משבר הקורונה

האבטלה העצומה בעקבות משבר הקורונה מחייבת תוכנית לאומית רחבה להסבות ולהכשרות מקצועיות.

לוגו המקפצה - המטה להשקעה במקצועות המחר

המטה להשקעה במקצועות המחר

שותפות של המגזר העסקי והמגזר החברתי, שמטרתה לשכנע את הממשלה להשקיע בלימודים מקצועיים איכותיים, שאינם אקדמיים, בכל הענפים, לבני 18 ומעלה.

הדחיפות

בשוק העבודה הישראלי חסרים כיום עשרות אלפי בעלי מקצוע. האבטלה ממשבר הקורונה מחייבת השקעה ממשלתית דחופה בהכשרת המובטלים החדשים למקצועות נדרשים.

החזון

אנו פועלים במטרה להביא לאימוץ תוכנית ממשלתית, שתאפשר לכל ישראלית וישראלי ללמוד ולפתח כישורים מקצועיים, בסבסוד המדינה, בקורסים המתואמים עם מעסיקים וכוללים התמחות מעשית אצלם.

השינוי

יגיע מאיתנו, מהשטח, מכל מי שרואים את הצורך האקוטי, ועובדים יחד באופן מתמשך כדי לעורר מודעות בציבור הרחב ובקרב מקבלי החלטות עד שתבוצע ההשקעה הנדרשת.

פחות ממחצית מכל שנתון לומדים באקדמיה

פחות ממחצית מכל שנתון לומדים באקדמיה

בעקרון כולם מסכימים שהכי חשוב זה ״לתת חכות ולא דגים״. מה קורה בישראל של המאה ה-21? מה התוצאות בשטח? ואיפה האחראים? להלן האתגר בארבע כותרות.

השקעת המדינה
בלימודים על תיכוניים

לימודים על-תיכוניים הם היום תנאי להשתלבות בעולם העבודה. לימודים המשך מקצועיים הם תנאי להתקדמות ולהתפתחות מקצועית בהמשך. עד כמה מעודדת ומשקיעה המדינה בפיתוח מיומנויות עובדים מחוץ לאקדמיה? ומה התוצאות של המדיניות הממשלתית הקיימת בתחום? כל העובדות והנתונים לפניכם.

היכן ההשקעה באלו שרוצים לעבוד בלי לימודים אקדמיים?

ההצעות שלנו

מחזירים את המובטלים החדשים לעבודה! תוכנית לאומית רחבה להסבות מקצועיות תאפשר למובטלים החדשים לרכוש ידע וכישורים במהירות למקצועות נדרשים.

השותפים שלנו

המקפצה היא מטה פעולה אזרחי, חברתי-עסקי, שמטרתו לקדם את ההשקעה הממשלתית בפיתוח מיומנויות עובדים. במקפצה משלבים כוחות – מעסיקים, ארגוני מעסיקים, ארגונים חברתיים, מוסדות לימוד, מומחים ומובילי דעת קהל.

ישיבת שותפים למקפצה

ועדת ההיגוי

שותפים במטה

ועדת ההיגוי

צורים יוצרים מציאות
קרן ביחד
קרן רשי
ויצו העולמית
קרן פידליו

שותפים במטה

התאחדות התעשיינים בישראל
אלפנאר
לוגו פרוג הבית של היוצרים
אורט
קמח קידום מקצועי חרדי
לוגו מונה - המקפצה - 121 מנוע לשינוי חברתי
לוגו כיוון
קונסול מאיצים עסקים
לוגו ישקר
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
צעירים מרכזי צעירים בישראל
התאגדות לחינוך מבוגרים בישראל
לוגו תעשיות בית אל
הפורום הכלכלי חברתי
מכללת ארז
ציונות 2000 לאחריות חברתית