מקדמים הגנה על עובדים
ושימור תעסוקה בעת מלחמה

נדרש מענה מיידי לעובדים מושבתים

ימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה פנינו אל שר האוצר, חברי ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה ויו"ר ועדת הכספים של הכנסת, בבקשה לפעולתם הדחופה כדי להגן על העובדים הנפגעים בתקופת המלחמה, באמצעות הקלות בדרישות לדמי אבטלה וסיוע למעסיקים לשימור עובדים.

המענה המדינתי נדרש נוכח הנזק הכבד שנגרם לעובדים ולמעסיקים, אשר אינם יכולים להפעיל את מקומות העבודה כרגיל מסיבות מגוונות או שהכנסותיהם ירדו באופן ניכר בעקבות המלחמה. הפעילות צומצמה בכל ענפי המשק: ממסחר, שירותים ותעשייה ועד בילוי ופנאי, חינוך, תעסוקה, בריאות הציבור ועוד. עסקים ועמותות  נמצאים תחת לחץ כבד לפטר או להוציא לחל"ת את עובדיהם, תוך סיכון משמעותי לפרנסתם ולרווחתם של העובדים מחד, וחשש כבד שלא ישרדו להציע את שירותיהם החיוני, בעת סיום המלחמה, מאידך.

אתם הכוח שלנו לשנות!

הצטרפו לקהילה של 121 וקחו חלק בעשייה משמעותית לתיקון חברתי

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

מה אנחנו מציעים?

האתגר שמציבה המלחמה למשק הישראלי מחייב מענה מדינתי, שייתן תמריצים להמשיך ולהפעיל את מקומות העבודה באופן המירבי, ככל שניתן בהתחשב במצב הלוחמה והאיומים לעורף, ובה בעת – מענה שייתן גם מענה ורשת ביטחון לעובדים שמושבתים מעבודתם באופן זמני או קבוע. 

כדי להבטיח את שני אלו, ולאור הלקחים שהפקנו מניתוח המדיניות שהונהגה בעולם העבודה בתקופת הקורונה, אנו מציעים לפעול בשני מסלולים:

 1. דמי אבטלה מלאים או פיצויים חליפיים לעובדים שכבר פוטרו או הוצאו לחל"ת.
 2. השלמת שכר למי שהמעסיקים נאלצו לצמצם את היקף העסקתם.

הקלות נדרשות

שימור תעסוקה

לשם שימור משרותיהם של עובדים הנמצאים בסיכון לפיטורין, עקב הפגיעה בהיקף הפעילות של מעסיקיהם – אנו ממליצים על מתן סיוע למעסיקים המעוניינים לשמר את משרות עובדיהם באופן חלקי, במקום לפטרם או להוציאם לחל"ת.

כדי להבטיח שהכנסתם של עובדים אלו לא תיפגע, במקביל לשימור יחסי עובד/מעביד, אנו ממליצים כי המדינה תשפה את המעסיקים בשיעור של 70% מההפרש בין עלות שכרם הקודם של העובדים לבין עלות שכרם המופחת.

העובדים יקבלו שכר מלא עבור השעות בהן יעבדו בפועל, ולפחות 70% מהשכר עבור השעות שהופחתו להם (האחוז הספציפי ייקבע בהסכמה בין המעסיקים, ארגוני העובדים, והמדינה). 

הגנה על עובדים

לשם הגנה על עובדים המוצאים לחל"ת או מפוטרים, הצענו להקל על התנאים לקבלת דמי אבטלה ולנקוט צעדים נוספים, באופן הבא:

