לוגו המקפצה - המטה להשקעה במקצועות המחר

המטה להשקעה במקצועות המחר

שותפות של המגזר החברתי והמגזר העסקי, המקדמת השקעה ממשלתית ורפורמה במערך ההכשרות המקצועיות, בכל הענפים, לבני 18 ומעלה

החזון

מערך ממשלתי חדשני יציע קורסים איכותיים במימון המדינה לפיתוח מיומנויות וידע מקצועי בכל ענפי המשק, תוך תכנון והפעלה משותפת של מוסדות הכשרה ומעסיקים

הדחיפות

מאות אלפי עובדים בשכר נמוך, צעירים ומבוגרים חסרי מקצוע ומובטלים - בעיקר ללא השכלה אקדמית - זקוקים להכשרות שיבטיחו להם אופק תעסוקתי בעולם העבודה החדש

השינוי

יגיע מאיתנו, מהשטח, מכל מי שרואים את הצורך האקוטי בפיתוח מיומנויות עובדים, הן עבור הפרט והן להגדלת הפריון והצמיחה במשק. יחד אנו פועלים לקידום הרפורמה הנדרשת

מטרות והישגים עד כה

1. הגדלת התקציב להכשרות מקצועיות - הצלחנו:

שכנענו את הממשלה להשקיע באופן מסיבי בהכשרות ובהסבות, אחרי שלושה עשורים שבמהלכם ההשקעה בפיתוח מיומנויות מקצועיות של עובדים בשכר נמוך, מובטלים וחסרי מקצוע הייתה מינימלית.

2. בניית מערך תעסוקה לאומי - הצלחנו:

שכנענו את הממשלה לרכז את גופי התעסוקה הממשלתיים במשרד הכלכלה.
המשימה כעת היא לגרום להתמקצעות ולסנכרון עבודתם.

3. רפורמה בדרך ביצוע ההכשרות - הצלחנו:

אומצה עמדתנו כי יש לשנות מן היסוד את דרך ביצוע ההכשרות, כך שמי שיובילו אותן יהיו המעסיקים ומוסדות ההכשרה, והממשלה תתקצב, תקבע סטנדרטים, תמדוד ותעריך את יעילותן ואיכותן.

4. דמי אבטלה מלאים למשתתפים בהכשרות מקצועיות - הצלחנו:

בעקבות עבודתנו עם שרי הממשלה וחברי הכנסת בוטל לצמיתות הקיצוץ בסך 30% בדמי אבטלה למפוטרים שמשתתפים בהכשרות.

משבר הקורונה מציב אתגר חסר תקדים למשק הישראלי

בחודש יולי 2020 הגשנו לממשלה הצעה לתוכנית לאומית, שמימושה יבטיח הכשרה, תעסוקה ופרנסה למאות אלפי מפוטרים. מאז אנו עובדים עם כל הגורמים הפוליטיים והמקצועיים בממשלה כדי לקדם את הצעותינו.

מקפצה לישראל

כדי לגרום לממשלה לאמץ תוכנית לאומית להכשרות ולהסבות מקצועיות, ערכנו מחקר עומק ובנינו הצעה למערך ממשלתי לפיתוח מיומנויות עובדים. התוכנית תאפשר לכל המעוניינים להשתתף בלימודים מקצועיים שאינם אקדמיים.

השותפים

המקפצה היא מטה פעולה אזרחי, שמטרתו לשכנע את הממשלה להשקיע בהסבות ובהכשרות מקצועיות. בשותפות המקפצה משלבים כוחות – ארגונים חברתיים, מעסיקים, ארגוני מעסיקים, מוסדות לימוד והכשרה, מומחים ומובילי דעת קהל.

ישיבת שותפים למקפצה

ועדת ההיגוי

קרן ביחד

שותפים במטה

אלפנאר
לוגו ישקר
לוגו פרוג הבית של היוצרים
קמח קידום מקצועי חרדי
לוגו מונה - המקפצה - 121 מנוע לשינוי חברתי
לוגו כיוון
קונסול מאיצים עסקים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאגדות לחינוך מבוגרים בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
ויצו העולמית
מכללת ארז
אורט
ציונות 2000 לאחריות חברתית
לוגו תעשיות בית אל