מקדמים שינוי חברתי כלכלי - השקיעו בנו!

כדי שנצליח לעשות את שינויי המדיניות הנחוצים בתעסוקה, ברווחה, בבריאות ובחינוך, אנו זקוקים גם לכסף. תרומה ל-121 משמעה השקעה אישית שלך בעתיד המדינה ובתשתיות החברתיות שלה. התרומות משמשות אותנו למחקר, לגיוס שותפים, לקמפיינים תקשורתיים ולקידום מדיניות מול מקבלי ההחלטות בכל הפרויקטים של הארגון.
אתם הכוח שלנו לשנות! כל סכום מסייע. 
אפשרויות לתרומה:
א. תרומה בכרטיס אשראי:

לתרומה בסכום אחרתרומה בסכום שתבחרו/ הוראת קבע


ב. הפקדה ישירה לחשבון הבנק של 121:

שם החשבון: 121 - מנוע לשינוי חברתי
בנק: מזרחי טפחות
סניף: 421
מספר חשבון: 172386

ג. המחאה בדואר לכתובתנו:

121 – מנוע לשינוי חברתי, המעבדה החברתית, מזא״ה 9, תל אביב 6521322