אייקון הבחירה החברתית בחירות 2019

בוחרים בחיים עצמם

הבחירה החברתית – מה מבטיחות המפלגות?

נותרו לבחירות 2020:

ימים
שעות
שלטים חברתיים כלכליים בבחירות 2019

מיפוי ההבטחות הגדול

הפעם לא מנחשים, בדקנו עבורכם מה מבטיחה כל מפלגה בנושאים החברתיים-כלכליים:

בזמן שהפוליטיקאים מדברים על הכל חוץ מעל החיים שלנו כאן ועכשיו, אנו מבקשים להפנות זרקור דווקא לנושאים הכי חשובים לחיים עצמם: לחינוך, לבריאות, לתעסוקה וליתר הנושאים שהכי חשובים לחיים שלכם, ותלויים באותם פוליטיקאים ממש. חיפשנו מה בכל זאת אמרו ראשי המפלגות ומה הבטיחו במצעי הבחירות בחודשים האחרונים, וריכזנו את הכל ממש כאן, בשבילכם. כדי שתדעו מה תקבלו, וגם כדי שתדעו לשוב לכל אחד ואחד מהמועמדים להם תצביעו בשני במרץ, ולשאול אותם בהמשך הדרך מה הם עשו כדי לממש את ההבטחות שנתנו.

 

 • העברת מעונות היום למשרד החינוך. 
 • תקצוב דיפרנציאלי במטרה להשוות את איכות החינוך בין הפריפריה למרכז.

 


 

 

 • הגדלת סבסוד למעונות יום והעברתם למשרד החינוך.
 • הרחבת בתי הספר של החופש הגדול עד כיתה ה'.
 • הרחבה הדרגתית של יום חינוך ארוך.
 • תמריצים ללימודי ליבה לחרדים.
 • השוואת תנאים בין תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל.

 


 • חינוך חינם מגיל אפס.

 


 

 

 • חינוך חינם מגיל שלושה חודשים.
 • שילוב תלמידים עם מוגבלויות בחינוך הרגיל.

 


 

העבודה גשר מרצ

 

העבודה – גשר:

 • חינוך ציבורי חינם מגיל 0.
 • ביטול תשלומי הורים.
 • שילוב אמיתי של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה.

 

מרצ:

 • חינוך חינם מגיל לידה.
 • ביטול תשלומי הורים לבתי הספר.
 • יום לימודים ארוך וארוחה חמה לכלל התלמידים.
 • השוואת שכר המורים הצעירים לשכר הממוצע במשק.
 • ביטול פערים בהקצאת משאבים לאוכלוסיות השונות וחיזוק החינוך הערבי.
 • הפחתת שכר הלימוד בהשכלה הגבוהה.

 


 

לוגו מפלגת ימינה

 

הימין החדש:

 • הרחבה הדרגתית חינוך חינם לגיל הרך.
 • העברת מעונות היום למשרד החינוך.
 • הגדלת שכר המורים.
 • העברת סמכויות למנהלי בתי ספר.
 • הקצאת משאבים מיוחדת לאזורים חלשים.
 • שילוב ילדים עם מוגבלויות בחינוך.

 

איחוד מפלגות הימין:

 • העברת מעונות יום למשרד החינוך והגדלת תקציביהם.
 • חיזוק החינוך בפריפריה והחינוך המיוחד.

 


 

 

חד"ש:

 • הגדלת תקציב החינוך.
 • העלאת שכר המורים.
 • מספר מירבי של 25 תלמידים לכיתה.
 • ביטול שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

 

בל"ד:

 • ביטול ההפרטה בחינוך
 • התאמת תכנית הלימודים לצורכי שוק העבודה.

 

 • השלמת הקמתם של שני בתי חולים בבאר שבע ובקריית אתא, והקמת שניים נוספים.
 • הוספת 700 מיטות בשנה בבתי החולים.

