החזון שלנו

אנו מאמינים שכאזרחים ואזרחיות, מכל המגזרים וקבוצות האוכלוסייה, יש לכולנו מטרה משותפת: תשתיות חברתיות חזקות שיאפשרו לנו חיים בכבוד והגשמה אישית ולמדינה בכללותה צמיחה, רווחה ולכידות חברתית.

מהן תשתיות חברתיות?

תעסוקה, בריאות, חינוך, דיור ורווחה הם חמשת התשתיות החברתיות הבסיסיות של כל מדינה.

תשתיות אלה נועדו לממש את זכויות היסוד של כל אחת ואחד מאיתנו, והן הבסיס לרמת ולאיכות החיים שלנו כפרטים ולפעילות הכלכלית של המדינה ולחוסנה הלאומי. על תשתיות חברתיות איתנות נשען המגזר העסקי, ועל חברה חזקה, עמידה ומלוכדת מתבסס גם ביטחון המדינה.

תשתיות חברתיות הן האבן היסוד של חברה שמבקשת לקדם סולידריות וערבות הדדית בין חבריה, ועליהן להיות נגישות באופן מלא ושוויוני לכל אזרח במדינה – ללא הבדל מין, גיל, מוצא, דת, לאום, מעמד אישי, השקפה, רכוש, ייחוס, או כל זהות אחרת.

מדוע דרוש שינוי?

רוב אזרחי ישראל אמנם מדווחים בסקרים שונים שנערכו לאורך השנים על שביעות רצון כללית מחייהם, אולם הפערים החברתיים במדינה עצומים. חלק ניכר מהישראלים סובלים ממצוקה כלכלית בהווה ומחרדה מתמשכת לגבי עתידם האישי.

במציאות הישראלית הקיימת השכר הממוצע נמוך בהשוואה ליוקר המחיה, חינוך איכותי אינו שוויוני, דיור בר-השגה כמעט איננו קיים, מערכת הבריאות מתפקדת בתקצוב חסר, ורשת הביטחון הסוציאלית שהמדינה מספקת מלאה חורים ופגמים.

כדי לשנות את כל זה, יש לקדם מהלכים שיחזקו את התשתיות החברתיות ויספקו לכל אזרח ואזרחית אופק להתפתחות ומוביליות אישית וכלכלית.

החזון שלנו - תאוריית השינוי של 121 מנוע לשינוי חברתי
*הנתונים לקוחים מדוחות הלמ״ס

מהי תפיסת השינוי שלנו?

חיזוק משמעותי של התשתיות החברתיות ניתן להשיג רק באמצעות חקיקת שורה ארוכה של חוקים חדשים ויישום בשטח של צעדים ממשלתיים. אולם כדי להניע תהליכי שינוי כאלה, יש להפעיל לאורך זמן לחץ ציבורי משמעותי על הממשלה ועל הכנסת. הלחץ צריך להגיע מהציבור ולהתבצע באופן אסטרטגי ובגיבוי של עשייה מקצועית, שתתחרה עם גורמי ההשפעה הקיימים על מקבלי ההחלטות. 

צריך לזכור שעל חברי הכנסת, השרים והפקידות הבכירה מופעל לחץ מתמיד של קבוצות אינטרסים שונות שמייצגים אנשי מקצוע מעולים: יועצים אסטרטגיים, לוביסטים, עורכי דין, אנשי יחסי ציבור וכיו"ב. עמותת 121 – מנוע לשינוי חברתי, לעומתם, מייצגת אך ורק את האינטרס של הציבור הרחב. 

אנו מאמינים כי יש לחזק את הלחץ הציבורי על מקבלי ההחלטות באמצעות חיבור הגורמים הפעילים בשטח למאבק למען מטרות משותפות, יצירת קמפיינים להשגתן ופעילות במוסדות השלטון למימושן. לקואליציות שאנו מגבשים מצטרפים גם אנשי אקדמיה וגופי מחקר, החוקרים את הנושאים הספציפיים ומציגים ניתוח מעמיק של המצב בכל תחום לצד חלופות למדיניות הקיימת.

אנו מאמינים כי קיים רצון ציבורי בשינוי סדר העדיפויות החברתי, אך לא קיים מספיק חיבור בין  המעוניינים בשינוי לבין אנשי המקצוע. לכן אנו יוצרים שותפויות רחבות של בעלי עניין סביב נושאים ממוקדים, מתוך הבנה שעבודה אסטרטגית לאורך זמן תוביל לחשיפה אפקטיבית של הבעיות ולקידום הצעות קונקרטיות לשינויי מדיניות.

אנו מאמינים כי מסה קריטית של פעילים, ארגונים אזרחיים ואנשי מקצוע, שתיצור השפעה מתמשכת על השדה הפוליטי ועל הזירה התקשורתית, תביא בטווח הארוך לשיפור משמעותי בהיקף התשתיות החברתיות ואיכותן.

המטרות של 121:

חיזוק התשתיות החברתיות ורשת הביטחון החברתית-כלכלית – כדי לצמצם פערים ולהבטיח לכל אזרח ואזרחית חיים בכבוד ולמדינה צמיחה כלכלית ולכידות חברתית.

העצמת ארגונים החברתיים וחיזוקם – עבודה משותפת מאפשרת לארגונים, החסרים זרוע מדיניות, לתרום לשיפורים משמעותיים ממוקדים בתחומי החינוך, הבריאות, התעסוקה, הדיור והרווחה.

עידוד מעורבות הציבור באמצעות קמפיינים ואקטיביזם.

השאיפה שלנו לראות בשטח:

  • שיפור באפשרויות התעסוקה ותנאי ההעסקה של כלל העובדים והעובדות.
  • הרחבת הנגישות והשוויוניות במערכת הבריאות.
  • הפיכת מערכת החינוך למצוינת לכלל תמידי ישראל.
  • קידום מערכת הרווחה כך שתספק רשת ביטחון אמיתית לקיום בכבוד.

חשוב שתדעו עלינו:

121 ארגון חברתי ללא מטרות רווח

ארגון ללא מטרות רווח

121 ארגון שותפות מגזרית

שותפות בין-מגזרית

121 ארגון ללא שייכות מפלגתית

ללא שייכות מפלגתית

121 ארגון חברתי עצמאי

לא שלחו אותנו, באנו לבד!

אנו מאמינים כי כולנו יחד יכולים להיות חבר הכנסת ה-121 ולהביא לקידום התשתיות החברתיות למאה ה-21.

אתם הכוח שלנו לשנות!

תמכו בשינוי שאנו מקדמים,
הצטרפו לקהילה של 121 וקחו חלק בעשייה משמעותית לתיקון חברתי:

לעדכוני פעילות: