תעסוקה בגיל השלישי

הפחתנו את קיצוץ קצבאות הזקנה

מחזקים את העובדים בגיל השלישי ומאפשרים להם להתפרנס בכבוד

במשך שנים רבות קצבת הזקנה קוצצה ואף בוטלה בפועל לחלוטין לעובדים בין גיל הפרישה לבין גיל 70 ("הגיל המותנה") ששכרם היה מעל 6,014 שקלים (ברוטו). תיקון החקיקה שקידמנו הביא לכך שכיום רף השכר המותר טרם קיזוז קצבת הזקנה עומד על 8,700 שקלים לחודש.

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

אתם הכוח שלנו לשנות!

יחד נשנה את חוק הביטוח הלאומי ונאפשר לעובדים בגיל השלישי להתפרנס בכבוד:

הפגיעה בעובדים המבוגרים

רמת השכר של חלק גדול מן העובדים אחרי גיל הפרישה נמוכה מאוד. ממחקר שערכנו עלה כי יש כמה גורמים לכך, ביניהם: העדפה למשרות חלקיות בגילאים אלה, אפליה על רקע גיל, חוסר בתמריצים למעסיקים להעסיק עובדים בגיל השלישי, והמדיניות הנוכחית בנושא קצבאות הזקנה.

במשך שנים רבות קצבת הזקנה קוצצה ואף בוטלה בפועל לחלוטין לעובדים בין גיל הפרישה לבין גיל 70 ("הגיל המותנה") ששכרם היה מעל 6,014 שקלים (ברוטו). מדיניות זו, שהוכתבה על ידי חוק ביטוח לאומי, יצרה תמריץ שלילי לעבודה בהיקף משמעותי בגילאים אלה. 

קיצוץ הקצבה הפלה, ועדיין מפלה, עובדים ב"גיל המותנה" לעומת בעלי הכנסות ממקורות אחרים, כמו פנסיה, נכסים או הון, שמקבלים קצבה מלאה ללא קשר לגובה הכנסתם החודשית.

עובדים בגיל השלעובדות בגיל השלישי נמצאות בסדנהישי
צילום: שרון הורוביץ

סיכום העשייה וההישג

עוד לפני הקורונה התחלנו בפעילות לביטול החוק, בשותפות עם עמותת ״והדרת – הכוח השלישי״. בהמשך, יחד עם קבוצה של ארגונים חברתיים נוספים (ראו מטה), פעלנו לקידום ההצעה במישור הפוליטי והציבורי.

עבודתנו נשאה פירות: בנובמבר 2021 עבר בכנסת תיקון חלקי לחוק, שלפיו רף השכר המותר טרם קיזוז קצבת הזקנה עלה ל-6,750 שקלים לחודש בשנת 2022 ול- 8,700 שקלים לחודש בשנת 2023.

נציין כי בראייתנו, הפתרון היעיל והנכון ביותר הוא ביטול מוחלט של קיזוז קצבת הזקנה ומתן קצבה מלאה לכלל הנשים והגברים מעל גיל הפרישה שממשיכים לעבוד (כפי שנעשה כיום מעל גיל 70). כיום מדובר בכ-350 אלף עובדים, שמספרם רק צפוי לגדול עם השנים. 

תקשורת

ארגונים שותפים

עדכוני פעילות

תקציב המדינה עבר, ועשינו כל שביכולתנו כדי לקדם עוד את העלאת רף ההכנסה לפני קיזוז קצבת הזקנה, אך לצערנו לא היה כלל קשב בקרב חברי הכנסת לכך.

אנו מתנחמים בכך שבכל זאת נעשה תיקון חלקי בעקבות ההצעה שפיתחנו ביחד עם עמותת ״והדרת – הכוח השלישי״ והצגנו לפוליטיקאים שונים עוד לפני הקורונה – להפסקת קיזוז קצבת הזקנה לעובדים אחרי גיל הפרישה.

בחוק שעבר הועלה הרף המותר להכנסה לפני קיזוז קצבת הזקנה ל-6,750 שקל לחודש לשנת 2022, ולהכנסה של 8,700 שקל לחודש לשנת 2023.

אנו מקווים כי התיקון הזה יסייע למי שיכולים ורוצים לעבוד אחרי גיל הפרישה.

רף השכר שממנו תקוצץ קצבת הזקנה יעלה ב-2022 במאות שקלים בלבד.
 
תרוויחו יותר? היא תקוצץ ב-60%. אנו ממשיכים לדרוש ביטול מוחלט של קיזוז הקצבה (דיסריגרד).
 
סוף סוף פורסם הפרק בחוק ההסדרים הנוגע לדיסריגרד. לפי התזכיר, הרף יעלה ל-6,750 ש"ח ב-2022 ול-7,750 ש"ח מ-2023 והלאה. לא יהיה שינוי בשיעור הקיזוז (יישאר 60%).
 