 


 

 

 • הגדלת תקציב הבריאות ב-7% והצמדתו לגידול האוכלוסייה.
 • תוכנית חירום להפחתת העומס בבתי חולים.
 • הגדלת מספר מיטות האשפוז לממוצע במדינות המפותחות.
 • חיזוק הרפואה בקהילה.
 • הגדלת מספר הרופאים והאחיות.
 • הקמת בתי חולים חדשים בצפון ובדרום.
 • ביטוח סיעוד ממלכתי.

 


 • הוספת טיפולי שיניים למבוגרים וקשישים לסל הבריאות.

 


 • הגדלת תקציב משרד הבריאות ב-5 מיליארד ש"ח בתקציב המדינה הקרוב.
 • עדכון סל התרופות בהתאם לגידול דמוגרפי וקצב התקדמות טכנולוגית. 
 • הגדלת תקציב קופות החולים בהתאם לגידול דמוגרפי ולמדד יוקר בריאות מעודכן.
 • הוספה מיידית של 1,750 מיטות אשפוז, 500 רופאים ו-1,500 אחיות.

 


 

 

 • בניית תכנית אסטרטגית לפיתוח מערכת הבריאות.
 • הקמת בתי חולים חדשים והרחבת בתי חולים קיימים.

 


 

העבודה גשר מרצ

 

העבודה – גשר:

 • קיצור זמני המתנה בחדרי המיון ולתורים לרופאים מקצועיים.
 • תוספת 500 מיטות אשפוז בשנה.
 • עדכון סל התרופות ב-750 מיליון ש"ח מדי שנה לעומת 460 מיליון ש"ח שמתווספים לסל מדי שנה כיום. 
 • ביטוח סיעוד ממלכתי.

 

מרצ:

 • אימוץ תוכנית לאומית לצמצום הפערים בבריאות.
 • תוספת של 600 מיטות בשנה לבתי החולים.
 • הגדלת כוח האדם הרפואי.
 • ביטול השתתפות עצמית לביקורי רופא ותרופות.
 • הפרדת מוחלטת בין רפואה ציבורית ופרטית.
 • הכנסת הביטוחים המשלימים וביטוח סיעודי לסל הבריאות.

 


 

לוגו מפלגת ימינה

 

הימין החדש:

 • הגדלת תקציב משרד הבריאות ב-5 מיליארד ש"ח בתקציב המדינה הקרוב.
 • עדכון סל התרופות בהתאם לגידול דמוגרפי וקצב התקדמות טכנולוגית. 
 • הגדלת תקציב קופות החולים בהתאם לגידול דמוגרפי ולמדד יוקר בריאות מעודכן. 
 • הוספה מיידית של 1,750 מיטות אשפוז, 500 רופאים ו-1,500 אחיות. 
 • הגדלת תקציבי הבריאות לפריפריה.
 • הנגשת שירותי הבריאות לאנשים עם מוגבלויות.

 

איחוד מפלגות הימין:

 • הגדלת מספר הרופאים בפריפריה.
 • פתיחת פקולטות נוספות לרפואה.

 


 

 

חד"ש:

 • הקמת רשות לאומית לסגירת פערי הבריאות בין הפריפריה והמרכז.
 • הגדלת המימון הציבורי באמצעות מס בריאות על מעסיקים.
 • הגדלת מספר הרופאים והאחיות.
 • ביטול השתתפות עצמית לביקורי רופא ותרופות.
 • הכנסת הביטוחים המשלימים, ביטוח סיעודי ורפואת השן לסל הבריאות. 

 

בל"ד:

 • הרחבת סל התרופות וסל הבריאות.

 

 • הוזלת מחירי המזון על ידי הורדת מכסים ורגולציות, פירוק מונופולים והחלשת הריכוזיות.
 • הסדרת הפנסיה ליוצאי חבר העמים.

