אייקון הבחירה החברתית בחירות 2019

בוחרים בחיים עצמם

הבחירה החברתית – מה מבטיחות המפלגות?

נותרו לבחירות 2019 (ב'):

ימים
שעות
שלטים חברתיים כלכליים בבחירות 2019

מיפוי ההבטחות הגדול

הפעם לא מנחשים, בדקנו עבורכם מה מבטיחה כל מפלגה בנושאים החברתיים-כלכליים:

 

 

 • העברת מעונות היום למשרד החינוך. 
 • תחת ממשלות הליכוד, הוחל חינוך חינם על גילאי 3 ו- ו4 והועלה שכר המורים.

 


 

 

 • הגדלת סבסוד למעונות יום והעברתם למשרד החינוך.
 • הרחבת בתי הספר של החופש הגדול עד כיתה ה'.
 • הרחבה הדרגתית של יום חינוך ארוך.
 • תמריצים ללימודי ליבה לחרדים.

 


 • חינוך חינם מגיל אפס.

 


 

 

 • חינוך חינם מגיל שלושה חודשים.
 • שילוב תלמידים עם מוגבלויות בחינוך הרגיל.

 


 

לוגו העבודה גשר

 

 • חינוך ציבורי חינם מגיל 0.
 • ביטול תשלומי הורים.
 • שילוב אמיתי של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה.

 


 

לוגו מפלגת ימינה

 

הימין החדש:

 • הרחבה הדרגתית חינוך חינם לגיל הרך.
 • העברת מעונות היום למשרד החינוך.
 • הגדלת שכר המורים.
 • העברת סמכויות למנהלי בתי ספר.
 • הקצאת משאבים מיוחדת לאזורים חלשים.
 • שילוב ילדים עם מוגבלויות בחינוך.

 

איחוד מפלגות הימין:

 • העברת מעונות יום למשרד החינוך והגדלת תקציביהם.
 • חיזוק החינוך בפריפריה והחינוך המיוחד.

 


 

 

 • חינוך חינם מגיל שלושה חודשים.
 • ביטול תשלומי הורים.
 • תקצוב נוסף לבתי ספר באזורים מוחלשים כלכלית.
 • יום לימודים ארוך וארוחה חמה לכלל התלמידים.
 • העלאת שכר המורים.
 • הפחתת שכר הלימוד בהשכלה הגבוהה.

 


 

 

חד"ש:

 • הגדלת תקציב החינוך.
 • העלאת שכר המורים.
 • מספר מירבי של 25 תלמידים לכיתה.
 • ביטול שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

 

בל"ד:

 • ביטול ההפרטה בחינוך
 • התאמת תכנית הלימודים לצורכי שוק העבודה.

 

 

 • תחת ממשלות הליכוד, הוכנסו לסל הבריאות טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18 ולאזרחים ותיקים מעל גיל 75, ואומצה תוכנית לקיצור תורים ברפואה הציבורית.

 


 

 

 • הגדלת תקציב הבריאות ב-7% והצמדתו לגידול האוכלוסייה.
 • תוכנית חירום להפחתת העומס בבתי חולים.
 • הגדלת מספר מיטות האשפוז לממוצע במדינות המפותחות.
 • חיזוק הרפואה בקהילה.
 • הגדלת מספר הרופאים והאחיות.
 • הקמת בתי חולים חדשים בצפון ובדרום.
 • ביטוח סיעוד ממלכתי.

 


 • הוספת טיפולי שיניים למבוגרים וקשישים לסל הבריאות.

 


 • הגדלת תקציב משרד הבריאות ב-5 מיליארד ש"ח בתקציב המדינה הקרוב.
 • עדכון סל התרופות בהתאם לגידול דמוגרפי וקצב התקדמות טכנולוגית. 
 • הגדלת תקציב קופות החולים בהתאם לגידול דמוגרפי ולמדד יוקר בריאות מעודכן.
 • הוספה מיידית של 1,750 מיטות אשפוז, 500 רופאים ו-1,500 אחיות.

 


 

 

 • בניית תכנית אסטרטגית לפיתוח מערכת הבריאות.
 • הקמת בתי חולים חדשים והרחבת בתי חולים קיימים.

 


 

לוגו העבודה גשר

 

 • קיצור זמני המתנה בחדרי המיון ולתורים לרופאים מקצועיים.
 • תוספת 500 מיטות אשפוז בשנה.
 • עדכון סל התרופות ב-750 מיליון ש"ח מדי שנה לעומת 460 מיליון ש"ח שמתווספים לסל מדי שנה כיום. 
 • ביטוח סיעוד ממלכתי.

