השיפורים הנדרשים

כדי להתמודד עם החוסר האקוטי, חוצה הענפים, בהתמקצעות עובדים בעולם העבודה הישראלי, ישנם חמישה שיפורים מרכזיים שיכולים לעשות את השינוי.

הכרה ממשלתית בתכנית לאומית

הכרה
ממשלתית

מטרתנו הוא לרתום את מקבלי ההחלטות לתעדף את הטיפול בנושא ולאמץ תוכנית לאומית לפיתוח מיומנויות עובדים, שתשמש כמנוף לפיתוח הכלכלה ולהעצמת ציבור העובדים.

המעסיקים במרכז - המקפצה המטה להשקעה במקצועות המחר

המעסיקים
במרכז

אנו מציעים כי המעסיקים יבנו את הקורסים ביחד עם גופי ההכשרה, ויתנו הזדמנות להתנסות במקומות העבודה. מוצע להבטיח זאת באמצעות (א) תמיכה בהתארגנויות של קבוצות מעסיקים בענף או במקצוע מסויים ומימון תוכנית הכשרות שלהם (ב) עבודה עם מעסיקים, לפי ענפים ומקצועות, להבנת צורכיהם והנחיית גופים מכשירים לביצוע קורסי הכשרה בהתאם לצרכים. מעסיקים במרכז יבטיחו פיתוח קורסים בהתאם לצורכי המשק, לשוק העבודה המשתנה, לידע ולטכנולוגיות החדשים.

פיקוח ומדידת אפקטיביות

אנו מציעים כי המנגנון הממשלתי יאשר מימון לקורסים שיפותחו ביחד עם מעסיקים, ללא הכתבה מראש של תוכנית הלימודים, אך עם התחייבות מעסיקים להתמחות, להשמה או לקידום (במקרה של עובדים קיימים) ועם מחקר למדידת תוצאות של כל אחד מהקורסים שימומנו. כך ניתן יהיה לעבור בעתיד להקצאת משאבים על בסיס אפקטיביות.

פיתוח מקצועי לאנשים עובדים

מוצע כי ההכשרות יינתנו לא רק חסרי עבודה, אלא גם לעובדים בשכר נמוך ועובדים במקצועות נעלמים, המבקשים להבטיח התפתחות מקצועית ואופק תעסוקתי.

סיוע כלכלי
בתקופת הלימודים

אחד החסמים להשתתפות בלימודים מקצועיים הוא היעדר הכנסה זמינה שמאפשרת התפנות לכך. לכן יש צורך במתן דמי קיום ו/או הלוואות קיום, שיאפשרו זאת. כמו כן, מוצע לבטל את הקיצוץ הקיים של 30% בדמי אבטלה למשתתפים בקורסים מקצועיים.

הצעות המדיניות שלנו

במטרה לגרום לממשלה לאמץ וליישם מדיניות שתאפשר לכל הא/נשים מעל גיל 18, שמעוניינים בלימודים מקצועיים שאינם אקדמים, בנינו הצעה למערך ממשלתי לפיתוח מיומנויות עובדים, שמבוססת על הדגמים המוצלחים ביותר ברמה המקומית והבינלאומית.

הצעות ראשונות כבר הגשנו לוועדה הציבורית לקידום התעסוקה לשנת 2030, ובימים אלו אנו אוספים הערות והתייחסויות לטיוטת הצעה לתוכנית לאומית לפיתוח מיומנויות עובדים.

טיוטת הצעה לרפורמה במערכת ההכשרה המקצועית – להערות חברי המקפצה

נייר עמדה לוועדה הציבורית לקידום התעסוקה לשנת 2030 מיום 5.6.2018