 


 

 

 • הגדלת קצבת הזקנה והבטחת הכנסה לקשישים.
 • הפחתת הקיצוץ בקצבאות לעובדים בגיל השלישי.
 • העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 64 לצד הגדלת מענק העבודה והבטחת הכנסה.
 • הגדלת קצבת הנכות והפחתת קיצוץ הקצבה לעובדים.
 • הוספת תקנים של עובדים סוציאלים.
 • תכניות תעסוקה למשפחות בעוני.
 • הצבת יעד ממשלתי להפחתת העוני ל-11%.

 


 • הקמת רשות ממשלתית למלחמה בעוני.
 • הנחה משמעותית על צריכת מים וחשמל מינימלית.
 • חידוש והרחבת שיקום השכונות.

 


 • לא נמצאה התייחסות בנושא.

 


 

 

 • העלאת הכנסת מינימילית לגמלאים.
 • העלאת קצבת הנכות לגובה שכר המינימום.
 • הפחתת הקיצוץ בקצבה לעובדים מקבלי קצבת נכות.

 


 

העבודה גשר מרצ

 

העבודה – גשר:

 • העלאת ההכנסה המינימלית לקשיש מ-4,300 (כיום קצבת הבטחת הכנסה היא כ-3,300 ש״ח וסיוע בדיור עומד על כ-1,100 ש״ח).
 • הקטנת המע"מ על 100 מוצרי יסוד מ-17% ל-5%-0%.
 • העלאת קצבאות הנכות לשכר המינימום.
 • העלאת קצבת הבטחת הכנסה מ-1,400 ל-4,900 ש"ח בשלב ראשון, ולאחר מכן למה שהוגדר ״רף מינימום לקיום בכבוד״.
 • קביעת מחויבות המדינה לאזרחיה בחוק יסוד, במגוון תחומים כמו דיור, חינוך, בריאות ורווחה.
 • הגדרה בחוק של הזכות לשיקום בקהילה לאנשים עם מוגבלויות.

 

מרצ:

 • קביעת גיל פרישה גמיש והתנגדות לכפייה של העלאת גיל הפרישה לנשים.
 • הגדלת קצבאות הזקנה והנכות לשכר המינימום.
 • הגדלת קצבת הבטחת הכנסה.
 • הגדלת קצבאות הילדים.

 


 

לוגו מפלגת ימינה

 

 • הגנה כלכלית ורפואית לנכים ולקשישים.
 • שילוב אנשים עם מוגבלויות.
 • הגדלת הביטחון התעסוקתי והתגמול של עובדים סוציאליים.

 

הימין החדש:

 • מיזוג כל תכניות הרווחה לסל רווחה כולל, ביטחון תעסוקתי ותגמול ראוי לעובדים סוציאליים.

 

איחוד מפלגות הימין:

 • תכניות  אשר יוציאו נזקקים ממעגלי הנזקקות.
 • מנגנוני תעסוקה ופנאי לגיל השלישי.
 • חיזוק הפיקוח על בתי אבות ומסגרות סיעודיות.

 


 

 

חד"ש:

 • הגדלת קצבאות הזקנה והנכות לשכר המינימום.
 • הקמת קרן פנסיה ציבורית שלא למטרות רווח.
 • הגדלת קצבאות הילדים ב-40%.

 

 • שחרור סיטונאי של אדמות מדינה שמרוכזות ברשות המקרקעין והעברתן למגזר הפרטי.
 • הפחתת מיסים על קנייה ומכירה של דירות.
 • סבסוד משכנתאות לזוגות צעירים.
 • מענה לצרכי הדיור הציבורי של יוצאי חבר העמים.

 


 

 

 • בנייה של למעלה מ-50,000 יחידות דיור בשנה.
 • פיתוח תשתיות, כולל תחבורתיות, שיאפשרו יותר בנייה.
 • הקצאה לשכירות ארוכת טווח בבניה חדשה.
 • הוספת עשרות אלפי דירות לדיור הציבורי, הגמשת הקריטריונים, ושיפוץ דירות קיימות. 
 • בינתיים, מתן מענה למשפחות זכאיות שממתינות לדירה ולמשפחות שמקבלות סיוע בשכר דירה, אך מתקשות למצוא מגורים מתאימים.

 


 • חידוש והרחבת תכנית שיקום השכונות, כולל פטור מלא מארנונה לתושבי שכונות השיקום.

 


 • בניית 150-100 אלף יחידות דיור עבור המגזר החרדי ב-8 השנים הקרובות, כולל חיוב רשויות מקומיות מעורבות לבנות לפחות שכונה של 4,000-3,000 יחידות דיור לחרדים.

 


 

 

 • זוגות צעירים יוכלו להשתמש בחיסכון הפנסיוני לרכוש דירה ראשונה.
 • הרחבת הדיור הציבורי.
 • העלאת הסיוע בשכר דירה לאנשים עם מוגבלויות.

 


 

העבודה גשר מרצ

 

העבודה -גשר:

 • בנייה ממשלתית של 200,000 דירות בחמש שנים.
 • הדירות החדשות שייבנו ישמשו להרחבת הדיור הציבורי, יימכרו במחירים הנמוכים ממחירי השוק, או יעברו למערך של ליסינג לדירה – שמאפשר רכישה בתשלומים פרוסים לאורך זמן.

 

מרצ:

 • בנייה ממשלתית של מאות אלפי דירות.
 •  שילוב דיור בר השגה בכל תכנית חדשה.
 • הוספת כ-15 אלף דירות לדיור הציבורי תוך עשור.
 • פיקוח על שכר הדירה.
 • קידום שכירות ארוכת טווח.

 


 

לוגו מפלגת ימינה

 

הימין החדש:

 • בניית 113,000 דירות בחמש שנים בשומרון.
 • קידום תחרות בדיור ומדיניות מיסוי שתתמרץ פיתוח.

 


 

 

חד"ש:

 • בנייה ממשלתית של 10,000 דירות בשנה.
 • שיפוץ הדירות בדיור הציבורי.
 • כל שכונה תכלול מלאי גדול של דירות קטנות לצעירים ומשפחות קטנות.

 

 • השקעה בתעשיות מתקדמות בפריפריה ועידוד תעסוקה בהם.
 • סיוע לעסקים קטנים בארנונה וברישוי העסק.
 • השוואת התנאים הסוציאלים של עצמאים בישראל.

 


 

 

 • העלאת שכר המינימום.
 • אכיפה מוגברת של חוקי העבודה. 
 • הכשרה, הכוונה וסיוע בכניסה לעבודה לבני 45 ומעלה.
 • הגדלת התקציבים לשילוב נשים ערביות בעבודה.

 


 • העלאת שכר המינימום ל-6,300 ש"ח.

 


 • לא נמצאה התייחסות בנושא.

 


 

 

 • דמי אבטלה לעצמאים.
 • הכשרות לאנשים עם מוגבלויות.

 


 

העבודה גשר מרצ

 

העבודה – גשר:

 •     העלאת שכר המינימום ל-7,300 ש"ח.
 •     דמי אבטלה לעצמאים.

 

מרצ:

 • ביטול ההעסקה הקבלנית בשירות המדינה.
 • הגמשת שבוע העבודה.
 • חיזוק הזכות להתאגדות.
 • שיפור מערכי ההכשרות המקצועיות וההשמה בעבודה.
 • דמי אבטלה לעצמאים.

 


 

לוגו מפלגת ימינה

 

הימין החדש:

 • בוררות חובה בסכסוכי עבודה בשירותים חיוניים.
 • הטבות מס למעסיקים על הכשרת עובדים.
 • מתן דמי אבטלה, ימי מחלה וגמלת-אבל לעצמאיים.
 • תמריצים למעסיקי אנשים עם מוגבלויות.

 

איחוד מפלגות הימין:

 • הרחבת תחומי העבודה המועדפת לחיילים משוחררים.

 


 

 

חד"ש:

 • העלאת שכר של 5% לכלל העובדים במשק.
 • העלאת שכר המינימום ל-6,300 ש"ח.
 • קיצור שבוע העבודה ל-35 שעות.
 • 12 חודשי דמי אבטלה למובטלים.
 • אכיפת חוקי העבודה.
 • ביטול העסקה קבלנית. 

