החזון שלנו

כל אזרחי ישראל ייהנו מתשתיות חברתיות טובות וחזקות

המשימה שלנו: לייצג את הציבור הישראלי כמעין חבר הכנסת ה-121, לזהות אתגרים חברתיים משמעותיים, לעבוד ביחד עם פעילים בזירה הציבורית, להשמיע את הקול החברתי בכנסת ובממשלה כדי להשפיע על נבחרי הציבור לקבל החלטות שיחזקו את התשתיות החברתיות.

המטרות של עמותת 121 - מנוע לשינוי חברתי

חיזוק התשתיות החברתיות ורשת הביטחון החברתית-כלכלית זיהוי אתגרים חברתיים משמעותיים והבאת קולו של הציבור כדי לגרום למקבלי החלטות לאמץ חקיקה, מדיניות ותקציבים, המקדמים חינוך, תעסוקה, דיור, רווחה ובריאות.

העצמת ארגונים החברתיים וחיזוקם עבודה משותפת מאפשרת לארגונים, החסרים זרוע מדיניות, לתרום לשיפורים משמעותיים ממוקדים בתחומי החינוך, הבריאות, התעסוקה, הדיור והרווחה.

עידוד מעורבות הציבור – באמצעות קמפיינים ואקטיביזם.

תעסוקה, בריאות, חינוך, דיור ורווחה הם חמשת התשתיות החברתיות הבסיסיות של כל מדינה.

תשתיות אלה נועדו לממש את זכויות היסוד של כל אחת ואחד מאיתנו, והן הבסיס לרמת ולאיכות החיים שלנו כפרטים ולפעילות הכלכלית של המדינה ולחוסנה הלאומי. על תשתיות חברתיות איתנות נשען המגזר העסקי, ועל חברה חזקה, עמידה ומלוכדת מתבסס גם ביטחון המדינה.

תשתיות חברתיות הן האבן היסוד של חברה שמבקשת לקדם סולידריות וערבות הדדית בין חבריה, ועליהן להיות נגישות באופן מלא ושוויוני לכל אזרח במדינה – ללא הבדל מין, גיל, מוצא, דת, לאום, מעמד אישי, השקפה, רכוש, ייחוס, או כל זהות אחרת.

מדינת ישראל צמחה במהלך השנים למדינה משגשגת ופורחת, אשר מובילה בתחומים רבים – תעשייה, הייטק, אקדמיה ועוד. בצד ההישגים הרבים, לא ניתן להתעלם מהפערים החברתיים במדינה.

השכר הממוצע נמוך בהשוואה ליוקר המחיה, חינוך איכותי אינו נגיש לכולם, דיור בר-השגה כמעט איננו קיים, מערכת הבריאות מתפקדת בתקצוב חסר, ורשת הביטחון הסוציאלית שהמדינה מספקת מלאה חורים ופגמים.

כדי לשנות את כל זה, יש לקדם מהלכים שיחזקו את התשתיות החברתיות ויספקו לכל אזרח ואזרחית אופק להתפתחות ולצמיחה אישית וכלכלית.

חיזוק משמעותי של התשתיות החברתיות ניתן להשיג רק באמצעות חקיקת שורה ארוכה של חוקים חדשים ויישום בשטח של צעדים ממשלתיים. אולם כדי להניע תהליכי שינוי כאלה, יש להפעיל לאורך זמן לחץ ציבורי משמעותי על הממשלה ועל הכנסת. הלחץ צריך להגיע מהציבור ולהתבצע באופן אסטרטגי ובגיבוי של עשייה מקצועית, שתתחרה עם גורמי ההשפעה הקיימים על מקבלי ההחלטות.

כל אחד מאיתנו הוא חבר הכנסת ה-121, וביחד יש לנו כוח ויכולת להשפיע על מקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת.

  • כדי לממש את רצון ציבורי בשינוי סדר העדיפויות החברתי, יש לחבר בין המעוניינים בשינוי לבין אנשי המקצוע ומקבלי החלטות. 
  • שותפויות רחבות של בעלי עניין סביב נושאים ממוקדים מחזיקות ידע רב, וניתן לתרגם אותו להצעות קונקרטיות לשינויי מדיניות, כולל חקיקה, תקציבים ונהלים.
  • חיבור הגורמים הפעילים בשטח לפעולה למען מטרות משותפות ועבודה אסטרטגית לאורך זמן יובילו לחשיפה אפקטיבית של הבעיות, ולחיזוק הלחץ הציבורי על מקבלי החלטות.
  • מסה קריטית של פעילים, ארגונים אזרחיים ואנשי מקצוע גורמת להשפעה מתמשכת על השדה הפוליטי ועל הזירה התקשורתית, והיא תביא בטווח הארוך לשיפור משמעותי בהיקף התשתיות החברתיות ואיכותן.
החזון שלנו - תאוריית השינוי של 121 מנוע לשינוי חברתי
*הנתונים לקוחים מדוחות הלמ״ס

אנחנו הקול של הציבור בנושאים החברתיים כלכליים

השאיפה שלנו לראות בשטח

  • שיפור באפשרויות התעסוקה ותנאי ההעסקה של כלל העובדים והעובדות.
  • הרחבת הנגישות והשוויוניות במערכת הבריאות.
  • הפיכת מערכת החינוך למצוינת לכלל תמידי ישראל.
  • קידום מערכת הרווחה כך שתספק רשת ביטחון אמיתית לקיום בכבוד.

חשוב שתדעו עלינו

121 ארגון חברתי ללא מטרות רווח

ארגון ללא מטרות רווח

121 ארגון שותפות מגזרית

שותפות בין-מגזרית

121 ארגון ללא שייכות מפלגתית

ללא שייכות מפלגתית

121 ארגון חברתי עצמאי

לא שלחו אותנו, באנו לבד!

אנו מאמינים כי כולנו יחד יכולים להיות חבר הכנסת ה-121 ולהביא לקידום התשתיות החברתיות למאה ה-21.

אתם הכוח שלנו לשנות!

תמכו בשינוי שאנו מקדמים,
הצטרפו לקהילה של 121 וקחו חלק בעשייה משמעותית לתיקון חברתי:

לעדכוני פעילות: