הגדלת קצבת זקנה:
חיים בכבוד לאזרחים ותיקים

הגיעה השעה להגדלת קצבת הזקנה והצמדתה לשכר הממוצע במשק כדי להבטיח חיים בכבוד לכל אדם מעבר לגיל גיל פרישה.

מצבם הנוכחי של האזרחים הוותיקים אינו גזירת גורל או אילוץ. זו בחירה. בישראל ההחלטה להשאיר את הקצבאות נמוכות, הביאה לכך שפרנסתם של פנסיונרים נישענת ברובה על שכר ופנסיה מעבודה. זאת בשונה לרוב המדינות המפותחות בהן עיקר ההכנסות בגיל המבוגר הן מקצבאות ממשלתיות. התוצאה היא שיעורים גבוהים יותר של עוני ואי שוויון מאשר במדינות הדומות לנו ברמת הכנסתן ופיתוחן.

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

יחד נגדיל את קצבת הזקנה בישראל!

תומכים באזרחים הוותיקים

אתם הכוח שלנו לשנות!

יחד נגדיל את קצבת הזקנה בישראל, הצטרפו לתמיכה:

תמצית הצעתנו להגדלת קצבת הזקנה בישראל

המודל החדש שאנו מבקשים מהמדינה לאמץ כולל את המרכיבים הבאים:

  1. המדינה תבטיח הכנסה מינימלית של 5,200 ש"ח בחודש לכל אדם בגיל פרישה (63 לנשים, 67 לגברים). לשם כך, קצבת הזקנה המלאה תועמד על 5,200 ש"ח לחודש עבור יחיד, נכון לשנת 2024. סכום קצבה של 5,200 ש"ח לחודש כפי שאנחנו מציעים, שקולה להכנסה נטו של מקבל שכר מינימום. סכום זה יהיה צמוד לשכר הממוצע במשק, בשונה מהמצב כיום, שהקצבה מוצמדת למדד המחירים לצרכן ולכן נשחקת. אנשים שיש להם הכנסות משמעותיות מעבר לקצבת הזקנה (פנסיה של לפחות 1,200 ש"ח, או הכנסה מעבודה של לפחות 3,000 ש"ח), יקבלו קצבה חלקית.
  2. הצעתנו מבטיחה שאף אדם לא יקבל קצבה נמוכה יותר ממה שזכאי לה כיום (גם פורשים עתידיים לא יפגעו).
  3. כתוצאה מכך, לא יהיה צורך בקצבת השלמת הכנסה.
  4. העלות השנתית הנוספת למדינה תהיה כ-2.2 מיליארד שקלים.
  5. אנחנו נדרוש שהתוכנית תיושם באופן מידי, אך יתכן שבפועל הממשלה תחליט שהתוספת תינתן באופן מדורג לאורך מספר שנים.

הפגיעה באזרחים הוותיקים

ישראל הינה כיום מדינה עשירה ומפותחת. היא הגיעה לכך, בראש ובראשונה, בזכות אנשים שעבדו לאורך עשורים רבים כדי לבנות את הכלכלה והתשתיות שהן הבסיס לשגשוג הנוכחי. אחרי שנים ארוכות של עבודה קשה ותרומה למשק ולחברה, היה ניתן לצפות כי מדינת ישראל תפרע את החוב הבסיסי ביותר לגברים ונשים אלו: לאפשר להם לפרוש מעולם התעסוקה ולחיות חיים מלאים ועשירים, כמו כל אזרח אחר.

למרבית הצער, זהו אינו המצב. מאות אלפי זקנים חיים במצוקה ומחסור כלכלי ונאבקים כדי לעמוד בהוצאות ההכרחיות לקיומם. העוני בגיל השלישי, אותו חווים אחד מכל שמונה אזרחים ותיקים, הוא רק קצה הקרחון. רבים חיים רק קצת מעל קו העוני, ועדיין נאלצים להכריע בין מזון לטיפולי שיניים, או לוותר על חימום בימים הקרים כדי שיוכלו לשלם את שכר הדירה. מעבר לקשיי היום יום, מרחפת מעליהם כל הזמן החרדה של הוצאה בלתי צפויה שאין להם דרך לעמוד בה. כרבע מהזקנים מצליחים להתמודד באמצעות המשך העבודה מעבר לגיל הפרישה. אולם פתרון זה אפשרי ורלבנטי רק למיעוט המסוגל לעשות זאת מבחינה בריאותית ומצליח למצוא תעסוקה בשוק בו רווחת אפליה על רקע גיל. מכל מקום, גם ביחס לברי המזל שמצליחים למצוא משרה המאפשרת להם רמת חיים סבירה, נשאלת השאלה: עד מתי? האם לעולם לא יוכלו לפרוש , מבלי לוותר על כבודם ומחייתם בזמן הנשאר להם?

מצב קצבת הזקנה כיום

כיום, הרוב המכריע של הזקנים מקבלים קצבת אזרח ותיק בסכום של קצת יותר מ-2,000 ₪ לחודש, סכום פעוט שלא ניתן להתקיים ממנו בשום דרך. לאלו שהכנסתם מפנסיה ועבודה נמוכה או שאין להם הכנסה נוספת בכלל, המדינה מציעה, קצבת השלמת הכנסה שמגיעה בסך הכל, יחד עם הקצבה הבסיסית, לתמיכה של 4,000 ₪ לחודש, שאליה נלוות הטבות נוספות, בעיקר בתחום הדיור והבריאות. 

אולם קצבה זו מותנית במבחנים מורכבים וחודרניים, הבודקים לא רק את הכנסותיו של כל מבקש, אלא גם את נכסיו ואפילו את שווי הרכב בו הוא נוהג. באופן מובן, השלמת הכנסה אינה נתפסת כזכות בסיסית, אלא כמנגנון סעד ורווחה המיועד לעניים ומסכנים. רבים מסרבים להשפיל את עצמם באמצעות הגשת בקשה, או מאבדים את זכאותם בסבך המבחנים והדרישות.

איך אנחנו מציעים להגדיל את קצבת הזקנה?

כדי לשנות את המצב הנוכחי מיסודו, אנו מציעים מערכת אחרת. המלצתנו היא הגדלת קצבת אזרח ותיק המלאה לסכום של 5,200 ₪ ליחיד, והצמדתה לשכר הממוצע. אלו שיש להם הכנסות משמעותיות ממקורות אחרים יקבלו קצבה מופחתת, אולם בניגוד למצב הנוכחי, ברירת המחדל תהיה הסכום הגבוה, והחובה תהיה על המדינה לבדוק ולקבוע מהי רמת הקצבה הנכונה, במקום לחכות לבקשות ולדרישות מהפרט. בראייתנו, אמנם עדיף היה להגדיל את הקצבאות באופן אוניברסלי, אך פתרון זה אינו ריאלי מבחינה כלכלית ופוליטית, נוכח עלויותיו הגבוהות.

לצד זאת, אנו מציעים גם הגדלת הסיוע בשכר דירה, כדי להקל על אלו שאין נכס בבעלותם; וכיסוי מלא במסגרת סל הבריאות לטיפולי שיניים משמרים, משקמים ומונעים החל מגיל 67 (הניתנים על ידי קופות החולים), בכדי להתמודד עם אחד הפערים המשמעותיים והמכבידים ביותר על אזרחים ותיקים.

אנו מאמינים כי חבילת צעדים אלו תוביל לשיפור משמעותי ברמת חייהם של זקנים, בדגש על אלו שהכנסתם נמוכה. הצעתנו מבוססת על מחקר מקיף שערכנו, אשר הסתמך על ראיונות עם חוקרים ומומחים, ניתוח נתונים סטטיסטיים ממגוון מקורות, סקירה של יוזמות ושינויי מדיניות רלבנטיים בישראל בשנים האחרונות, מחקר בינ"ל המשווה בין המצב בישראל למדינות מפותחות אחרות, וראיונות עומק שערכנו עם הזקנים עצמם.

עדכוני פעילות