קידום מדיניות ממשלתית לשיפור מיומנויות עובדים

מקדמים תכנית להשקעה בהכשרות מקצועיות!

חלוקת משאבים נכונה, הערכות מתאימה והגדלת השקעה ל-250 מיליון ₪ בשנה

עולם העבודה העולמי נמצא כעת בעיצומם של שינויים מרחיקי לכת, טכנולוגיים, תעשייתיים, תקשורתיים ועוד, אשר משפיעים דרמטית על הרכב המקצועות הנדרשים במשק. חלק מהמקצועות כבר נעלמים ואחרים נולדים. העובדים נדרשים להתאים את עצמם ולהתמקצע כל פעם מחדש. לשוק החופשי אין מענה לכך. מעסיקים פרטיים לא מסוגלים, וגם לא מתומרצים, לספק את ההכשרות המקצועיות הנדרשות. מדובר בכשל שוק של ממש. 

כבר היום חסרים בעולם העבודה הישראלי עשרות אלפי בעלי ובעלות מקצוע. למרות שהמשק בתעסוקה מלאה, עובדים ועובדות רבים אינם מקצועיים וחסרים אופק תעסוקתי: שליש משתכרים פחות משכר המינימום, והשכר החציוני נמוך מאוד (6,700 שקלים).

האתגר בפיתוח מיומנויות עובדים בישראל

בישראל ההשקעה הממשלתית בפיתוח מיומנויות עובדים שאינם הולכים לאקדמיה הופחתה משמעותית ב-15 השנים האחרונות והיא נמוכה בהרבה מהמקובל והמומלץ ע"י גורמים בינ"ל. ממחקר שערכנו עולה כי מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה והמכללות הטכנולוגיות, לומדים רק כ-11,000 אנשים בשנה בהכשרות מקצועיות במימון המדינה. זאת, לעומת כ-93,000 לומדים בהכשרות אלו ב-1991.

למרות שבמערכת הפוליטית, הממשלתית והמקצועית יש הכרה גוברת בצורך להבטיח שלעובדים בישראל יהיו את המיומנויות הנדרשות להשתלב בתעסוקה, המדיניות הקיימת עדיין לא עושה שימוש בידע המצטבר, בישראל ובעולם, כדי לשפר את ההכשרות הקיימות ולהרחיב את היקפן וקהלי היעד. ההכשרות המקצועיות מיועדות כיום אך ורק למי שנמצא מחוץ למעגל התעסוקה. כלומר, מי שעובדים בעבודות לא מקצועיות חסומים מלקבל הכשרות. ללא השקעה בעובדים אלו, הפריון במשק והצמיחה הכלכלית של המדינה בסכנה משמעותית. 

121 מוביל לשינוי

בשותפות עם קרן סטף ורטהיימר והזרוע הביצועית שלו, עמותת צורים, גיבשנו תכנית מפורטת להרחבת ההשקעה הממשלתית בהקניית מיומנויות לעבודה לצעירים מעל גיל 18 שמבקשים להיכנס לעבודה מקצועית שאינה אקדמית, לעובדים שמבקשים לשפר את מצבם התעסוקתי, ולבוגרים שמבקשים לחזור למעגל העבודה אחרי היעדרות.

מטרתנו היא שתוך שנתיים תחליט הממשלה על תכנית שתגדיל את ההשקעה בהכשרות מקצועיות מ-80 מיליון ש"ח ל-250 מיליון ש"ח בשנה, עם חלוקת משאבים נכונה והערכות מתאימה. תוך חמש שנים, תיושם התכנית הממשלתית, ולפחות 50,000 אנשים בגיל העבודה ישתתפו בהכשרות שיקנו להם כישורים רלבנטיים לשוק התעסוקה ויגבירו את סיכוייהם למצוא משרה מקצועית בשכר הולם.

דרכי העבודה של המנוע לשינוי חברתי

ההצעה שגיבשנו מבוססת על הדגמים המוצלחים ביותר ברמה המקומית והבינלאומית, תוך ראייה כוללת של שוק התעסוקה ומסלולי ההתפתחות המקצועית. לשם בנייתה, ערכנו מיפוי של צרכי מעסיקים, ניתוח היצע ההכשרות הקיים, ואיתור של הפערים המשמעותיים ביותר.

פיתוח ההצעה נעשה בתהליך המשתף ומגייס בעלי עניין בנושא זה: מעסיקים בענפי המשק השונים, ארגוני עובדים, ארגונים חברתיים העוסקים בתחום זה, מפעילי הכשרות מקצועיות, מומחים בתחום הזה מהפרופסיה ומהאקדמיה, וגורמים ממשלתיים המעורבים בתחום זה. אנו מאמינים כי הידע והניסיון של בעלי העניין השונים בתחום מאפשר לבנות הצעה מדויקת יותר וריאלית למימוש.

בשלב זה אנו בודקים את הצעתנו מול בעלי העניין בתחום, ויחד עמם מגבשים מטה אזרחי שיפעל לקידום ההצעה מול מקבלי ההחלטות והמעטפת המשפיעה עליהם בקרב הפקידות והמערכת הפוליטית. כדי לחזק את הלחץ על מקבלי ההחלטות, ניזום במהלך 2019 קמפיין תקשורתי להעלאת מודעות ציבורית לחוסר שבהכשרות המקצועיות ומשמעותו למשק ולאזרחי המדינה, כמו גם לאפשרות לשיפור המצב והצעדים שיכולה הממשלה לעשות כדי לקדם תחום זה.