 


 

לוגו מפלגת ימינה

 

הימין החדש:

 • הגדלת תקציב משרד הבריאות ב-5 מיליארד ש"ח בתקציב המדינה הקרוב.
 • עדכון סל התרופות בהתאם לגידול דמוגרפי וקצב התקדמות טכנולוגית. 
 • הגדלת תקציב קופות החולים בהתאם לגידול דמוגרפי ולמדד יוקר בריאות מעודכן. 
 • הוספה מיידית של 1,750 מיטות אשפוז, 500 רופאים ו-1,500 אחיות. 
 • הגדלת תקציבי הבריאות לפריפריה.
 • הנגשת שירותי הבריאות לאנשים עם מוגבלויות.

 

איחוד מפלגות הימין:

 • הגדלת מספר הרופאים בפריפריה.
 • פתיחת פקולטות נוספות לרפואה.

 


 

 

 • אימוץ תוכנית לאומית לצמצום הפערים בבריאות.
 • תוספת של 600 מיטות בשנה לבתי החולים.
 • הגדלת כוח האדם הרפואי.
 • ביטול השתתפות עצמית לביקורי רופא ותרופות.
 • הפרדת מוחלטת בין רפואה ציבורית ופרטית.
 • הכנסת הביטוחים המשלימים וביטוח סיעודי לסל הבריאות.

 


 

 

חד"ש:

 • הקמת רשות לאומית לסגירת פערי הבריאות בין הפריפריה והמרכז.
 • הגדלת המימון הציבורי באמצעות מס בריאות על מעסיקים.
 • הגדלת מספר הרופאים והאחיות.
 • ביטול השתתפות עצמית לביקורי רופא ותרופות.
 • הכנסת הביטוחים המשלימים, ביטוח סיעודי ורפואת השן לסל הבריאות. 

 

בל"ד:

 • הרחבת סל התרופות וסל הבריאות.

 

 

 

 • הסדרת הפנסיה ליוצאי חבר העמים.
 • תחת ממשלות הליכוד, הועלו קצבאות הנכות ב-470 ש"ח לחודש, כך שנכה 100% מקבל קצבה חודשית של 3,300 ש"ח.

 


 

 

 • הגדלת קצבת הזקנה והבטחת הכנסה לקשישים.
 • הפחתת הקיצוץ בקצבאות לעובדים בגיל השלישי.
 • העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 64 לצד הגדלת מענק העבודה והבטחת הכנסה.
 • הגדלת קצבת הנכות והפחתת קיצוץ הקצבה לעובדים.
 • הוספת תקנים של עובדים סוציאלים.
 • תכניות תעסוקה למשפחות בעוני.
 • הצבת יעד ממשלתי להפחתת העוני ל-11%.

 


 • הקמת רשות ממשלתית למלחמה בעוני.
 • הנחה משמעותית על צריכת מים וחשמל מינימלית.
 • חידוש והרחבת שיקום השכונות.

 


 • לא נמצאה התייחסות בנושא.

 


 

 

 • העלאת הכנסת מינימילית לגמלאים.
 • העלאת קצבת הנכות לגובה שכר המינימום.
 • הפחתת הקיצוץ בקצבה לעובדים מקבלי קצבת נכות.

 


 

לוגו העבודה גשר

 

 • העלאת ההכנסה המינימלית לקשיש מ-4,300 (כיום קצבת הבטחת הכנסה היא כ-3,300 ש״ח וסיוע בדיור עומד על כ-1,100 ש״ח).
 • הקטנת המע"מ על 100 מוצרי יסוד מ-17% ל-5%-0%.
 • העלאת קצבאות הנכות לשכר המינימום.
 • העלאת קצבת הבטחת הכנסה מ-1,400 ל-4,900 ש"ח בשלב ראשון, ולאחר מכן למה שהוגדר ״רף מינימום לקיום בכבוד״.
 • קביעת מחויבות המדינה לאזרחיה בחוק יסוד, במגוון תחומים כמו דיור, חינוך, בריאות ורווחה..
 • הגדרה בחוק של הזכות לשיקום בקהילה לאנשים עם מוגבלויות.

