לוגו המקפצה - המטה להשקעה במקצועות המחר

המטה להשקעה במקצועות המחר

שותפות של המגזר החברתי והמגזר העסקי, המקדמת השקעה ממשלתית ורפורמה במערך ההכשרות המקצועיות, בכל הענפים, לבני 18 ומעלה

החזון

מערך ממשלתי חדשני יציע קורסים איכותיים במימון המדינה לפיתוח מיומנויות וידע מקצועי בכל ענפי המשק, תוך תכנון והפעלה משותפת של מוסדות הכשרה ומעסיקים

הדחיפות

מאות אלפי עובדים בשכר נמוך, צעירים ומבוגרים חסרי מקצוע ומובטלים - בעיקר ללא השכלה אקדמית - זקוקים להכשרות שיבטיחו להם אופק תעסוקתי בעולם העבודה החדש

השינוי

יגיע מאיתנו, מהשטח, מכל מי שרואים את הצורך האקוטי בפיתוח מיומנויות עובדים, הן עבור הפרט והן להגדלת הפריון והצמיחה במשק. יחד אנו פועלים לקידום הרפורמה הנדרשת

מטרות והישגים עד כה

1. הגדלת התקציב להכשרות מקצועיות - הצלחנו:

שכנענו את הממשלה להשקיע בהכשרות ובהסבות, אחרי שלושה עשורים שבמהלכם כמעט ובוטלה כליל ההשקעה בפיתוח מיומנויות מקצועיות של עובדים בשכר נמוך ומובטלים.

2. רפורמה בדרך ביצוע ההכשרות - הצלחנו:

אומצה עמדתנו כי יש לשנות מן היסוד את דרך ביצוע ההכשרות, כך שמי שיובילו אותן יהיו המעסיקים ומוסדות ההכשרה, והממשלה תתקצב, תקבע סטנדרטים, תמדוד ותעריך את יעילותן ואיכותן.

3. דמי אבטלה מלאים למשתתפים בהכשרות מקצועיות - הצלחנו:

בעקבות עבודתנו עם שרי הממשלה וחברי הכנסת בוטל לצמיתות הקיצוץ בסך 30% בדמי אבטלה למפוטרים שמשתתפים בהכשרות.

4. דמי קיום למשתתפים בהכשרות - הצלחנו:

בעקבות לחץ מתמשך שלנו, הושקו מלגות קיום חודשיות למשתתפים בהכשרות שאינם זכאים לדמי אבטלה.

מה אנחנו ממשיכים לקדם ב-2023?

- אנו פועלים להכרעה ממשלתית במחלוקת על הסמכות להפעלת הכשרות עם מעסיקים בין משרד העבודה למשרד הכלכלה, אשר הביאה לעצירה מוחלטת של הכשרות במימון ממשלתי.
- נמשיך להוביל את שותפות המקפצה לעבודה עם מקבלי ההחלטות, כדי להביא להגדלה משמעותית של ההשקעה הממשלתית בתחום וליישום מלא של הרפורמה הנדרשת בהשקעה ובסיוע למי שזקוקים לשדרוג מקצועי ולשכר גבוה יותר.

משבר הקורונה מציב אתגר חסר תקדים למשק הישראלי

בחודש יולי 2020 הגשנו לממשלה הצעה לתוכנית לאומית, שמימושה יבטיח הכשרה, תעסוקה ופרנסה למאות אלפי מפוטרים. מאז אנו עובדים עם כל הגורמים הפוליטיים והמקצועיים בממשלה כדי לקדם את הצעותינו.

מקפצה לישראל

כדי לגרום לממשלה לאמץ תוכנית לאומית להכשרות מקצועיות, ערכנו מחקר עומק ובנינו הצעה למערך ממשלתי לפיתוח מיומנויות עובדים. התוכנית תאפשר לכל המעוניינים להשתתף בלימודים מקצועיים שאינם אקדמיים.

השותפים

המקפצה היא מטה פעולה אזרחי, שמטרתו לשכנע את הממשלה להשקיע בהסבות ובהכשרות מקצועיות. בשותפות המקפצה משלבים כוחות – ארגונים חברתיים, מעסיקים, ארגוני מעסיקים, מוסדות לימוד והכשרה, מומחים ומובילי דעת קהל.

ישיבת שותפים למקפצה

ועדת ההיגוי

קרן ביחד

שותפים במטה

אלפנאר
לוגו פרוג הבית של היוצרים
קמח קידום מקצועי חרדי
לוגו מונה - המקפצה - 121 מנוע לשינוי חברתי
לוגו כיוון
קונסול מאיצים עסקים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאגדות לחינוך מבוגרים בישראל
ויצו העולמית
מכללת ארז
התאחדות התעשיינים בישראל
אורט
ציונות 2000 לאחריות חברתית
לוגו תעשיות בית אל