בידיים טובות: המטה להשקעה בגיל הרך

חינוך איכותי צריך להתחיל מלידה

שכנענו את משרד החינוך להשקיע בפיתוח המקצועי של המחנכות-מטפלות לגילי לידה עד שלוש. ב-2022 השקיע המשרד 120 מיליון שקלים בהכשרות מקצועיות למחנכות ובהדרכות שוטפות שלהן, הן במסגרות המסובסדות והן בפרטיות

חינוך ציבורי איכותי לפעוטות הוא אחד האתגרים החשובים העומדים בפני מדינת ישראל. כדי להניח בסיס ולהניע תהליך שיאפשר את מימוש החזון, יזמנו בשנת 2020 את הקמת שותפות "בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך", הפועלת לקידום חינוך מיטבי לגילי לידה עד שלוש.

היעד הראשון של השותפות, שבה חברים עשרות ארגונים חברתיים וחינוכיים, מומחים מהפרופסיה והאקדמיה ומפעילי מסגרות, הוא השקעה ממשלתית בהכשרת כל המחנכות-מטפלות העובדות במסגרות השונות לפעוטות.

בתחילת 2022 הנתונים מהשטח הוכיחו כי יותר מ-80% מנשות החינוך במסגרות לגיל הרך לא עברו אפילו יום הכשרה אחד לתפקידן המאתגר. התוצאה באה לידי ביטוי הן באיכות הטיפול והחינוך שמקבלים הפעוטות והן בשיעורי התחלופה הגבוהים מאוד של כוח האדם בתחום.

לשינוי המצב הזה אנו פועלים מאז הקמת שותפות "בידיים טובות".

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

אתם הכוח שלנו לשנות!

יחד נבטיח חינוך איכותי לגילאי לידה עד שלוש

ביחד, הורים ומחנכות, נדרוש שינוי. הצטרפו לקבוצת פייסבוק:

למעלה מ-28,000 מיילים נשלחו לראשי המפלגות!

ביחד כתבנו להם: "דורשים לטפל במשבר החמור במסגרות לגילאי לידה עד שלוש".

למה הכשרת המחנכות-מטפלות כל כך חשובה?

הטיפול והחינוך בשלוש השנים הראשונות משפיעים עלינו באופן משמעותי לאורך כל חיינו. חוקרים רבים טוענים כי נסיבות החיים בשנים הללו משליכות על התפתחותנו הקוגניטיבית, המוטורית והרגשית יותר מאשר כל תקופה מאוחרת יותר במהלכם.

מחקרים אף הוכיחו כי לטיפול וחינוך איכותיים בשלוש השנים הראשונות לחיים יש חשיבות גבוהה במיוחד בכל הנוגע להתפתחותם של ילדים ממשפחות מוחלשות או עניות. לכן, השקעה בחינוך בגילים אלה היא גם כלי משמעותי לצמצום פערים חברתיים.

הנשים המחנכות ומטפלות בילדינו בשנות חייהם הראשונות נושאות באחריות גדולה. במשך עשרות שעות בשבוע הן משמשות בתפקיד "המבוגר האחראי", שמעצב את מציאות חייהם של הפעוטות שלנו. לכן, להתנהלותן ולכישוריהן השפעה ניכרת על כל ילד וילדה, על דור המחר ועל עתיד החברה בישראל.

כדי לבצע את תפקידן באופן נכון ומיטבי המחנכות-מטפלות נדרשות לידע ולמיומנויות ברמה גבוהה. השקעה של המדינה בהכשרת העובדות במסגרות לגיל הרך ושל המבקשות להשתלב בתחום, כמו גם הדרכות שוטפות וקבועות לאורך כל שנות עבודתן, תוביל לכך שילדינו הרכים יזכו לחינוך ולטיפול איכותיים ומקצועיים יותר.

הפיתוח המקצועי גם יקדם את ההערכה הציבורית והמערכתית למחנכות-מטפלות, ויאפשר להן התפתחות מקצועית וקבלת שכר הולם בהתאם. לא עוד "עובדות שקופות", שמתחלפות חדשות לבקרים, אלא נשות חינוך מיומנות, שרואות במקצוען ייעוד אישי ומקור לגאווה מקצועית.

איך אנחנו מובילים את השינוי?

בעקבות מחקר מעמיק שערכנו, גיבשנו הצעה לתוכנית ממשלתית להכשרה פרקטית ורלוונטית להתמקצעות ולפיתוח אישי של העובדות בתחום. המחקר נעשה בתהליך ששיתף וגייס בעלי עניין בנושא: מנהלי מעונות יום, מוסדות המתמחים בהכשרת מחנכות-מטפלות, מומחים בתחום מהפרופסיה והאקדמיה וארגונים חברתיים.

הצגנו את הצעתנו לכל מקבלי ההחלטות בתחום: משרת החינוך וראשי מערכת החינוך ועד קובעי המדיניות במשרד האוצר, כמו גם בפני ראשי הוועדות הרלוונטיות בכנסת. בנוסף, כדי להניע את השינוי הנדרש אנו פועלים לקידום שיח ציבורי בנושא, עורכים כנסים מקצועיים ומפגשים עם מחנכות-מטפלות והורים ועוד.

התוכנית של ״בידיים טובות״

מטרתנו היא שהממשלה תשקיע מדי שנה בפיתוח המקצועי של כל נשות מקצוע במעונות המסובסדים והפרטיים כאחד. השקעה מספקת צפויה לשפר באופן דרמטי, תוך שנים ספורות, את איכות החינוך והטיפול במאות אלפי פעוטות. מהלך כזה גם יעצים את מעמדן המקצועי של המחנכות-מטפלות והאופק התעסוקתי שלהן וייצר בסיס כוח אדם יציב לקידום הרחבת חינוך ציבורי איכותי לגיל הרך.

השלב הראשון בתוכנית שהצענו הוא הקמה של מערכת ייעודית להכשרת הנשים שכבר עובדות בתחום על בסיס העקרונות הבאים:

  1. נשות החינוך לגיל הרך יעברו רצף של תהליכי הכשרה לאורך זמן, תוך הכרה רשמית במיומנויות המצטברות שירכשו (כולל נקודות זכות אקדמיות).
  2. ההכשרות יתקיימו במימון ממשלתי והמשתתפות בהן יקבלו שכר על שעות הלימוד, בין אם ההכשרות יתקיימו בשעות העבודה ובין אם בשעות שבהן הן אינן עובדות.
  3. הקורסים יתוכננו ויבוצעו בשיתוף פעולה בין המעסיק לבין גוף ההכשרה.
  4. כל גוף מוסמך (בדגש על תוכניות אקדמיות לחינוך לגיל הרך) יוכל לפתח ולבצע תוכניות הכשרה, תוך התאמה לצורכי נשות המקצוע והמעסיקים.
  5. ההכשרות ילוו בפיקוח, ואיכותן תימדד באמצעות שימוש בכלים עקיפים המקובלים בעולם, כגון תצפיות ישירות על הילדים במעונות.
  6. במקביל, המחנכות יקבלו ליווי מקצועי אישי דרך הדרכות פדגוגיות חודשיות, במימון המדינה, בשיתוף עם השלטון המקומי וגופים אחרים. כך נבטיח כי כל המחנכות-מטפלות בכל מסגרת חינוכית לגיל הרך יזכו להדרכה פדגוגית ממדריכה מקצועית ומיומנת, מעבר להיקף השעות המינימלי שנקבע בתקנות הפיקוח.

ההישגים שלנו

שכנענו את שרת החינוך והצוות שהוביל את מעבר החינוך לגיל הרך למשרד החינוך להשקיע בתקציב 2022 סכום משמעותי של 120 מיליון שקלים לפיתוח המקצועי של המחנכות-מטפלות לגיל הרך.

בעקבות כך 9,000 מחנכות-מטפלות (מהן כ-1,500 מובילות כיתה) החלו ללמוד בקורסי הכשרה מקצועית במכללות המתמחות בחינוך לגיל הרך ברחבי הארץ. 4,000 מחנכות נוספות יתחילו ללמוד בתחילת 2023.

בשנת הלימודים הנוכחית (תשפ״ג) יתחילו גם הדרכות פדגוגיות שוטפות קבועות לכל המחנכות-מטפלות במעונות היום, הן הפרטיים והן המסובסדים. 

התוכנית שהנהיג משרד החינוך אימצה את עקרונות ההצעה שהגשנו, והיא כוללת: בניית רצף של הכשרות, העברת ההכשרות על ידי מוסדות מומחים בחינוך לגיל הרך, מתן מענקים למחנכות על שעות השתתפותן בהכשרות וכיו״ב.

דרך העבודה שלנו

כדי לקדם את מטרתנו, אנו פועלים בשיח מתמשך ואינטנסיבי עם קובעי המדיניות בתחום ועם המעטפת שמשפיעה עליהם. אנו מקיימים מפגשים תדירים עם הדרג המקצועי-ממשלתי והדרג הפוליטי, ממשיכים במחקר ובפיתוח הצעות נוספות יחד עם שותפינו למטה "בידיים טובות", מגישים למקבלי ההחלטות ניירות עמדה מעודכנים ומציעים דרכים לביצוע אפקטיבי ויעיל של השינוי בשטח.

במקביל, אנו פועלים בשטח כדי לחבור להורים ולמחנכות-מטפלות שהצורך בשינוי בוער בהם ורוצים לסייע בקידומו ובהובלתו. כך למשל, אנו עורכים שולחנות עגולים, מפגשים וכנסים כדי לחשוב יחד על השלבים הבאים וכיצד נבטיח את יישום השינוי הנדרש באופן המיטבי והמהיר ביותר. כמו כן, אנו תומכים בנשות החינוך לגיל הרך שמבקשות לקחת על עצמן תפקידי הובלה בהנעת השינוי ובהקמת ועדי הורים יישובים לגיל הרך במטרה לערב יותר ויותר הורים בתהליך.

בנוסף, אנו פועלים בזירה התקשורתית כדי להעלות את המודעות הציבורית לצורך בהשקעה ממשלתית בפיתוח הפרופסיה המקצועית של העוסקות בתחום, ולא פחות מכך לחשיבותו העצומה של חינוך ציבורי איכותי לגיל הרך – כי חינוך לא מתחיל בגיל שלוש!

ממצאי מחקר, הצעותינו ופניות לממשלה

דו"ח ממצאי מחקר בינ"ל משווה, אפריל 2022

מאת: רוני זלכה ורועי מאור

הניסיון הבינלאומי מלמד אותנו כי מדינת ישראל חריגה בנוף, שיעור המחנכות שעברו הכשרה הוא נמוך מאוד, דרישות ההכשרה הרחבות הן רדודות הרבה מן המקובל. למרות זאת רבים מהאתגרים שישראל מתמודדת איתם קיימים גם במקומות אחרים בעולם: משבר גיוס כוח אדם הנובע מרמת שכר ודימוי נמוך של המקצוע. כנסו לקרוא את הדו"ח המלא הסוקר חמישה מקרי בוחן (אונטריו, קולומביה הבריטית, צפון קרוליינה, קליפורניה ובריטניה) ומציע פתרונות יצירתיים לאתגרים הקיימים מהניסיון הבינלאומי.

תוכן עדכוני פעילות

וידאו ותמונות

תקשורת

תוכן עדכוני פעילות

עדכוני פעילות

תוכן עדכוני פעילות

למעלה מ-1,100 הורים ומחנכות השתתפו בקמפיין שיזמנו ושלחו מייל ישיר לראשי המפלגות תחת הנושא: "דורשים לטפל במשבר החמור במסגרות לגילאי לידה עד שלוש".

לצפייה בעמוד הקמפיין >>

למעלה מ-500 צופים השתתפו אתמול בערב בכנס זום על המשבר בחינוך לגיל הרך, שבו חברי כנסת מכל המפלגות התחייבו לפעול להשקעה ממשלתית רחבה למסגרות לפעוטות מיד לאחר הבחירות.

