לממשלה הצעה לתוכנית לאומית, שמימושה יבטיח הכשרה, תעסוקה ופרנסה למאות אלפי מפוטרים. מאז אנו עובדים עם כל הגורמים הפוליטיים והמקצועיים בממשלה כדי לקדם את הצעותינו.

מקפצה לישראל

במטרה לגרום לממשלה לאמץ תוכנית לאומית להכשרות ולהסבות מקצועיות, שתאפשר לכל המעוניינים מעל גיל 18 להשתתף בלימודים מקצועיים שאינם אקדמים, בנינו הצעה למערך ממשלתי לפיתוח מיומנויות עובדים, שמבוססת על הדגמים המוצלחים ביותר ברמה המקומית והבינלאומית.

השותפים

המקפצה היא מטה פעולה אזרחי שמטרתו לשכנע את הממשלה להשקיע בהסבות ובהכשרות מקצועיות למפוטרי הקורונה. במקפצה משלבים כוחות – מעסיקים, ארגוני מעסיקים, ארגונים חברתיים, מוסדות לימוד, מומחים ומובילי דעת קהל.

ישיבת שותפים למקפצה

ועדת ההיגוי

קרן ביחד

שותפים במטה

אלפנאר
לוגו ישקר
לוגו פרוג הבית של היוצרים
קמח קידום מקצועי חרדי
לוגו מונה - המקפצה - 121 מנוע לשינוי חברתי
לוגו כיוון
קונסול מאיצים עסקים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאגדות לחינוך מבוגרים בישראל
הפורום הכלכלי חברתי
התאחדות התעשיינים בישראל
ויצו העולמית
מכללת ארז
אורט
ציונות 2000 לאחריות חברתית
לוגו תעשיות בית אל