ההישגים שלנו

אנו אמנם ארגון בראשית דרכו, אבל מאז תחילת הקורונה עבדנו במלוא הכוח, וכבר יש לנו הישגים חשובים שאפשר להתגאות בהם:

#1

כ-40,000 מובטלים מקבלי קצבאות זכאים לדמי אבטלה בהיקף של 600 מיליון שקלים

המפוטרים שמקבלים קצבאות נכות, זקנה, השלמת הכנסה ומזונות נפלו בין הכיסאות, ולא קיבלו דמי אבטלה מלאים. פעלנו יחד עם עוד 24 ארגונים חברתיים ומאות פעילות ופעילים – והעיוות תוקן.

כ-600 מיליון שקלים יגיעו למפוטרים שהכי זקוקים לסיוע!

כלכליסט
חדשות N12

#2

כ-70,000 מפוטרים בני 67 ומעלה מקבלים מענקים בהיקף של 700 מיליון שקלים

הנענו לחץ ציבורי ושכנענו את הממשלה לתת מענקים חודשיים למפוטרים מעל גיל 67. בנוסף, השרים וחברי הכנסת נענו לקריאתנו להמשיך אותם עד יוני 2021 – כפי שהוארכו דמי האבטלה ליתר המפוטרים במשק.

במצטבר כ-700 מיליון שקלים יגיעו למפוטרים הותיקים!

ידיעות אחרונות
חדשות N12

#3

הממשלה תשקיע כמיליארד שקלים בשנה הקרובה להכשרת 100,000 מובטלים

שכנענו את הממשלה להשקיע כמיליארד שקלים בשנה הקרובה כדי לאפשר הכשרה של 100,000 מובטלים. התקציב אושר באוגוסט בכנסת.

נמשיך לעקוב עד שהתקציב אכן יגיע לשטח!

ידיעות אחרונות
כלכליסט

#4

רוב המודלים להכשרות מקצועיות איכותיות שהגשנו לממשלה אומצו!

המודלים שפיתחנו לדרכי הביצוע של ההסבות וההכשרות אומצו ברובן על ידי משרדי העבודה והאוצר. בין השאר, מדובר בפישוט בירוקרטי וביזור לגופי הכשרה איכותיים, בשותפות הדוקה עם מעסיקים, בהערכה ומדידה לעומק, ועוד.

נמשיך במאבק עד שההבטחות יהפכו לקורסים פעילים!

גלובס
ידיעות אחרונות

#5

המשתתפים בהכשרות מקצועיות יקבלו דמי אבטלה מלאים

הממשלה נענתה לקריאתנו והשעתה עד יוני 2021 את הקיצוץ הקבוע בחוק של 30% בדמי אבטלה למפוטרים שמשתתפים בקורסים מקצועיים.

יכולים לתאר לעצמכם שעוד היו מקצצים כעת דמי אבטלה למשתתפים בהכשרות?

ידיעות אחרונות
כלכליסט

תרומה ל-121 משמעה השקעה אישית שלך בעתיד המדינה ובתשתיות החברתיות שלה.

תעסוקה, בריאות, חינוך, דיור ורווחה הן התשתיות החברתיות של המדינה. חיזוק משמעותי שלהן יושג באמצעות שורה ארוכה של חוקים וצעדים ממשלתיים. כדי להניע החלטות אלה, דרוש גוף מקצועי שמתמחה ביצירת מהלכים אסטרטגיים ולחץ ציבורי משמעותי על הממשלה והכנסת.

כאן אנחנו נכנסים לתמונה! התרומות שלכם מאפשרות לנו לגייס שותפים, לחקור ולפתח הצעות מדיניות ולשכנע מקבלי ההחלטות לפעול בשורה של יעדים חברתיים, שישנו את החיים של מאות אלפים.

אנו מאמינים כי כולנו יחד יכולים להיות חבר הכנסת ה-121 ולהביא לקידום התשתיות החברתיות למאה ה-21.