רינה מצליח הנחתה את הכנס שיזמה עמותת 121, המובילה את שותפות "בידיים טובות”, הכוללת 45 ארגונים ומאות פעילות ופעילים.

תודה גדולה לכל נבחרי הציבור שהשתתפו בכנס, ונרתמו לקידום הנושא! אנחנו מצפים להמשך העבודה המשותפת בכנסת ובממשלה שתקום!

אנחנו ממשיכים גם בלחץ הישיר על ראשי המפלגות כדי להבטיח הכפלת תקציב החינוך לגילאי לידה עד שלוש בתקציב תקציב הראשון של הממשלה הבאה.

שלחו להם שלחו בלחיצת כפתור מייל ישיר >>

פנינו לשר האוצר, בשם מטה בידיים טובות, בבקשה לפעול בדחיפות כדי להתמודד עם המשבר החריף המתחולל בימים אלו בחינוך לגילאי לידה עד שלוש, באמצעות העלאת שכר המחנכות-מטפלות.
 
מעבר האחריות על המעונות למשרד החינוך, תחת הממשלה הנוכחית, היה פריצת דרך היסטורית. בעקבותיו, חלו שינויים משמעותיים, כולל תחילת הכשרתן של למעלה מ-7,000 מחנכות והקצאת משאבים להדרכה ופיקוח.
 
אבל למרות השיפורים, התקצוב לנושא גדל רק במעט. המערכת עדיין פועלת בסטנדרטים נמוכים וקורסת כתוצאה מהרעבתה השיטתית ממשאבים. עם פתיחת שנת הלימודים הקרובה, אלפים רבים של פעוטות והוריהם צפויים לעמוד בפני שוקת שבורה, נוכח סגירת מאות מסגרות. זאת, לצד הבעיות המחריפות של איכות נמוכה, עומס ושחיקה במסגרות הממשיכות לפעול.
 
שמעתם את ההבטחות של הפוליטיקאים על החינוך לגיל הרך וגם אתם לא הבנתם מה זה אומר בפועל?
 
ניסינו לעשות סדר ולהסביר מה הממשלה חייבת להכניס מיידית לתקציב המדינה הראשון שיאושר אחרי הבחירות.
 
צפו בווידאו והצטרפו למאבק!
 

 
דורשים שינוי יסודי בסדר העדיפויות הלאומי והצבת חינוך איכותי ונגיש לפעוטות עד גיל שלוש כיעד ממשלתי ראשון במעלה.
 
אנחנו קוראים לכל המפלגות להתחייב בשלב ראשון להכפלה מיידית של התקציב המוקצה לתחום כיום – מה שיזרים למעלה מ-1.5 מיליארד שקלים נוספים למערכת.
 
לטווח הארוך יש לקבוע מתווה להעלאת ההשקעה בחינוך הפעוטות לפחות לאחוז אחד מהתוצר המקומי הגולמי – אחוז אחד ממשאבינו עבור עתיד ילדינו.
 
למעלה מ-8,000 מיילים כבר נשלחו על ידי הורים ומחנכות-מטפלות שהצטרפו אלינו.
 
חברי כנסת רבים כבר התחייבו בפנינו לטפל בנושא מיד עם כניסתם לתפקיד!
 
פגשנו היום במכללת אורנים בצפון 25 מנהלות מסגרות לגילאי לידה עד שלוש, שמשתתפות בתוכנית מנהיגות פורצת דרך, שנועדה לבנות את המובילות הבאות של המאבק.
 
 
גילינו שהן כבר שם, המנהיגות שלהן כבר החלה, ויש להן רעיונות גדולים ומטרות רחבות – כמו שאפשר לראות בסיכום הדברים שהן אמרו.
 
דיברנו על איך מובילים שינוי, והתחלנו לרקום תוכניות. היה מרגש ומשמח באופן יוצא דופן.
 
על רקע המשבר הגדול בחינוך לגיל הרך, מעודד לגלות מנהלות מעונות פרטיים ומסובסדים כה חזקות, שברור שיש להן את כל הפוטנציאל להוביל את השינוי.
 
ביחד עם שותפינו במטה בידיים טובות ואיתן – נוביל את הדרישה הציבורית. זקוקים גם לכם שכבר תתגייסו ללחץ על ראשי המפלגות.
בשם מטה "בידיים טובות" הגשנו מכתב תגובה למשרד האוצר ומשרד החינוך בנושא "בדיקת בסיס לתעריפי מעונות היום – ועדת המחירים.
 
בראייתנו, סיכום הדיון כפי שהתפרסם, וההמלצות הכלולות בו, אינם מביאים לידי ביטוי את הכשלים המהותיים בשיטה הנוכחית, המשלבת בין סבסוד חלקי למעונות הסמל לבין פיקוח על מחיריהם.
 

"לא צריכה להיות הפרדה בין החינוך לגיל הרך ולגילאי שלוש עד שש – הרצף החינוכי צריך להתחיל מגיל מגיל לידה"

"נכניס התחייבות להשקעה בו לקווי היסוד של הממשלה הבאה"

"אנו מתחייבים לשינוי בשכר המחנכות והכשרתן״

כך חזרו ואמרו חברי הכנסת, במפגש זום שערכנו בעמותת 121 עם שותפי ״בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך”.

הכנס נערך לבקשתן של מנהלות מעונות פרטיים ומסובסדים, ומאות מהן לקחו חלק כדי להשמיע את קולן ואת המצוקה והתסכול האדיר לנוכח המשבר בחינוך לגיל הרך בכל הארץ.

בפאנל השתתפו חה"כ רון כץ , חה"כ אוריאל בוסו, חה"כ עאידה תומא סאלימן וחה"כ מיכאל ביטון, שענו לשאלות והציגו את חזונם לעתיד הגיל הרך.

מוזמנים לצפות!

תודה לכל השותפים במטה בידיים טובות ולחברי הכנסת ששמחו להשתתף בכנס.

המלצות ועדת המחירים מוכיחות ששיטת המימון של החינוך לגילאי לידה עד שלוש פשטה את הרגל.
 
השיטה מבוססת על כך שכל שיפור באיכות החינוך בא ברובו המכריע מכיסם של ההורים, עם השתתפות מצומצמת מאוד של המדינה.
 
התוצאה היא חינוך באיכות נמוכה, שיוצר עומס כלכלי כבד על ההורים.
 
הגיע הזמן להצטרף לשאר המדינות המפותחות, בהן המדינה לוקחת אחריות על החינוך מלידה, ומממנת את העלויות הנדרשות לחינוך איכותי בגילים הקריטיים ביותר להתפתחותנו.
 
שלחו מייל ישיר לראשי המפלגות ועזרו לנו להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות >> https://bit.ly/הגיל_הרך_עדיין_מוזנח

גם אתם מרגישים שהפעוטות בישראל נשכחו?
שאין מספיק מסגרות לגילאי לידה עד שלוש?
שצריך לשפר את תנאי העבודה ואת השכר של המחנכות-מטפלות?


בבחירות הקרובות נדאג שהחינוך לגיל הרך יהיה בראש סדר העדיפויות!

הצטרפו למאבק!

שלחו בלחיצת כפתור מייל לראשי המפלגות: "דורשים לטפל במשבר החמור במסגרות לגילאי לידה עד שלוש".

יחד נדאג שהגיל הרך יהיה בידיים טובות!

נדרוש לשפר את תנאי עבודתן של הנשים שמחנכות ומטפלות בילדינו הרכים ואת מעמדן המקצועי, ונשנה את עתידם של למעלה מחצי מיליון פעוטות בגילאי לידה עד שלוש. דאגה לחינוך בגיל הרך היא דאגה לביטחון החברתי והלאומי שלנו!

דורשים מכל המפלגות להתחייב לנושא כבר בחודשים הקרובים!
 
שכנענו את הממשלה היוצאת להשקיע בפיתוח המקצועי של נשות החינוך לגילאי לידה עד שלוש.
 
לראשונה, 7,000 מחנכות-מטפלות התחילו החודש הכשרות מקצועיות במימון המדינה, בהיקף תקציבי של 43 מיליון שקלים.
את הממשלה הבאה נשכנע להקציב את המיליארדים הדרושים כדי לאפשר חינוך איכותי ומסובסד לכל פעוט!
 
השינוי הזה יקרה רק אם הורים ומחנכות יפעלו יד ביד, כבר מעכשיו, כדי להפעיל לחץ על הדרג הפוליטי – מכל המפלגות – בתקופת מערכת הבחירות.
 
צפו בטלי ניר, מנכ״לית עמותת ,121 שייסדה את מטה ״בידיים טובות״, והצטרפו אלינו להובלת הדרישה הציבורית לחינוך איכותי לגיל הרך.
 

צפו בכתבה ששודרה הערב במהדורת החדשות בערוץ 12.
 
תודה גדולה למיכל, עידית ונטע שהתגייסו והתראיינו לכתבה על כך שלא מוצאות מקום במסגרות לפעוטות שלהם לשנה הקרובה.
 
בשותפות ״בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך״ שמחנו לסייע בהכנת הכתבה החשובה.
 
אנו מקווים שהיא תעורר את הממשלה כולה להקצות את המיליארדים הנדרשים לחינוך לגיל הרך, כדי שהפעוטות וההורים לא ימצאו את עצמם מול מעון נעול בתחילת שנת הלימודים.
 

יותר מ-180 מנהלות מעונות לגילאי לידה עד שלוש ביקשו להשתתף בקורס מנהיגות, שיזמנו במטה בידיים טובות יחד עם מכללת אורנים וקרן ברכה.
 
המפגש הראשון התקיים אתמול, יחד עם 25 מנהלות מעונות מאזור הצפון, שבחרו לקחת חלק כשגרירות למען העלאת המקצועיות והמעמד המקצועי של המחנכות לגיל הרך בישראל. הקבוצה תייצג את קולן של המחנכות בפורומים מגוונים, ביניהם פורומים לקביעת מדיניות.
 
 
המשתתפות יעברו תוכנית הכשרה בת 10 מפגשים, ובהמשך יקבלו ליווי ותמיכה בעשייתן כאקטיביסטיות הפעילות ב"בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך".
 
את הרצאת הפתיחה תרמה לנו (בהתנדבות מלאה!) פרופ' יערה בר און, דיקנית בית הספר לחינוך במכללה למנהל, בנושא הכרות עם התשתית הרגולטורית של מערכת החינוך במדינת ישראל.
 
בהמשך תרצה טלי ניר מנכ"לית 121 על קידום מדיניות והובלת תהליכי שינוי.
 
בהצלחה למשתתפות!

הידעתן? משרד החינוך אישר 30 מוסדות לימוד בפריסה ארצית להכשרת מחנכות-מטפלות לגיל הרך. ההכשרה אינה כרוכה בעלות כספית, ומי שתסיים אותה תקבל מלגה בסך 2,500 ש"ח.

ריכזנו עבורכן מידע חשוב לקבלת החלטה ובחירת מוסד לימודים.

לחצו כאן לצפייה בעמוד: הכשרת מטפלות-מחנכות לגיל הרך

בכנס שוקף המשבר הקשה במסגרות לגיל הרך, ושרת החינוך, יפעת שאשא-ביטון, חשפה את תוכניותיה החשובות לגבי הכשרת הצוותים, העלאת השכר המחנכות-מטפלות ושיפור היחס המספרי בין הילדים ונשות הצוות במעונות.

בכנס "לראות את הנולד", שיזמנו יחד עם מכללת אורנים ושותפינו הרבים למטה ״בידיים טובות״, הצהירה שרת החינוך על כוונתה להיאבק על העלאת שכר המחנכות-מטפלות במסגרות הסמל לגיל הרך ולדאוג לתקצוב רצוף לכל ההיבטים של החינוך לגילאי לידה עד שלוש כבר בתקציב הבא.

שמחנו לשמוע בכנס גם על תוכניתה לרצף ואקרדיטציה למחנכות, כך שיוכלו להתחיל בהכשרה מקצועית ולסיים עם תואר אקדמי, וגם על כך שההכשרות וההדרכות יגיעו לתוך המעונות עצמם, גם במגזר הפרטי.

התוכניות החשובות האלה הן חלק מהנדרש להתמודד עם משבר כוח האדם החמור שפוקד את הענף, ולכן ראש הממשלה ושר האוצר חייבים להתגייס לצד שרת החינוך ולקדם פתרונות למשבר.

בכנס היום היה ברור שקהילת הגיל הרך לא תיתן להם מנוח עד שיכנסו לנושא!

תודה גדולה למשתתפים הרבים שנכחו בכנס וסייעו לנו להציג את הסוגיות החשובות בפני הדוברים בפאנלים השונים. אתם הכוח שלנו לשנות!

תודה מיוחדת לתומכי מטה בידיים טובות: קרן רש"י, קרן ברכה, יעדים לצפון וקבוצת קרסו.

התרגשנו ושמחנו לשמוע השבוע בוועדת החינוך של הכנסת את הבטחת משרד החינוך כי עוד השנה יוכשרו 10,000 נשות צוות העובדות במסגרות לגיל הרך לתפקידן המאתגר.

על רקע המשבר הקשה במסגרות אלה, זו הייתה בשורה משמעותית המצביעה על האופק.

המצוקה של מעונות היום, הן המסובסדים והן הפרטיים, בשל המחסור המשווע בכוח אדם – קשה ומטרידה.

לאחר שנתיים של קורונה, הצוותים שחוקים לחלוטין ורבות מהמחנכות-מטפלות עזבו את המקצוע. הפגיעה בפעוטות ישירה: לרבים מהם אין מקום במעונות, ואחרים נאלצו – ועדיין נאלצים – להישאר עוד ועוד בבית, כי המסגרות הושבתו עקב מחלת נשות הצוות או פעוטות אחרים.

המשבר הזה חייב להיחשב כמצב חירום לאומי ולקבל את ההתייחסות הנדרשת מהממשלה.

כפי שמערכת הבריאות קיבלה חיזוק משמעותי בתקציבים ובתקנים, כך חייבת הממשלה לחזק גם את מערכת החינוך בכלל, ואת החינוך לגיל הרך בפרט.

העובדה שהפעוטות אינם יכולים לבטא את מצוקתם במילים, לא צריכה להשכיח את מה שהוכיחו מחקרים כבר מזמן: הגיל הרך הוא הרגיש והקריטי ביותר להתפתחותו של האדם בכל ההיבטים. אם רמת הסבל של כולנו עלתה בעקבות משבר הקורונה, ואנו רואים לנגד עינינו את הבעיות הנפשיות והתפקודיות של הילדים והנוער, אי אפשר לעצום עיניים מול סבלם של הפעוטות.

טוב עשתה הממשלה החדשה שהעבירה את האחריות לחינוך לגיל הרך למשרד החינוך.

זהו מהפך היסטורי חשוב, אמיץ ומעורר תקווה. אך עם האחריות צריכים לבוא גם התגייסות ותקציבים. המחסור האדיר במחנכות-מטפלות מצדיק התייחסות ממשלתית אחרת לתחום והזרמת תקציבים, כדי שלכל המשפחות שמעוניינות בכך יהיו מסגרות לגילאי לידה עד שלוש.

בשותפות "בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך", שאת הקמתה יזמנו לפני שנתיים, התרענו כבר מתחילת הדרך על המחסור בנשות חינוך לגיל הרך.

הצגנו בפני מקבלי ההחלטות את הנתונים שאספנו, שמוכיחים כי זו הפרופסיה הפגיעה ביותר בתחום החינוך, ולו בשל העובדה ש-80% מהעובדות במעונות לא עברו אפילו יום הכשרה אחד לתפקידן המאתגר.