 

בל"ד:

 • העלאת שכר המינימום.
 • הכשרה מקצועית לצעירים.
 • אכיפת חוקי עבודה.

מה הכי חשוב לך שנקדם בכנסת הבאה?

121 – מנוע לשינוי חברתי, מביאים את הקול של הציבור למקבלי ההחלטות.

השאלון החברתי של 121

שאלנו את המפלגות על הנושאים החברתיים החמים:

תעסוקה: האם אתם תומכים בהשקעה ממשלתית בפיתוח עובדים לעולם העבודה המשתנה? מה בכוונתכם לעשות בעניין בכנסת הבאה עבור עובדים שאינם אקדמאיים?

תשובות לפי מפלגות

השקעה בגיל הרך: מה תרצו לקדם בכנסת הבאה?

תשובות לפי מפלגות

שירותי בריאות: האם אתם תומכים בהגדלת תקציב הבריאות? אם כן, בכמה אתם רוצים להגדיל אותו, ולאן תייעדו את הכספים הנוספים?

תשובות לפי מפלגות

דיור: אילו צעדים אתם מציעים להפחתת מחירי הדירות? האם אתם תומכים בהגדלת ההיצע של הדיור הציבורי, ואם כן – באיזה היקף?

תשובות לפי מפלגות

קצבאות: מה צריך להיות גובהן של קצבת הנכות וקצבת הזקנה? מה עמדתכם לגבי קיצוץ קצבאות של מקבלי קצבאות היוצאים לעבודה?

תשובות לפי מפלגות

חינוך: האם אתם תומכים בהגדלת התקצוב לבתי ספר באשכולות כלכליים-חברתיים נמוכים יותר לעומת בתי ספר באשכולות יותר גבוהים?

תשובות לפי מפלגות

ביטוח סיעודי: האם אתם תומכים בביטוח סיעודי ממלכתי? אם כן, מה לפי דעתכם הוא צריך לכלול?

תשובות לפי מפלגות

מה במצע? כל הבטחות המפלגות

הניתוחים שלנו ב״מה במצע״ בחדשות 12, לפי נושאים ממוקדים. מוזמנים לקרוא!

הכירו את 121 מנוע לשינוי חברתי

ארגון לא מפלגתי וללא כוונת רווח המתמחה בקידום מדיניות חברתית-כלכלית

מקדמים תכנית לאומית לפיתוח מיומנויות עובדים

ביחד עם ארגוני השטח, הפעילים והמעסיקים, דואגים שהעובדים והמשק יקודמו למאה ה-21.

מבטלים את הקיצוץ בקצבאות הזקנה לעובדים מבוגרים

משנים את חוק הביטוח הלאומי ומאפשרים לעובדים בגיל השלישי להתפרנס בכבוד ולתרום למשק וכלכלה.

דואגים לתלמידים הרעבים

מקדמים תוכנית הזנה ייעודית לבתי ספר לנוער בסיכון, בהם הצורך והדחיפות הם אקוטיים ביותר.

משקיעים בגיל הרך

מקדמים הכשרות מקצועיות למטפלות ומבטיחים חינוך איכותי לגילאי לידה עד שלוש.

חברנו יחד, מקצוענים מכל חלקי החברה הישראלית, כדי לקדם שיפורים נדרשים בתעסוקה, חינוך, בריאות, רווחה ודיור.

אנו מאמינים כי כולנו יחד יכולים להיות חבר הכנסת ה-121 ולהביא לקידום התשתיות החברתיות למאה ה-21.

אתם הכוח שלנו לשנות!

הנושאים החברתיים-כלכליים חשובים גם לכם? הצטרפו אלינו ותניעו את השינוי!

121 – מנוע לשינוי חברתי, מביאים את הקול של הציבור למקבלי ההחלטות.

מקורות

כותרות הלינקים לפי הבטחת הבחירות הרלוונטית: