תעסוקה בגיל השלישי

מפסיקים את קיצוץ קצבאות הזקנה

משנים את חוק הביטוח הלאומי ומאפשרים לעובדים בגיל השלישי להתפרנס בכבוד

מגמות הזדקנות האוכלוסייה והשיפור המתמיד בבריאות בגילאים מבוגרים משפיעים באופן ישיר על התעסוקה בגיל השלישי. האוכלוסייה שמעבר לגיל הפרישה גדולה ובריאה יותר מאי פעם, ונוטלת חלק פעיל ומשמעותי בחברה הישראלית ובמקומות העבודה. רובם של המגיעים לגיל הפרישה ממשיכים לעבוד לפחות זמן מה אחרי זכאותם לפרישה. האילוץ הכלכלי הוא מרכיב חשוב בהחלטה זו: אחד מכל חמישה אזרחים ותיקים חי בעוני, השיעור הגבוה ביותר בקרב המדינות המפותחות. רבים אחרים מצליחים להימנע מעוני רק בזכות המשך העבודה, שמאפשרת להם לכסות את הפער שנובע מקצבאות הזקנה הנמוכות וכיסוי פנסיוני לקוי. ברור כי ישנם גם רבים שבוחרים להמשיך לעבוד מתוך סיפוק ורצון להישאר פעילים. המדיניות הממשלתית אינה ערוכה לכך, אינה מעודדת תעסוקת מבוגרים, ובמקרים מסוימים אף מציבה לה מכשול.

שותפים לפרויקט: עמותת והדרת-הכוח השלישי

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

אתם הכוח שלנו לשנות!

יחד נשנה את חוק הביטוח הלאומי ונאפשר לעובדים בגיל השלישי להתפרנס בכבוד:

העיוות של חוק ביטוח לאומי

רמת השכר של עובדים אחרי גיל הפרישה נמוכה מאוד, וממחקר שערכנו עולה שישנם מספר גורמים לכך, בהם העדפה למשרות חלקיות בגילאים אלו; אפליה על רקע גיל; חוסר בתמריצים למעסיקים להעסיק עובדים בגיל השלישי והמדיניות הנוכחית בנושא קצבאות הזקנה.

כיום, בתקופה שבין גיל הפרישה לגיל 70 ("הגיל המותנה"), הכנסה מעבודה מביאה לקיצוץ קצבת הזקנה ואף לביטולה בפועל: קצבת הזקנה מופחתת בהיקף של 60% מהכנסה מעבודה מעל 6,014 ש"ח. מדיניות זו, המוכתבת בחוק ביטוח לאומי, יוצרת תמריץ שלילי לעבודה בהיקף משמעותי בגיל זה.

המדיניות הנוכחית מפלה נגד אנשים עובדים: בעלי הכנסות גבוהות ממקורות אחרים כמו פנסיה, נכסים או הון, מקבלים קצבה מלאה, ולא משנה מה גובה ההכנסות שלהם.

עובדים בגיל השלעובדות בגיל השלישי נמצאות בסדנהישי
צילום: שרון הורוביץ

121 מוביל לשינוי

בשותפות עם עמותת "והדרת – הכוח השלישי", אנו מקדמים הסרת חסמים המונעים גידול בתעסוקת מבוגרים: גיבשנו הצעה לשינוי הכללים הנוגעים לקצבת זקנה בין גיל הפרישה לגיל הזכאות. במקביל אנו מפתחים הצעה לתמריצים ממשלתיים שיעודדו תעסוקת מבוגרים. בהמשך נפעל לביטול חובת הפרישה בגיל מסוים כדי לאפשר לעובדים המעוניינים ומסוגלים להמשיך בעבודתם ללא מגבלת גיל.

היעדים הקונקרטיים שלנו:

  1. ישונה חוק הביטוח הלאומי, כך שיופסק קיצוץ קצבאות הזקנה או שלכל הפחות יועלה משמעותית הרף לקיצוץ הקצבאות למבוגרים עובדים.
  2. תתקבל תכנית ממשלתית שתעניק תמריצים למעסיקים להעסקת בני ובנות הגיל השלישי.

דרך העבודה

בניית ההצעות שלנו לשינויי מדיניות נעשית בתהליך המשתף ומגייס בעלי עניין בנושא זה: מעסיקים, ארגונים חברתיים, מומחים בתחום הזה מהפרופסיה ומהאקדמיה, וגורמים ממשלתיים המעורבים בתחום זה. אנו מאמינים כי תהליך ששואב מהידע של כלל הגורמים ומגייס אותם לנושא, יבטיח הן את גיבוש ההצעות הנכונות והמתאימות ביותר, והן את גיוס הכוחות הנדרשים לשינוי. ההצעות שאנו בונים מבוססים על הניסיון בתחום זה בעולם ועל הדוגמאות שעובדות בתחום זה ביחס לאוכלוסיות מיוחדות אחרות בישראל, והן נבנות תוך הסתכלות על כלל צורכי המשק והחברה הישראלית. 

בשלב זה, לאור המשבר הבריאותי, הכלכלי והפוליטי, הקפאנו את קידום הצעת התיקון שגיבשנו לחוק ביטוח לאומי. נשוב לקדמה מיד עם התייצבות המשק. 

תעסוקה, בריאות, חינוך, דיור ורווחה הן התשתיות החברתיות של המדינה. חיזוק משמעותי שלהן יושג באמצעות שורה ארוכה של חוקים וצעדים ממשלתיים. כדי להניע החלטות אלה, דרוש גוף מקצועי שמתמחה ביצירת מהלכים אסטרטגיים ולחץ ציבורי משמעותי על הממשלה והכנסת.

כאן אנחנו נכנסים לתמונה! התרומות שלכם מאפשרות לנו לגייס שותפים, לחקור ולפתח הצעות מדיניות ולשכנע מקבלי ההחלטות לפעול בשורה של יעדים חברתיים, שישנו את החיים של מאות אלפים.

תרומה ל-121 משמעה השקעה אישית שלך בעתיד המדינה ובתשתיות החברתיות שלה.

חושבים על דרכים נוספות לקידום תעסוקה בגיל השלישי?

שתפו אותנו בתגובה: