התוכנית הנדרשת

כדי להתמודד עם החוסר האקוטי, החוצה ענפים, בעובדים מקצועיים, אנו מציעים חמישה שיפורים מרכזיים שיכולים להביא לשינוי הנדרש:

צילום: שרון עמית

הכרה ממשלתית בתכנית לאומית

הכרה
ממשלתית

מטרתנו היא לרתום את מקבלי ההחלטות לתעדף את הטיפול בנושא ולאמץ תוכנית לאומית לפיתוח מיומנויות עובדים, שתשמש מנוף לפיתוח הכלכלה ולהעצמת ציבור העובדים.

המעסיקים במרכז - המקפצה המטה להשקעה במקצועות המחר

המעסיקים
במרכז

המעסיקים יבנו את ההכשרות יחד עם מוסדות ללימודים מקצועיים, ויתחייבו לאפשר למשתתפים בקורסים הזדמנות להתנסות במקומות העבודה, השמה, או קידום (כאשר מדובר בהכשרות לעובדים קיימים). הקורסים יתנו מענה לצורכי המשק, לשוק העבודה המשתנה, ולידע ולטכנולוגיות החדשים.

פיקוח ומדידת אפקטיביות

המנגנון הממשלתי יאשר מימון לקורסים שיפותחו יחד עם מעסיקים, ללא הכתבה מראש של תוכנית הלימודים, אך עם התחייבות מעסיקים להתמחות, להשמה או לקידום (כאמור בסעיף הקודם). המנגנון יבצע מחקר מתמשך למדידת תוצאות הקורסים שימומנו. כך ניתן יהיה לעבור בעתיד להקצאת משאבים על בסיס אפקטיביות.

לימודים גם לעובדים קיימים

הלימודים המקצועיים יוצעו לא רק לחסרי עבודה, אלא גם לעובדים בשכר נמוך, עובדים חסרי מקצוע ועובדים במקצועות ההולכים ונעלמים, שמבקשים להבטיח לעצמם התפתחות מקצועית ואופק תעסוקתי.

סיוע כלכלי
בתקופת הלימודים

אחד החסמים להשתתפות בלימודים מקצועיים הוא היעדר הכנסה זמינה שמאפשרת להתפנות לכך. לשמחתנו, הצלחנו להביא לביטול החוק שקיצץ 30% בדמי האבטלה למשתתפים בקורסים מקצועיים. למי שאינם זכאים לדמי אבטלה, יש לאפשר מלגות קיום שיבטיחו כי החוסר הכלכלי בהווה לא ימנע השתתפות בהכשרות שיעניקו חוסן כלכלי בעתיד.

הצעות המדיניות שלנו

כדי לגרום לממשלה לאמץ וליישם מדיניות שתאפשר לכל האזרחים והאזרחיות מעל גיל 18 השתתפות בלימודים מקצועיים שאינם אקדמיים, בנינו הצעה למערך ממשלתי לפיתוח מיומנויות עובדים.

ההצעה מבוססת על מחקר עומק שערכנו במטרה לפתח מודלים מתקדמים לקידום מיומנויות עובדים. המודלים שאנו מציעים שונים באופן מהותי מהדרך שבה מבוצעות הכשרות במימון המדינה כיום, ומציעים גמישות, שותפות והתאמה לצורכי המעסיקים. אנו סבורים שרק דרך פעולה זו תבטיח הכשרות איכותיות עם מעסיקים ותאפשר הקניית כישורים וידע משופרים במהירות.

המסמך עודכן לאחרונה ביוני 2021, ואנו עובדים בימים אלו על עדכון והתאמה של התוכנית הנדרשת לשנת 2024. העקרונות והפתרונות שמפורטים במסמך תקפים לגמרי גם כיום, ואנו מבססים עליהם את העדכונים בהתאם להתפתחויות במדינה ובמשק. הרקע ההיסטורי וכן הלמידה מהמנגנונים בעולם וכיו״ב – לא השתנו.