בידיים טובות: המטה להשקעה בגיל הרך

חינוך איכותי צריך להתחיל מלידה

שכנענו את משרד החינוך להשקיע כבר ב-2022 בהכשרות מקצועיות ובהדרכות שוטפות של המחנכות-מטפלות לגיל הרך, הן במסגרות המסובסדות והן בפרטיות

חינוך איכותי לפעוטות הוא אחד האתגרים החשובים העומדים בפני מדינת ישראל. כדי להניח בסיס ולהניע תהליך שיאפשר את מימוש החזון, יזמנו בשנת 2020 את הקמת שותפות "בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך", הפועלת לקידום חינוך ציבורי מיטבי לגילאי לידה עד שלוש.

היעד הראשון של השותפות, שבה חברים עשרות ארגונים חברתיים וחינוכיים, הוא השקעה ממשלתית בהכשרת כל המחנכות-מטפלות העובדות במסגרות השונות לפעוטות. העברת האחריות על המסגרות לגיל הרך למשרד החינוך, החל משנת 2022, היא צעד ראשון בהגשמת החזון שלנו.  

נכון לתחילת 2022, יותר מ-80% מנשות החינוך במסגרות לגיל הרך לא עברו אפילו יום הכשרה אחד לתפקידן המאתגר. התוצאה באה לידי ביטוי הן באיכות הטיפול והחינוך שמקבלים הפעוטות והן בשיעורי התחלופה הגבוהים מאוד של כוח האדם בתחום.

לשינוי המצב הזה אנו פועלים מאז הקמת שותפות "בידיים טובות".

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

אתם הכוח שלנו לשנות!

יחד נבטיח חינוך איכותי לגילאי לידה עד שלוש

ביחד, הורים ומחנכות, נדרוש שינוי. הצטרפו לקבוצת פייסבוק:

למה הכשרת המחנכות-מטפלות כל כך חשובה?

הטיפול והחינוך בשלוש השנים הראשונות משפיעים עלינו באופן משמעותי לאורך כל חיינו. חוקרים רבים טוענים כי נסיבות החיים בשנים הללו משליכות על התפתחותנו הקוגניטיבית, המוטורית והרגשית יותר מאשר כל תקופה מאוחרת יותר במהלכם.

מחקרים אף הוכיחו שלטיפול וחינוך איכותיים בשלוש השנים הראשונות לחיים יש חשיבות גבוהה במיוחד בכל הנוגע להתפתחותם של ילדים ממשפחות מוחלשות או עניות. לכן, השקעה בחינוך בגילים אלה היא גם כלי משמעותי לצמצום פערים חברתיים.

הנשים המחנכות ומטפלות בילדינו בשנות החיים הראשונות שלהם נושאות באחריות גדולה. במשך עשרות שעות בשבוע הן "המבוגר האחראי", שמעצב את מציאות חייהם של הפעוטות שלנו. לכן, להתנהלותן ולכישוריהן השפעה ניכרת על כל ילד וילדה, על דור המחר ועל עתיד החברה בישראל.

כדי לבצע את תפקידן באופן נכון ומיטבי המחנכות-מטפלות נדרשות לידע ולמיומנויות ברמה גבוהה. השקעה של המדינה בהכשרת העובדות במסגרות לגיל הרך ושל המבקשות להשתלב בתחום, כמו גם הדרכות שוטפות וקבועות לאורך כל שנות עבודתן, תוביל לכך שילדינו הרכים יזכו לחינוך ולטיפול איכותיים ומקצועיים יותר.

במקביל, הכשרה מקצועית תספק למחנכות-מטפלות את ההערכה הציבורית והמערכתית – שהן כה זקוקות לה – לתפקידן המורכב והמאתגר, אפשרויות להתפתחות מקצועית וקבלת שכר הולם בהתאם. לא עוד "עובדות שקופות", שמתחלפות חדשות לבקרים, אלא נשות חינוך מיומנות, שרואות במקצוען ייעוד אישי ומקור לגאווה מקצועית.

איך אנחנו מובילים את השינוי?

בעקבות מחקר מעמיק שערכנו, גיבשנו הצעה לתוכנית ממשלתית להכשרה פרקטית ורלוונטית להתמקצעות ולפיתוח אישי של העובדות בתחום. המחקר נעשה בתהליך ששיתף וגייס בעלי עניין בנושא: מנהלי מעונות יום, מוסדות המתמחים בהכשרת מחנכות-מטפלות, מומחים בתחום מהפרופסיה ומהאקדמיה וארגונים חברתיים.

הצגנו את הצעתנו לכל מקבלי ההחלטות בתחום: משרת החינוך וראשי מערכת החינוך ועד קובעי המדיניות במשרד האוצר, כמו גם בפני ראשי הוועדות הרלוונטיות בכנסת. בנוסף, אנו פועלים לקידום שיח ציבורי בנושא, ועורכים כנסים מקצועיים ומפגשים עם מחנכות-מטפלות והורים כדי להניע את השינוי.

התוכנית של ״בידיים טובות״

מטרתנו היא שהממשלה תשקיע מדי שנה עשרות מיליוני שקלים בהכשרת אלפי נשות מקצוע. השקעה מספקת צפויה לשפר באופן דרמטי תוך שנים ספורות את איכות החינוך והטיפול במאות אלפי פעוטות. מהלך כזה גם יעצים את מעמדן המקצועי של המחנכות-מטפלות והאופק התעסוקתי שלהן וייצר בסיס כוח אדם יציב לקידום הרחבת חינוך ציבורי איכותי לגיל הרך.

השלב הראשון בתוכנית שהצענו הוא הקמה של מערכת ייעודית להכשרת הנשים שכבר עובדות בתחום על בסיס העקרונות הבאים:

  1. נשות החינוך לגיל הרך יעברו רצף של תהליכי הכשרה לאורך זמן, תוך הכרה רשמית במיומנויות המצטברות שירכשו (כולל נקודות זכות אקדמיות).
  2. ההכשרות יתקיימו במימון ממשלתי והמשתתפות בהן יקבלו שכר על שעות הלימוד, בין אם ההכשרות יתקיימו בשעות העבודה ובין אם בשעות שבהן הן אינן עובדות.
  3. הקורסים יתוכננו ויבוצעו בשיתוף פעולה בין המעסיק לבין גוף ההכשרה.
  4. כל גוף מוסמך (בדגש על תוכניות אקדמיות לחינוך לגיל הרך) יוכל לפתח ולבצע תוכניות הכשרה, תוך התאמה לצורכי נשות המקצוע והמעסיקים.
  5. ההכשרות שיבוצעו ילוו בפיקוח, ואיכותן תימדד באמצעות שימוש בכלים עקיפים המקובלים בעולם, כגון תצפיות ישירות על הילדים במעונות.
  6. על המדינה לייצר מערך הדרכה ציבורי, בשיתוף עם השלטון המקומי וגופים אחרים, שיבטיח כי כל המחנכות-מטפלות בכל מסגרת חינוכית לגיל הרך יזכו להדרכה פדגוגית ממדריכה מקצועית ומיומנת, מעבר להיקף השעות המינימלי שנקבע בתקנות הפיקוח.

ההישגים שלנו

מעבר האחריות לגיל הרך למשרד החינוך, והעבודה המאומצת שלנו עם הדרג המקצועי הממשלתי, כבר הובילו לניצני השינוי הנדרש: שרת החינוך אימצה את הצעתנו ומשרדה החל לפעול במטרה להכשיר עוד בשנת 2022 כ-7,000 נשות צוות העובדות במעונות היום המסובסדים. בנוסף, המשרד אימץ את הצעתנו להשקיע בהדרכות שוטפות לכלל הצוותים, הן במעונות המסובסדים והן במסגרות הפרטיות.

התוכנית שמתגבשת במשרד החינוך מאמצת את עקרונות התוכנית שהגשנו, כמו: בניית רצף של הכשרות, העברת ההכשרות על ידי מוסדות מומחים בחינוך לגיל הרך, מתן מענקים למחנכות על שעות השתתפותן בהכשרות וכיו״ב.

דרך העבודה שלנו

כדי לקדם את מטרתנו, אנו פועלים בשיח מתמשך ואינטנסיבי עם קובעי המדיניות בתחום ועם המעטפת שמשפיעה עליהם. אנו מקיימים מפגשים תדירים עם הדרג המקצועי-ממשלתי והדרג הפוליטי, ממשיכים במחקר ובפיתוח הצעות נוספות יחד עם שותפינו למטה "בידיים טובות", מגישים למקבלי ההחלטות ניירות עמדה ומציעים דרכים לביצוע אפקטיבי ויעיל של השינוי בשטח.

במקביל, אנו פועלים בשטח כדי לחבור להורים ולמחנכות-מטפלות שהצורך בשינוי בוער בהם ורוצים לסייע בקידומו ובהובלתו. כך למשל, אנו עורכים שולחנות עגולים, מפגשים וכנסים, כדי לחשוב יחד על השלבים הבאים וכיצד נבטיח את יישום השינוי הנדרש באופן המיטבי והמהיר ביותר. בנוסף, אנו פועלים בזירה התקשורתית, כדי להעלות את המודעות הציבורית לצורך בהשקעה ממשלתית בפיתוח הפרופסיה המקצועית של העוסקות בתחום, ולא פחות מכך לחשיבותו העצומה של חינוך ציבורי איכותי לגיל הרך – כי חינוך לא מתחיל בגיל שלוש!

הצעות המדיניות של "בידיים טובות"

וידאו ותמונות

עדכוני פעילות

תוכן עדכוני פעילות

הידעתן? משרד החינוך אישר 30 מוסדות לימוד בפריסה ארצית להכשרת מחנכות-מטפלות לגיל הרך. ההכשרה אינה כרוכה בעלות כספית, ומי שתסיים אותה תקבל מלגה בסך 2,500 ש"ח.

ריכזנו עבורכן מידע חשוב לקבלת החלטה ובחירת מוסד לימודים.

לחצו כאן לצפייה בעמוד: הכשרת מטפלות-מחנכות לגיל הרך

בכנס שוקף המשבר הקשה במסגרות לגיל הרך, ושרת החינוך, יפעת שאשא-ביטון, חשפה את תוכניותיה החשובות לגבי הכשרת הצוותים, העלאת השכר המחנכות-מטפלות ושיפור היחס המספרי בין הילדים ונשות הצוות במעונות.

בכנס "לראות את הנולד", שיזמנו יחד עם מכללת אורנים ושותפינו הרבים למטה ״בידיים טובות״, הצהירה שרת החינוך על כוונתה להיאבק על העלאת שכר המחנכות-מטפלות במסגרות הסמל לגיל הרך ולדאוג לתקצוב רצוף לכל ההיבטים של החינוך לגילאי לידה עד שלוש כבר בתקציב הבא.

שמחנו לשמוע בכנס גם על תוכניתה לרצף ואקרדיטציה למחנכות, כך שיוכלו להתחיל בהכשרה מקצועית ולסיים עם תואר אקדמי, וגם על כך שההכשרות וההדרכות יגיעו לתוך המעונות עצמם, גם במגזר הפרטי.

התוכניות החשובות האלה הן חלק מהנדרש להתמודד עם משבר כוח האדם החמור שפוקד את הענף, ולכן ראש הממשלה ושר האוצר חייבים להתגייס לצד שרת החינוך ולקדם פתרונות למשבר.

בכנס היום היה ברור שקהילת הגיל הרך לא תיתן להם מנוח עד שיכנסו לנושא!

תודה גדולה למשתתפים הרבים שנכחו בכנס וסייעו לנו להציג את הסוגיות החשובות בפני הדוברים בפאנלים השונים. אתם הכוח שלנו לשנות!

תודה מיוחדת לתומכי מטה בידיים טובות: קרן רש"י, קרן ברכה, יעדים לצפון וקבוצת קרסו.

התרגשנו ושמחנו לשמוע השבוע בוועדת החינוך של הכנסת את הבטחת משרד החינוך כי עוד השנה יוכשרו 10,000 נשות צוות העובדות במסגרות לגיל הרך לתפקידן המאתגר.

על רקע המשבר הקשה במסגרות אלה, זו הייתה בשורה משמעותית המצביעה על האופק.

המצוקה של מעונות היום, הן המסובסדים והן הפרטיים, בשל המחסור המשווע בכוח אדם – קשה ומטרידה.

לאחר שנתיים של קורונה, הצוותים שחוקים לחלוטין ורבות מהמחנכות-מטפלות עזבו את המקצוע. הפגיעה בפעוטות ישירה: לרבים מהם אין מקום במעונות, ואחרים נאלצו – ועדיין נאלצים – להישאר עוד ועוד בבית, כי המסגרות הושבתו עקב מחלת נשות הצוות או פעוטות אחרים.

המשבר הזה חייב להיחשב כמצב חירום לאומי ולקבל את ההתייחסות הנדרשת מהממשלה.

כפי שמערכת הבריאות קיבלה חיזוק משמעותי בתקציבים ובתקנים, כך חייבת הממשלה לחזק גם את מערכת החינוך בכלל, ואת החינוך לגיל הרך בפרט.

העובדה שהפעוטות אינם יכולים לבטא את מצוקתם במילים, לא צריכה להשכיח את מה שהוכיחו מחקרים כבר מזמן: הגיל הרך הוא הרגיש והקריטי ביותר להתפתחותו של האדם בכל ההיבטים. אם רמת הסבל של כולנו עלתה בעקבות משבר הקורונה, ואנו רואים לנגד עינינו את הבעיות הנפשיות והתפקודיות של הילדים והנוער, אי אפשר לעצום עיניים מול סבלם של הפעוטות.

טוב עשתה הממשלה החדשה שהעבירה את האחריות לחינוך לגיל הרך למשרד החינוך.

זהו מהפך היסטורי חשוב, אמיץ ומעורר תקווה. אך עם האחריות צריכים לבוא גם התגייסות ותקציבים. המחסור האדיר במחנכות-מטפלות מצדיק התייחסות ממשלתית אחרת לתחום והזרמת תקציבים, כדי שלכל המשפחות שמעוניינות בכך יהיו מסגרות לגילאי לידה עד שלוש.

בשותפות "בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך", שאת הקמתה יזמנו לפני שנתיים, התרענו כבר מתחילת הדרך על המחסור בנשות חינוך לגיל הרך.

הצגנו בפני מקבלי ההחלטות את הנתונים שאספנו, שמוכיחים כי זו הפרופסיה הפגיעה ביותר בתחום החינוך, ולו בשל העובדה ש-80% מהעובדות במעונות לא עברו אפילו יום הכשרה אחד לתפקידן המאתגר.

ההצעה המפורטת שגיבשנו להשקעה בהכשרת נשות החינוך לגיל הרך אומצה בימים אלה על ידי משרד החינוך, והשבוע התבשרנו שעוד השנה יעברו 10,000 מהן הכשרת ״חינוך-טיפול״ של 220 שעות במימון מלא של המדינה.

היקף זה הוא פי שבע (!) מהיקף המשתתפות השנתי בהכשרות בכלל (גם במימון פרטי) בכל אחת מהשנים האחרונות.

גם מודל ההכשרה עומד להשתנות: ההכשרות ייערכו על ידי מוסדות אקדמיים המומחים לחינוך לגיל הרך, בשיתוף עם מפעילי המסגרות, וישתתפו בהן מחנכות מהמעונות המסובסדים והפרטיים כאחד.

נשות הצוותים יתוגמלו על השעות שיקדישו לקורסים. בכדי להבטיח למידה אפקטיבית, חשוב במיוחד שהתקצוב הממשלתי יאפשר גם קורסים בקבוצות קטנות והוראה ברמה גבוהה.

על מנת להבטיח פתרון למשבר החינוך לגיל הרך ולקדם חזון רחב לחינוך הפעוטות, נקיים בשבוע הבא כנס חשוב שכותרתו: ״לראות את הנולד״.

שרת החינוך ומשפיעות ומשפיעים רבים בתחום יתכנסו ליום של שיחות עומק על עתיד מדיניות החינוך לגיל הרך. הכנס נערך ביוזמת מכללת אורנים, 121 וכל חברי שותפות ״בידיים טובות״, ובתמיכת קרן ברכה ומכון מנדל, וכולנו מצפים כי מהדיונים יעלו בשורות משמעותיות.

כי הפעוטות הרכים שלנו חייבים להיות בידיים טובות!

הישג חשוב למטה בידיים טובות: משרד החינוך ישקיע בפיתוח המקצועי של הצוותים במסגרות לגילאי לידה עד שלוש.

בעקבות העברת האחריות על הגיל הרך למשרד החינוך, סוף סוף מכירים בצורך החינוכי להשקיע בילדים בתקופת החיים המשפיעה ביותר על התפתחותם.

אנחנו מברכים את שרת החינוך על ההיענות לבקשתנו להשקיע את מירב התקציב ל-2022 בהכשרות ובהדרכות שיבוצעו על ידי מומחים לחינוך לגיל הרך. משמעותי מאד גם שהמחנכות-מטפלות יקבלו תשלום על השתתפותן בקורסים.

אנחנו קוראים לממשלה להשקיע משנת התקציב הבאה בגיל הרך, כפי שמשקיעים בגילאים האחרים, כי מעבר האחריות לבדו לא יבטיח חינוך ציבורי איכותי החשוב כל כך לעתיד החברה הישראלית.

היום נכנס לתוקף המעבר של החינוך לגילאי לידה עד שלוש למשרד החינוך, והשאלה הגדולה היא מה עומד להשתנות?

החינוך לגיל הרך מצוי במצוקת כוח אדם חריפה. לפי הנתונים שאספנו, יותר מ-80% מהמחנכות-מטפלות שכבר עובדות במעונות לא עברו יום הכשרה אחד לתפקידן.

שותפות ״בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך״, שכוללת 43 ארגונים חינוכיים וחברתיים, פיתחה הצעה מפורטת לפתרון: השקעה של כ-180 מיליון שקל בשנה תוכל להבטיח הכשרה והדרכה של הנשים שעובדות בכל המעונות והגנים בארץ, כולל המסגרות הפרטיות, תוך כחמש שנים.

כפי שמפרטת מנכ״לית 121, עו״ד טלי ניר, במאמר ב״גלובס״, הסכום הזה כולל גם תשלום למחליפות לזמן ההכשרה, כי הרי בלתי אפשרי ולא הוגן לדרוש מהעובדות שממילא מרוויחות שכר מינימום לעבור הכשרה על חשבונן ובזמנן הפנוי.

מה עוד חייבת שרת החינוך לעשות כדי להבטיח חינוך איכותי לגיל הרך? קראו במאמר המלא, לינק בתגובה הראשונה.

ושיהיה למשרד החינוך בהצלחה גדולה! שכן, הצלחתו – הצלחת כולנו.

תקשורת

תוכן עדכוני פעילות

כנסים

תוכן עדכוני פעילות

לאחר שנים בהם גופים חברתיים, נשות ואנשי שלטון מרכזי ומקומי, אקדמיה, מערכות גיל רך, עשו רבות כדי לארגן ולקדם את איכותו של החינוך בגיל הרך בישראל והביאונו עד הלום, ולאחר שמשרד החינוך לקח חסות על החינוך הילדים למן תם חופשת הלידה, החלטנו לכנס את כולם ביחד לכנס הראשון למדיניות חינוכית לגיל הרך.

את הכנס ארגנו עמותת 121 – מנוע לשינוי חברתי, המכון הישראלי לחינוך בגיל הרך – מכללת אורנים ומטה "בידיים טובות", במימון קרן ברכה ומכון מנדל למנהיגות חינוכית.

לחצו לצפייה בקטעים המרכזיים – כנס לראות את הנולד.

השותפים ב"בידיים טובות"

איך את ואתה יכולים להפוך שותפים לשינוי?

התמיכה שלך מאפשרת לנו לגייס שותפים, לחקור ולפתח הצעות חקיקה ומדיניות, להעלות את המודעות הציבורית לנושאים שבהם הן עוסקות, ולשכנע את שרי הממשלה, חברי הכנסת והדרג המקצועי הבכיר לפעול לשינויים בסוגיות חברתיות רחבות – שינויים שישפרו לטובה את חייהם של מאות אלפי ישראלים ויבטיחו את עתידנו כחברה בעלת חוסן פנימי ולכידות, שמעניקה לפרט שוויון הזדמנויות ומחויבת לערכים הבסיסיים של צדק חברתי.

הצטרפו אלינו, ויחד נהפוך את המדינה שלנו למקום שטוב יותר לחיות בו – לכולם!

בחרו בסכום לתרומה חודשית מתחדשת

חושבים על דרכים נוספות לקידום חינוך איכותי לגיל הרך?

שתפו אותנו בתגובה: