החזון שלנו

אנו מאמינים שכאזרחים ואזרחיות יש לנו מטרה משותפת שחוצה מגזרים, והיא: שלמדינת ישראל יהיו תשתיות חברתיות חזקות, שיאפשרו לכולנו חיים בכבוד והגשמה אישית, ולמדינה בכללותה צמיחה, רווחה ולכידות חברתית.

מהן התשתיות החברתיות?

תעסוקה, בריאות, חינוך, דיור ורווחה הן התשתיות החברתיות של המדינה. הן נועדו לממש את זכויות היסוד החברתיות של כל אחת ואחד מאיתנו, והן הבסיס לרמת החיים שלנו, לפעילות הכלכלית ולחוסן הלאומי של ישראל. שכן, המגזר העסקי נשען על התשתיות החברתיות וגם ביטחון המדינה מתבסס, בין היתר, על חברה חזקה ועמידה. למערכות ציבוריות יש תפקיד מרכזי בפיתוחן והפעלתן, כיוון שהשוק הפרטי אינו יכול לספק אותן ברמה הנדרשת עבור כולנו.

תשתיות חברתיות הן הבסיס לחברה שמבקשת לקדם סולידריות וערבות הדדית בין חבריה. הן המשמעות המעשית של אזרחות חברתית, ועליהן להיות נגישות באופן מלא ושוויוני לכל אזרח במדינה ללא הבדל מין, מעמד אישי, גיל, גזע, מוצא, דת, לאום, השקפה, רכוש, יחוס, או כל זהות אחרת.

מדוע דרוש שינוי?

בישראל כיום רוב מכריע של אזרחי המדינה מרוצים מחייהם כאן והנתונים הכלכליים מרשימים, אבל הפערים החברתיים עצומים. רובם המכריע של האזרחים סובלים ממצוקה כלכלית בהווה, ומחרדה מתמשכת לגבי אופק הקיום שלהם. השכר הממוצע נמוך יחסית ליוקר המחיה, ורשת הביטחון הסוציאלית מלאת חורים ופגמים. כדי לשנות זאת, יש לקדם שינויים במדיניות ממשלתית, שיחזקו את התשתיות החברתיות ויאפשרו לאזרחים ולאזרחיות התפתחות אישית ואופק כלכלי.

החזון שלנו - תאוריית השינוי של 121 מנוע לשינוי חברתי
*הנתונים לקוחים מדוחות הלמ״ס

מהי תאוריית השינוי שלנו?

חיזוק משמעותי של התשתיות החברתיות יושג באמצעות שורה ארוכה של חוקים וצעדים ממשלתיים שיעשו לאורך זמן. ההחלטות צריכות להשתנות הן ביחס לחלוקת המשאבים ואופן השקעתם והן ביחס למקורות ההכנסה של המדינה. השינויים צריכים להיעשות ביחס לכל סוגיה על יסוד בחינה מעמיקה וכוללת.

כדי להניע שינויים צריך לחץ ציבורי משמעותי על הממשלה והכנסת. הלחץ צריך להיעשות באופן אסטרטגי ומקצועי, ולאורך זמן. הלחץ צריך לבוא מהציבור עם גיבוי של עשייה מקצועית, שתתחרה עם גורמי ההשפעה הקיימים על מקבלי ההחלטות. שכן, כיום חברי הכנסת, השרים, והפקידות נתונים ללחץ של קבוצות אינטרסים שונות, שמופעל באמצעות אנשי מקצוע מעולים: יועצים אסטרטגיים, לוביסטים, עורכי דין ואנשי יחסי ציבור.

יש לחזק את הלחץ הציבורי והפוליטי על מקבלי ההחלטות בישראל באופן דומה, באמצעות חיבור הגורמים הפעילים בשטח סביב מטרות משותפות ויצירה משותפת של קמפיינים ציבוריים להשגתם. לקואליציות שאנו מגבשים מצורפים גם אנשי אקדמיה ומכוני מחקר החוקרים את הנושאים הספציפיים ובידם ניתוח מעמיק של המצב בכל תחום וחלופות למדיניות הקיימת.

אנו מאמינים שיש רצון ציבורי בשינוי, אולם אין חיבור מספיק בין הגורמים שמבקשים אותו לבין אנשי מקצוע. אנו יוצרים חיבור של בעלי העניין השונים סביב נושאים ממוקדים, מתוך אמונה שעבודה אסטרטגית לאורך זמן של מסה קריטית של פעילים ואנשי מקצוע תוכל לחשוף באופן אפקטיבי את הבעיה ולקדם הצעות קונקרטיות לשינויי מדיניות.

אנו מאמינים שהשפעה מתמשכת על השדה הפוליטי ועל הזירה התקשורתית ביחס למגוון סוגיות יביאו בטווח הארוך לשיפור משמעותי בהיקף התשתיות החברתיות ואיכותן.

המטרות של 121:

חיזוק התשתיות החברתיות ורשת הביטחון החברתית-כלכלית – כדי לצמצם פערים ולהבטיח לכל אזרח ואזרחית חיים בכבוד ולמדינה צמיחה כלכלית ולכידות חברתית.

העצמת ארגונים החברתיים וחיזוקם – עבודה משותפת מאפשרת לארגונים, החסרים זרוע מדיניות, לתרום לשיפורים חברתיים משמעותיים אך ממוקדים בחינוך, בבריאות, בתעסוקה, בדיור וברווחה.

עידוד מעורבות הציבור באמצעות קמפיינים ואקטיביזם.

השאיפה שלנו היא לראות בשטח:

  • שיפור באפשרויות התעסוקה ותנאי ההעסקה של כלל העובדים והעובדות.
  • הרחבה של הנגישות והשוויוניות במערכת הבריאות.
  • הפיכת מערכת החינוך הציבורי למצוינת לכל.
  • קידום מערכת הרווחה לכזו שנותנת רשת ביטחון אמיתית לקיום בכבוד.

חשוב שתדעו עלינו:

121 ארגון חברתי ללא מטרות רווח

ארגון ללא מטרות רווח

121 ארגון שותפות מגזרית

שותפות בין-מגזרית

121 ארגון ללא שייכות מפלגתית

ללא שייכות מפלגתית

121 ארגון חברתי עצמאי

לא שלחו אותנו, באנו לבד

אנו מאמינים כי כולנו יחד יכולים להיות חבר הכנסת ה-121 ולהביא לקידום התשתיות החברתיות למאה ה-21.

אתם הכוח שלנו לשנות!

תמכו בשינוי שאנו מקדמים,
הצטרפו לקהילה של 121 וקחו חלק בעשייה משמעותית לתיקון חברתי: