לוגו המקפצה - המטה להשקעה במקצועות המחר

המטה להשקעה במקצועות המחר

שותפות של המגזר החברתי והמגזר העסקי, המקדמת רפורמה והשקעה ממשלתית בהקניית מיומנויות מקצועיות שאינן אקדמיות לכל מי שזקוק לכך.

החזון

מערך ממשלתי חדשני יציע קורסים איכותיים במימון המדינה לפיתוח מיומנויות וידע מקצועי בכל ענפי המשק, תוך תכנון והפעלה משותפת של מוסדות הכשרה ומעסיקים

הדחיפות

מאות אלפי עובדים בשכר נמוך, צעירים ומבוגרים חסרי מקצוע ומובטלים - בעיקר ללא השכלה אקדמית - זקוקים להכשרות שיבטיחו להם אופק תעסוקתי בעולם העבודה החדש

השינוי

יגיע מאיתנו, מהשטח, מכל מי שרואים את הצורך האקוטי בפיתוח מיומנויות עובדים, הן עבור הפרט והן להגדלת הפריון והצמיחה במשק. יחד אנו פועלים לקידום הרפורמה הנדרשת

מטרות והישגים עד כה

1. הגדלת התקציב להכשרות מקצועיות - הצלחנו:

שכנענו את הממשלה להשקיע בהכשרות ובהסבות, אחרי שלושה עשורים שבמהלכם כמעט ובוטלה כליל ההשקעה בפיתוח מיומנויות מקצועיות של עובדים בשכר נמוך ומובטלים.

2. רפורמה בדרך ביצוע ההכשרות - הצלחנו:

אומצה עמדתנו כי יש לשנות מן היסוד את דרך ביצוע ההכשרות, כך שמי שיובילו אותן יהיו המעסיקים ומוסדות ההכשרה, והממשלה תתקצב, תקבע סטנדרטים, תמדוד ותעריך את יעילותן ואיכותן.

3. דמי אבטלה מלאים למשתתפים בהכשרות מקצועיות - הצלחנו:

בעקבות עבודתנו עם שרי הממשלה וחברי הכנסת בוטל לצמיתות הקיצוץ בסך 30% בדמי אבטלה למפוטרים שמשתתפים בהכשרות.

4. דמי קיום למשתתפים בהכשרות - הצלחנו:

בעקבות לחץ מתמשך שלנו, הושקו מלגות קיום חודשיות למשתתפים בהכשרות שאינם זכאים לדמי אבטלה.

מה אנחנו ממשיכים לקדם ב-2024?

- פועלים להבטיח סיוע מדינתי לכל מי שזקוקים לשדרוג מקצועי ולשכר גבוה יותר, בדגש על הנפגעים תעסוקתית במלחמה. - מובילים את שותפות המקפצה לעבודה עם מקבלי ההחלטות, כדי להביא להגדלה משמעותית של ההשקעה הממשלתית בתחום וליישום מלא של הרפורמה הנדרשת כדי להבטיח שירותים והכשרות איכותיות שיבטיחו אופק תעסוקתי.

משבר הקורונה מציב אתגר חסר תקדים למשק הישראלי

בחודש יולי 2020 הגשנו לממשלה הצעה לתוכנית לאומית, שמימושה יבטיח הכשרה, תעסוקה ופרנסה למאות אלפי מפוטרים. מאז אנו עובדים עם כל הגורמים הפוליטיים והמקצועיים בממשלה כדי לקדם את הצעותינו.

המקפצה בתקשורת

פרסומים אחרונים

כנס אלי הורוביץ | 22.5.2024

עו"ד טלי ניר, מנכ"לית עמותת 121 המובילה את שותפות "המקפצה", התייחסה בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה להצעת הממשלה לשיקום הצפון: "בהצעה שמובאת היום לממשלה לצפון – יש מעט מאד תוכניות תעסוקה, בהיקף תקציבי נמוך של 32 מיליון שקל בלבד, והן לא יתנו את המענים שנדרשים בשטח."

שנה לפיצול משרדי העבודה והכלכלה: מספר ההכשרות המקצועיות צנח והרף ירד

טלי ניר, מנכ"לית עמותת 121, על העיכובים המשמעותיים מצד הממשלה שדחתה את הנושא לתחתית סדר העדיפויות, גלובס, 20.2.24

"המלחמה מחדדת פערים בין האקדמיה להכשרות מקצועיות"

רועי מאור, מנהל פיתוח מדיניות בעמותת 121, על הצורך בהשקעה גם בהכשרות מקצועיות, שיוכלו לשדרג את כישורי המשתתפים בהן ולהעלות את שכרם בטווח הארוך, מעריב, 30.1.24

בתעשייה הקטנה סובלים ממחסור בעובדים - ומבקשים את עזרת המדינה

על הצורך במודל חל"ת גמיש שיכול להביא לירידה משמעותית באבטלה, N12 החדשות, 18.12.23

השותפים

המקפצה היא מטה פעולה אזרחי, שמטרתו לשכנע את הממשלה להשקיע בהסבות ובהכשרות מקצועיות. בשותפות המקפצה משלבים כוחות – ארגונים חברתיים, מעסיקים, ארגוני מעסיקים, מוסדות לימוד והכשרה, מומחים ומובילי דעת קהל.

ישיבת שותפים למקפצה

ועדת ההיגוי

שותפים במטה

אלפנאר
לוגו פרוג הבית של היוצרים
קמח קידום מקצועי חרדי
לוגו מונה - המקפצה - 121 מנוע לשינוי חברתי
לוגו כיוון
קונסול מאיצים עסקים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאגדות לחינוך מבוגרים בישראל
ויצו העולמית
מכללת ארז
לוגו תלמים - משירות להעצמה - שחור לבן
התאחדות התעשיינים בישראל
אורט
ציונות 2000 לאחריות חברתית
לוגו תעשיות בית אל