 


 

לוגו מפלגת ימינה

 

 • הגנה כלכלית ורפואית לנכים ולקשישים.
 • שילוב אנשים עם מוגבלויות.
 • הגדלת הביטחון התעסוקתי והתגמול של עובדים סוציאליים.

 

הימין החדש:

 • מיזוג כל תכניות הרווחה לסל רווחה כולל, ביטחון תעסוקתי ותגמול ראוי לעובדים סוציאליים.

 

איחוד מפלגות הימין:

 • תכניות  אשר יוציאו נזקקים ממעגלי הנזקקות.
 • מנגנוני תעסוקה ופנאי לגיל השלישי.
 • חיזוק הפיקוח על בתי אבות ומסגרות סיעודיות.

 


 

 

 • קביעת גיל פרישה גמיש והתנגדות לכפייה של העלאת גיל הפרישה לנשים.
 • הגדלת קצבאות הזקנה והנכות לשכר המינימום.
 • הגדלת קצבת הבטחת הכנסה.
 • הגדלת קצבאות הילדים.

 


 

 

חד"ש:

 • הגדלת קצבאות הזקנה והנכות לשכר המינימום.
 • הקמת קרן פנסיה ציבורית שלא למטרות רווח.
 • הגדלת קצבאות הילדים ב-40%.

 

 

 • תחת הממשלה הנוכחית, גדל היצע הדירות בדיור הציבורי, וראש הממשלה הבטיח לאחרונה לתת מענה לצרכי הדיור הציבורי של יוצאי חבר העמים.

 


 

 

 • הגדלת בינוי הדירות באמצעות הסרת חסמים בירוקרטיים.
 • הוספת קומות במרכזי הערים.
 • פיתוח תשתיות, כולל תחבורתיות, שיאפשרו יותר בנייה.
 • הקצאה לשכירות ארוכת טווח בבניה חדשה.
 • תוכנית ארוכת טווח להשלמת מלאי דירות הדיור הציבורי.

 


 • חידוש והרחבת תכנית שיקום השכונות, כולל פטור מלא מארנונה לתושבי שכונות השיקום.

 


 • בניית 150-100 אלף יחידות דיור עבור המגזר החרדי ב-8 השנים הקרובות, כולל חיוב רשויות מקומיות מעורבות לבנות לפחות שכונה של 4,000-3,000 יחידות דיור לחרדים.

 


 

 

 • זוגות צעירים יוכלו להשתמש בחיסכון הפנסיוני לרכוש דירה ראשונה.
 • הרחבת הדיור הציבורי.
 • העלאת הסיוע בשכר דירה לאנשים עם מוגבלויות.

 


 

לוגו העבודה גשר

 

 • בנייה ממשלתית של 200,000 דירות בחמש שנים.
 • הדירות החדשות שייבנו ישמשו להרחבת הדיור הציבורי, יימכרו במחירים הנמוכים ממחירי השוק, או יעברו למערך של ליסינג לדירה – שמאפשר רכישה בתשלומים פרוסים לאורך זמן.

 


 

לוגו מפלגת ימינה

 

הימין החדש:

 • בניית 113,000 דירות בחמש שנים בשומרון.
 • קידום תחרות בדיור ומדיניות מיסוי שתתמרץ פיתוח.

 


 

 

 • בנייה ממשלתית של מאות אלפי דירות.
 •  שילוב דיור בר השגה בכל תכנית חדשה.
 • הוספת כ-15 אלף דירות לדיור הציבורי תוך עשור.
 • פיקוח על שכר הדירה.
 • קידום שכירות ארוכת טווח.

 


 

 

חד"ש:

 • בנייה ממשלתית של 10,000 דירות בשנה.
 • שיפוץ הדירות בדיור הציבורי.
 • כל שכונה תכלול מלאי גדול של דירות קטנות לצעירים ומשפחות קטנות.

 

 

 • תחת הממשלה הנוכחית, הופעלו תכניות שתכליתם הגברת התעסוקה.
 • בנוסף, הוגברה סמכות הפיקוח וחומרת הענישה ביחס לעבירות בטיחות באתרי בנייה.

 


 

 

 • העלאת שכר המינימום.
 • אכיפה מוגברת של חוקי העבודה. 
 • הכשרה, הכוונה וסיוע בכניסה לעבודה לבני 45 ומעלה.
 • הגדלת התקציבים לשילוב נשים ערביות בעבודה.

 


 • העלאת שכר המינימום ל-6,300 ש"ח.

 


 • לא נמצאה התייחסות בנושא.

 


 

 

 • דמי אבטלה לעצמאים.
 • הכשרות לאנשים עם מוגבלויות.

 


 

לוגו העבודה גשר

 

 •     העלאת שכר המינימום ל-7,300 ש"ח.
 •     דמי אבטלה לעצמאים.

 


 

לוגו מפלגת ימינה

 

הימין החדש:

 • בוררות חובה בסכסוכי עבודה בשירותים חיוניים.
 • הטבות מס למעסיקים על הכשרת עובדים.
 • מתן דמי אבטלה, ימי מחלה וגמלת-אבל לעצמאיים.
 • תמריצים למעסיקי אנשים עם מוגבלויות.

 

איחוד מפלגות הימין:

 • הרחבת תחומי העבודה המועדפת לחיילים משוחררים.

 


 

 

 • ביטול ההעסקה הקבלנית בשירות המדינה.
 • הגמשת שבוע העבודה.
 • חיזוק הזכות להתאגדות.
 • שיפור מערכי ההכשרות המקצועיות וההשמה בעבודה.
 • דמי אבטלה לעצמאים.

 


 

 

חד"ש:

 • העלאת שכר של 5% לכלל העובדים במשק.
 • העלאת שכר המינימום ל-6,300 ש"ח.
 • קיצור שבוע העבודה ל-35 שעות.
 • 12 חודשי דמי אבטלה למובטלים.
 • אכיפת חוקי העבודה.
 • ביטול העסקה קבלנית. 

 

בל"ד:

 • העלאת שכר המינימום.
 • הכשרה מקצועית לצעירים.
 • אכיפת חוקי עבודה.

מה הכי חשוב לך שנקדם בכנסת הבאה?

121 – מנוע לשינוי חברתי, מביאים את הקול של הציבור למקבלי ההחלטות.

השאלון החברתי של 121

שאלנו את המפלגות על הנושאים החברתיים החמים:

תעסוקה: האם אתם תומכים בהשקעה ממשלתית בפיתוח עובדים לעולם העבודה המשתנה? מה בכוונתכם לעשות בעניין בכנסת הבאה עבור עובדים שאינם אקדמאיים?

תשובות לפי מפלגות

השקעה בגיל הרך: מה תרצו לקדם בכנסת הבאה?

תשובות לפי מפלגות

שירותי בריאות: האם אתם תומכים בהגדלת תקציב הבריאות? אם כן, בכמה אתם רוצים להגדיל אותו, ולאן תייעדו את הכספים הנוספים?

תשובות לפי מפלגות

דיור: אילו צעדים אתם מציעים להפחתת מחירי הדירות? האם אתם תומכים בהגדלת ההיצע של הדיור הציבורי, ואם כן – באיזה היקף?

תשובות לפי מפלגות

קצבאות: מה צריך להיות גובהן של קצבת הנכות וקצבת הזקנה? מה עמדתכם לגבי קיצוץ קצבאות של מקבלי קצבאות היוצאים לעבודה?

תשובות לפי מפלגות

חינוך: האם אתם תומכים בהגדלת התקצוב לבתי ספר באשכולות כלכליים-חברתיים נמוכים יותר לעומת בתי ספר באשכולות יותר גבוהים?

תשובות לפי מפלגות

ביטוח סיעודי: האם אתם תומכים בביטוח סיעודי ממלכתי? אם כן, מה לפי דעתכם הוא צריך לכלול?

תשובות לפי מפלגות

מה במצע? כל הבטחות המפלגות לבחירות 2019

הניתוחים שלנו ב״מה במצע״ בחדשות 12, לפי נושאים ממוקדים. מוזמנים לקרוא!

הכירו את 121 מנוע לשינוי חברתי

אנו מאמינים כי כולנו יחד יכולים להיות חבר הכנסת ה-121 ולהביא לקידום התשתיות החברתיות למאה ה-21.

אתם הכוח שלנו לשנות!

הנושאים החברתיים-כלכליים חשובים גם לכם? הצטרפו אלינו ותניעו את השינוי!

121 – מנוע לשינוי חברתי, מביאים את הקול של הציבור למקבלי ההחלטות.

בלוג המנוע

מדיניות בקלות: מרחיבים את הידע על מדיניות חברתית כלכלית

מקורות

כותרות הלינקים לפי הבטחת הבחירות הרלוונטית:

ריכוז מצעי המפלגות – בחירות 2019 ב':

מה הכי חשוב שנקדם בכנסת הבאה?