התוכנית הנדרשת

מחזירים את מובטלי הקורונה לעבודה! תוכנית לאומית רחבה להסבות ולהכשרות מקצועיות תאפשר למובטלים לרכוש ידע וכישורים במהירות למקצועות נדרשים.

צילום: שרון עמית

משבר הקורונה מציב אתגר חסר תקדים למשק הישראלי. בתוך זמן קצר נסגרו עסקים קטנים ובינוניים רבים ורבים מהגדולים צמצמו משמעותית את היקף פעילותם. לעשרות או למאות אלפי עובדים אין ולא תהיה משרה לחזור אליה. המפוטרים החדשים יצטרכו להתאים את עצמם במהירות לעבודות חדשות, במקומות עבודה שבהם כן יהיה מחסור בעובדים. 

עוד לפני המשבר דיווחו מקומות עבודה רבים, בכל ענפי המשק, על מחסור בעובדים מקצועיים. אחרי המשבר יתבהר באלו ענפים ומקצועות בדיוק יווצרו משרות לאיוש. העובדים יצטרכו לעבור במהירות הסבה מקצועית שתאפשר להם להשתלב במקומות עבודה אלו. 

כדי לאפשר זאת, נדרשת תכנית ממשלתית רחבת היקף להסבת המובטלים החדשים למקצועות הנדרשים בשיתוף אותם מעסיקים. תכנית כזו דורשת השקעה תקציבית משמעותית והכנה מראש של המנגנון להוצאתה לפועל.

מה צריך לקרות כדי להבטיח התמודדות אפקטיבית עם האבטלה החדשה?

הכרה ממשלתית בתכנית לאומית

הכרה
ממשלתית

מטרתנו היא לרתום את מקבלי ההחלטות לתעדף את הטיפול בנושא ולאמץ תוכנית לאומית רחבה להכשרות ולהסבות מקצועיות, שתאפשר למובטלים החדשים לשוב לעבודה ותשמש כמנוף מהיר לפיתוח הכלכלה.

המעסיקים במרכז - המקפצה המטה להשקעה במקצועות המחר

המעסיקים
במרכז

אנו מציעים כי המעסיקים יבנו יחד עם מוסדות ללימודים מקצועיים קורסים מקצועיים ואיכותיים. כמו כן, הם יתחייבו להשתתף בעלות הקורס או לתת למשתתפים בקורסים הזדמנות להתנסות במקומות העבודה או השמה. כך נבטיח קורסים בהתאם לצורכי המשק, לשוק העבודה המשתנה, ולידע ולטכנולוגיות החדשים.

פיקוח ומדידת אפקטיביות

אנו מציעים כי המנגנון הממשלתי יאשר מימון לקורסים שיפותחו ביחד עם מעסיקים, ללא הכתבה מראש של תוכנית הלימודים, אך עם התחייבות מעסיקים לשותפות ועם מחקר למדידת תוצאות של כל אחד מהקורסים שימומנו. כך ניתן יהיה לעבור בעתיד להקצאת משאבים על בסיס אפקטיביות.

לימודים למפוטרים ולעובדים במצוקה

מוצע כי הלימודים המקצועיים יינתנו לחסרי עבודה, לעובדים בשכר נמוך ולכאלה שעומדים לאבד את עבודתם, המבקשים להבטיח התפתחות מקצועית ואופק תעסוקתי.

סיוע כלכלי
בתקופת הלימודים

אחד החסמים להשתתפות בלימודים מקצועיים הוא היעדר הכנסה זמינה שמאפשרת התפנות לכך. אנו שמחים שהממשלה כבר נענתה לקריאתנו בעניין זה והשעתה עד יוני 2021 את הקיצוץ הקבוע בחוק של 30% בדמי אבטלה למשתתפים בקורסים מקצועיים. למי שאינם זכאים לדמי אבטלה, יש לאפשר דמי קיום ו/או הלוואות קיום.

הצטרפו לתמיכה בתוכנית: אתם הכוח שלנו לשנות!

הצעות המדיניות שלנו

במטרה לגרום לממשלה לאמץ תוכנית לאומית להכשרות ולהסבות מקצועיות, שתאפשר לכל המעוניינים מעל גיל 18 להשתתף בלימודים מקצועיים שאינם אקדמים, בנינו הצעה למערך ממשלתי לפיתוח מיומנויות עובדים, שמבוססת על הדגמים המוצלחים ביותר ברמה המקומית והבינלאומית. 

המתווה מבוסס על מחקר שערכנו במקפצה בשנתיים האחרונות במטרה לפתח מודלים מתקדמים לפיתוח מיומנויות עובדים. הוא שונה מהותית מהדרך בה מבוצעות הכשרות במימון המדינה כיום, ומציע גמישות, שותפות והתאמה לצורכי המעסיקים. אנו סבורים כי רק דרך פעולה שונה זו תבטיח הכשרות איכותיות עם מעסיקים, ותאפשר למובטלים רבים לשוב לעבודה עם כישורים וידע משופרים במהירות.

פניותנו לממשלה

התחייבות למאבק באבטלה ולהקמת משרד תעסוקה | 4.3.2021

המקפצה ריכוז המודלים היישומים להכשרות | 12.8.20

פניה לחברי הצוות הבינמשרדי לקידום התעסוקה | 23.7.2020

פניה לוועדת העבודה והרווחה בנושא ההכשרות | 12.7.2020

הערות המקפצה לטיוטת התוכנית הכלכלית 2020 פרק שיפור ההון האנושי | 9.7.2020

פניה דחופה להשקעה בהכשרת עובדים לאור משבר הקורונה | 1.7.2020

מענה לקול קורא של המלל | 17.5.2020

לאור משבר הקורונה – השקיעו בהכשרת עובדים, פנייתנו לשרי האוצר והעבודה | 25.3.20