אנו דורשים לבטל כליל את הקיזוז המפלה לרעה אנשים מבוגרים, שחלקם הגדול ממשיכים לעבוד מכורח מצבם הכלכלי.
 
לעומתם, אנשים "בגיל המותנה" (62-70 נשים, 67-70 גברים), המתפרנסים מפנסיה או מהכנסות אחרות מקבלים קצבה מלאה.
 
פנינו בדחיפות לשרה לשוויון חברתי מירב כהן, לשר הרווחה מאיר כהן, למנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר, ליו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ אפרת רייטן, ולרכז רווחה באגף התקציבים במשרד האוצר עלי בינג, כדי שיפעלו לבטל את קיזוז הקצבה לחלוטין.
התקדמנו!!!
 
בזכות מאבקה העיקש של השרה מירב כהן, אליה הצטרפו השרים מרב מיכאלי ומאיר כהן, החליטה הממשלה הלילה על העלאת רף השכר המותר מעבודה, מבלי שקצבת הזקנה שלהם תקוזז, מ-6,014 לכ-7,200 שקלים.
 
שותפינו ל"פורום 60 ומעלה", המאגד 12 ארגונים חברתיים, ואנחנו מברכים על התיקון חשוב, אך מזכירים שהוא חלקי בלבד.
 
אנו קוראים לכנסת לקחת את החלטת הממשלה צעד קדימה, ולבטל את קיזוז הקצבה גם למי שמרוויחים יותר מ-7,200 שקלים לחודש.
 
צריך לזכור שלעומת האנשים בגיל המותנה (62-70), שחייבים להמשיך לעבוד למחייתם, כי אין להם פנסיה או שהפנסיה שלהם נמוכה מאוד, יש עשרות אלפים שיש להם הכנסות גבוהות ממקורות שונים והם מקבלים קצבת זקנה מלאה.
 
המצב הזה אינו צודק ולא הגיוני, ולכן אנו נמשיך בלחץ כדי לעשות שינוי גדול יותר עבור 350,000 המבוגרים בגיל המותנה שצריכים לעבור למחייתם, וזקוקים מאד לקצבת זקנה מלאה!

פנינו אל שר האוצר, אביגדור ליברמן, בבקשה לבטל כבר בחוק התקציב ובחוק ההסדרים הקרובים את הקיצוץ בקצבת הזקנה לעובדים בגיל המותנה (62-70 נשים, 67-70 גברים), כיוון שאינו צודק או הגיוני מבחינה כלכלית.

  1. הקיזוז מפלה אנשים עובדים: אנשים שאינם עובדים והם בעלי הכנסות גבוהות ממקורות אחרים, מקבלים קצבה מלאה למרות שמצבם הכלכלי טוב יותר.

  2. הקיזוז משפיע, ישירות או בעקיפין, על כ-400 אלף אנשים שנמצאים כיום בגילאים הרלוונטיים, כ-20% מהם יוצאי ברה"מ לשעבר.

  3. לפני הקורונה הועסקו כ-150,000 עובדים בגיל המותנה, וממחקר שערכנו עולה כי רבים נמנעים מהגדלת הכנסתם כדי שלא תקוזז להם קצבת הזקנה. אחרים עובדים וקצבתם נפגעת. בקרב אלה שאינם מועסקים, ישנם מי שהיו רוצים לעבוד אך נמנעים מלעשות זאת כיוון שהקיזוז הופך את העבודה לבלתי משתלמת.

  4. הפגיעה המשמעותית היא בקבוצת האנשים שרבים מהם נשענים על עבודה כהכנסתם העיקרית או היחידה. כך למשל, בקרב אנשים מעל גיל הפרישה רק ל-40% יש הכנסה כלשהי מפנסיה (עיבוד לנתוני למ״ס, 2017).

  5. הקיזוז אינו יעיל מבחינה כלכלית, בשל השפעתו השלילית על היקף התעסוקה והכלכלה.

  6. הקיזוז פוגע ביכולתם של מבוגרים עובדים להתקיים בכבוד ופוגע בבריאות וברווחה נפשית של אנשי הגיל המותנה. על פי מחקרים, הבריאות והרווחה הנפשית גבוהות יותר בקרב אלה שממשיכים לעבוד אחרי גיל הפרישה לעומת אלה שמפסיקים.

 

בראייתנו, הפתרון היעיל והנכון ביותר הוא ביטול מוחלט של קיזוז הקצבה ומתן קצבה מלאה לכלל הנשים והגברים מעל גיל הפרישה, ללא זיקה למצבם התעסוקתי (כפי שנעשה כיום בכל מקרה מעל גיל 70).

למסמך הפנייה המלא >>

סיימנו פגישת עבודה מצוינת עם השרה לשוויון חברתי, מירב כהן, ושמחנו לשמוע שהיא עושה מאמצים מרוכזים להעביר כבר בתקציב המדינה הקרוב שינוי משמעותי שאנו, 121 – עמותה לשינוי חברתי יחד עם עמותת והדרת – הכוח השלישי, דוחפים כבר שלוש שנים: הפחתת קיצוץ קצבאות הזקנה לעובדים אחרי גיל הפרישה.

 

המתווה שהשרה כהן מציעה הוא העלאת השכר שממנו תקוצץ קצבת הזקנה לשכר הממוצע המשק (כ-10,500 שקלים), וכן הפחתת שיעור הקיצוץ ל-30% במקום 60% כיום. זהו שינוי משמעותי מאוד, שיאפשר להרבה מאוד מבוגרים להמשיך להתפרנס בכבוד.

כיום המצב אבסורדי: למי שמרוויח מעל 6,000 שקלים מקזזים את קצבת הזקנה ב-60%, מה שגורם לרוב המבוגרים להימנע מעבודה בהיקף ובשכר שמגיע להם ודוחק אותם לחיים בעוני.

אנו, יחד עם השותפים שלנו בארגונים ובשטח, ניתן רוח גבית לשרה ונלחץ על משרד האוצר להכניס את המתווה החדש לחוק התקציב הקרוב!

פנינו אל חברי הכנסת, כדי לקדם את הצעתנו: ביטול קיזוז קצבאות הזקנה למבוגרים עובדים. 

במדינת ישראל חיה אוכלוסייה אשר מוטל עליה עול מיסי העבודה הגבוה בארץ. אלה לא העשירים וגם לא מעמד הביניים. אלה ההורים שלנו. ועליהם מוטל מס הכנסה שולי אימתני בדמות קיזוז עד ביטול קצבת הזקנה שלהם. את העיוות הזה חייבים להפסיק.

המטרה שלנו: תיקון חוק ביטוח לאומי כך שיבוטל או יופחת הקיזוז של קצבאות הזקנה ליוצאים לעבודה.

אין הצדקה לכך שדווקא אוכלוסייה זו תמשיך לשאת בנטל כה גבוה. עבור אזרחים מבוגרים המשתכרים פחות מהשכר הממוצע, ההפסד של 1,000 או 2,000 ₪ מקצבת הזקנה שלהם מדי חודש משמעותו ירידה ניכרת ברמת החיים. בסך הכל, קבוצה זו נאלצת במצטבר לוותר על מאות מיליוני ₪ בקצבאות מדי שנה.

למסמך הפנייה המלא >> 

פנינו אל חברי הכנסת, בבקשה כי יפעלו במושב הכנסת הקרוב, לתיקון העיוות הקיים כיום בחוק ביטוח לאומי, המביא להפחתה דרמטית של קצבאות הזקנה ליוצאים לעבודה.

למסמך המלא >> 

ביקשנו כי במסגרת המשא ומתן הקואליציוני שהתקיים בימים ההם, ישקלו לדרוש את תיקון העיוות הקיים כיום בחוק ביטוח לאומי, המביא להפחתה דרמטית של קצבאות הזקנה ליוצאים לעבודה. להלן פניה לדוגמא לח"כ עודד פורר, ישראל ביתנו.

למסמך המלא >>

לקראת פרסום טיוטת סיכום פעילות הוועדה, הגשנו את תפיסתנו בנושא הפחתת קצבאות הזקנה לעובדים ב"גיל המותנה".

למסמך המלא >> 

פרטנו את הצורך בהסרת קיצוץ קצבאות הזקנה לעובדים בגיל המותנה, כיוון שזה מהווה תמריץ שלילי לעבודה, ואת ההשפעה החיובית שיהיה לכך על כל המגזרים: העובדים המבוגרים, המגזר העסקי והממשלה.

לצפייה במסמך >> 

פנינו אל חברת הכנסת, טלי פלסקוב, יו"ר הוועדה לבניית תוכנית אב לאומית בנושא הזקנה, בבקשה להכניס לדו"ח הוועדה המלצה לשינוי הכללים הנוגעים להפחתת קצבאות הזקנה לעובדים ב"גיל המותנה".

למסמך הפנייה המלא >>

איך את ואתה יכולים להפוך שותפים לשינוי?

התמיכה שלך מאפשרת לנו לגייס שותפים, לחקור ולפתח הצעות חקיקה ומדיניות, להעלות את המודעות הציבורית לנושאים שבהם הן עוסקות, ולשכנע את שרי הממשלה, חברי הכנסת והדרג המקצועי הבכיר לפעול לשינויים בסוגיות חברתיות רחבות – שינויים שישפרו לטובה את חייהם של מאות אלפי ישראלים ויבטיחו את עתידנו כחברה בעלת חוסן פנימי ולכידות, שמעניקה לפרט שוויון הזדמנויות ומחויבת לערכים הבסיסיים של צדק חברתי.

הצטרפו אלינו, ויחד נהפוך את המדינה שלנו למקום שטוב יותר לחיות בו – לכולם!

בחרו בסכום לתרומה חודשית מתחדשת