לוגו המקפצה - המטה להשקעה במקצועות המחר

המטה להשקעה במקצועות המחר

שותפות של מגזר עסקי ומגזר חברתי, שמטרתה לגרום לשיפור והרחבה של ההשקעה הממשלתית בלימודים מקצועיים איכותיים שאינם אקדמיים, לבני 18 ומעלה.

המקפצה הדחיפות

הדחיפות

בשוק העבודה הישראלי חסרים כיום עשרות אלפי בעלי מקצוע. למרות שהמשק בתעסוקה מלאה, עובדים רבים אינם מקצועיים וחסרים אופק תעסוקתי.

המקפצה החזון

החזון

אנו פועלים במטרה להביא לאימוץ תוכנית ממשלתית, שתאפשר לכל ישראלית וישראלי ללמוד ולפתח כישורים מקצועיים, בסבסוד המדינה, בקורסים המתואמים עם מעסיקים וכוללים התמחות מעשית אצלם.

המקפצה השינוי

השינוי

יגיע מאיתנו, מהשטח, מכל מי שרואים את הצורך האקוטי, ועובדים יחד באופן מתמשך כדי לעורר מודעות בציבור הרחב ובקרב מקבלי החלטות כדי שתבוצע הרפורמה הנדרשת.

נתונים שחשוב להכיר…

פחות ממחצית מכל שנתון לומדים באקדמיה

השקעת המדינה
בלימודים על תיכוניים

השקעת המדינה בלימודים על תיכוניים

השקעת המדינה בהכשרות מקצועיות לעומת לימודים באוניברסיטה עמוד ראשי

היכן ההשקעה באלו שרוצים לעבוד בלי לימודים אקדמיים?

השותפים שלנו

המקפצה היא מטה פעולה אזרחי, חברתי-עסקי, שמטרתו לקדם את ההשקעה הממשלתית בפיתוח מיומנויות עובדים. במקפצה משלבים כוחות – מעסיקים, ארגוני מעסיקים, ארגונים חברתיים, מפעילי הכשרות, מומחים ומובילי דעת קהל.

ועדת ההיגוי

צורים יוצרים מציאות
קרן ביחד
קרן פידליו
ויצו העולמית
קרן רשי
רעיה שטראוס

שותפים במטה