 1. לאפשר מתן דמי אבטלה לעובדים המוצאים לחל"ת לתקופה הקצרה מ-30 יום, ולהשעות את הדרישה לנצל את מלוא ימי חופשתם. מהלך זה יצמצם את הפגיעה בעובדים המוצאים לחל"ת לזמן קצר יחסית.
 2. להשעות את הדרישות לתקופת אכשרה ולאפשר לעובדים שעבדו גם תקופה קצרה לקבל דמי אבטלה. על פי החוק, עובדים נדרשים לעבוד לפחות 12 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו לפיטוריהם/הוצאתם לחל"ת בכדי להיות זכאים לדמי אבטלה. השעיית דרישה זו תסייע הן לעובדים צעירים, והן לאלו אשר מצאו תעסוקה לאחרונה לאחר תקופת אבטלה ממושכת.
 3. להשעות את המגבלה על תקופת הזכאות לדמי אבטלה, עבור עובדים שקיבלו דמי אבטלה בשנה האחרונה. כיום, עובדים שכבר ניצלו את זכאותם לדמי אבטלה במהלך 12 החודשים האחרונים, אינם זכאים לדמי אבטלה לאחר פיטוריהם/הוצאתם לחל"ת. גם צעד זה יגן על עובדים שסבלו בעבר מהעסקה בלתי סדירה ועל כן מיצו את זכאותם לדמי אבטלה.
 4. לאפשר ל"מובטלים חוזרים" מתחת לגיל 40 לקבל דמי אבטלה מלאים. על פי החוק, עובדים מתחת לגיל 40 שקיבלו דמי אבטלה בארבע השנים האחרונות מסווגים כ"מובטלים חוזרים", ומקבלים רק 85% מדמי האבטלה שהיו זכאים להם, וגם מוגבלים למספר נמוך יותר של ימי אבטלה. צעד זה רלבנטי במיוחד לצעירים שהיו בחל"ת בתקופת הקורונה, ועכשיו שוב הוצאו לחל"ת עקב המלחמה.
 5. לתת מענק הסתגלות לעובדים מעל גיל 67, שהוצאו לחל"ת או פוטרו. כיום, קבוצה זו אינה זכאית כלל לדמי אבטלה, ורבים מהם מתקיימים רק בזכות הכנסתם מעבודה המשלימה את קצבת הזקנה הנמוכה שהם מקבלים. בתקופת הקורונה, הם קיבלו מענק של עד 4,000 ₪ (בהתאם להכנסתם מפנסיה) במקום דמי אבטלה, שהיה חיוני להשרדותם הכלכלית של עשרות אלפי אזרחי ותיקים.
 6. להעניק דמי אבטלה לעובדים שעתיים שהיקף עבודתם הופחת בעקבות המלחמה. על פי חוק, עובדים שעתיים זכאים לדמי אבטלה רק אם המעסיק פיטר אותם או הוציא אותם לחל"ת. אולם במקרים רבים, המעסיק פשוט בוחר לצמצם את היקף המשמרות או השעות הנדרשות מהעובד השעתי. בכך הוא משמר גמישות מירבית מבחינתו, אך נגרמת פגיעה משמעותית בהכנסת העובדים. כדי לתת מענה לבעיה זו, אנו מציעים כי עובדים שעתיים יוכלו לקבל דמי אבטלה על ההפרש בין הכנסתם החודשית הממוצעת בששת החודשים שקדמו ל-7 אוקטובר, לבין הכנסתם אחרי ה-7 לאוקטובר.

הצענו להחיל הקלות וצעדים אלו על עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת מאז פרוץ המלחמה, קרי מאז 7 אוקטובר 2023. כמו כן, אנו חושבים כי נכון לפתח תמריצים אשר יעודדו עובדים שהוצאו לחל"ת או שהיקף משרתם הופחת, לחפש ולמצוא עבודה חלופית או נוספת.

הישגים עד כה

עדכון: 9.11.23

הכנסת אישרה הלילה מענה לבני 67 ומעלה שהוצאו לחל"ת או פוטרו, לאנשים עם מוגבלות, ולזכאים נוספים.

למרות ההתנגדות הראשונה של משרד האוצר, התוכנית הכלכלית למלחמה שאושרה הלילה בחקיקה בכנסת כוללת את רוב המענים שדרשנו:

 1. כל מי שמפוטר או מוצא לחל"ת יקבל דמי אבטלה מהיום הראשון, ולא יקוזזו לו ימי חופשה. בנוסף, אושר חל״ת קצר של מינימום 14 ימים במקום מינימום של 30 יום. 
 2. בני 67 ומעלה יקבלו מענקים חודשיים בגובה של 75% משכרם האחרון, ועד מקסימום של 4,000 ש"ח.
 3. תקופת האכשרה, שמעניקה זכאות לדמי אבטלה, קוצרה ל-6 חודשי עבודה בלבד. לאנשים עם מוגבלויות היא קוצרה ל-3 חודשים.
 4. מובטלים חוזרים (מי שקיבל דמי אבטלה ב-4 שנים האחרונות) יקבלו הטבה של אי הפחתת תקופת קבלת דמי האבטלה.

אנו מברכים על כך שחברי הכנסת הבינו את הצורך הדחוף כדי למנוע הידרדרות מיידית לעוני של עובדים מושבתים רבים ופעלו להבטיח פתרונות. תודה גדולה לשותפים שסייעו לנו ולחברי ועדת הכספים של הכנסת.

מה הלאה?

נמשיך לפעול כדי שהממשלה גם תסייע לשימור עובדים. אנו מציעים מנגנון שיאפשר להעסיק עובדים  בחלקיות משרה ולקבל פיצוי מהמדינה על היקף המשרה שקוצץ. 

כמו כן, אנו בשיחות עם מקבלי ההחלטות על פתרון לפיצוי העובדים השעתיים המושבתים, שעדיין לא נמצא להם מענה.

פניותנו לממשלה

תקשורת

אתם הכוח שלנו לשנות!

הצטרפו לקהילה של 121 וקחו חלק בעשייה משמעותית לתיקון חברתי