ההצעה המפורטת שגיבשנו להשקעה בהכשרת נשות החינוך לגיל הרך אומצה בימים אלה על ידי משרד החינוך, והשבוע התבשרנו שעוד השנה יעברו 10,000 מהן הכשרת ״חינוך-טיפול״ של 220 שעות במימון מלא של המדינה.

היקף זה הוא פי שבע (!) מהיקף המשתתפות השנתי בהכשרות בכלל (גם במימון פרטי) בכל אחת מהשנים האחרונות.

גם מודל ההכשרה עומד להשתנות: ההכשרות ייערכו על ידי מוסדות אקדמיים המומחים לחינוך לגיל הרך, בשיתוף עם מפעילי המסגרות, וישתתפו בהן מחנכות מהמעונות המסובסדים והפרטיים כאחד.

נשות הצוותים יתוגמלו על השעות שיקדישו לקורסים. בכדי להבטיח למידה אפקטיבית, חשוב במיוחד שהתקצוב הממשלתי יאפשר גם קורסים בקבוצות קטנות והוראה ברמה גבוהה.

על מנת להבטיח פתרון למשבר החינוך לגיל הרך ולקדם חזון רחב לחינוך הפעוטות, נקיים בשבוע הבא כנס חשוב שכותרתו: ״לראות את הנולד״.

שרת החינוך ומשפיעות ומשפיעים רבים בתחום יתכנסו ליום של שיחות עומק על עתיד מדיניות החינוך לגיל הרך. הכנס נערך ביוזמת מכללת אורנים, 121 וכל חברי שותפות ״בידיים טובות״, ובתמיכת קרן ברכה ומכון מנדל, וכולנו מצפים כי מהדיונים יעלו בשורות משמעותיות.

כי הפעוטות הרכים שלנו חייבים להיות בידיים טובות!

הישג חשוב למטה בידיים טובות: משרד החינוך ישקיע בפיתוח המקצועי של הצוותים במסגרות לגילאי לידה עד שלוש.

בעקבות העברת האחריות על הגיל הרך למשרד החינוך, סוף סוף מכירים בצורך החינוכי להשקיע בילדים בתקופת החיים המשפיעה ביותר על התפתחותם.

אנחנו מברכים את שרת החינוך על ההיענות לבקשתנו להשקיע את מירב התקציב ל-2022 בהכשרות ובהדרכות שיבוצעו על ידי מומחים לחינוך לגיל הרך. משמעותי מאד גם שהמחנכות-מטפלות יקבלו תשלום על השתתפותן בקורסים.

אנחנו קוראים לממשלה להשקיע משנת התקציב הבאה בגיל הרך, כפי שמשקיעים בגילאים האחרים, כי מעבר האחריות לבדו לא יבטיח חינוך ציבורי איכותי החשוב כל כך לעתיד החברה הישראלית.

היום נכנס לתוקף המעבר של החינוך לגילאי לידה עד שלוש למשרד החינוך, והשאלה הגדולה היא מה עומד להשתנות?

החינוך לגיל הרך מצוי במצוקת כוח אדם חריפה. לפי הנתונים שאספנו, יותר מ-80% מהמחנכות-מטפלות שכבר עובדות במעונות לא עברו יום הכשרה אחד לתפקידן.

שותפות ״בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך״, שכוללת 43 ארגונים חינוכיים וחברתיים, פיתחה הצעה מפורטת לפתרון: השקעה של כ-180 מיליון שקל בשנה תוכל להבטיח הכשרה והדרכה של הנשים שעובדות בכל המעונות והגנים בארץ, כולל המסגרות הפרטיות, תוך כחמש שנים.

כפי שמפרטת מנכ״לית 121, עו״ד טלי ניר, במאמר ב״גלובס״, הסכום הזה כולל גם תשלום למחליפות לזמן ההכשרה, כי הרי בלתי אפשרי ולא הוגן לדרוש מהעובדות שממילא מרוויחות שכר מינימום לעבור הכשרה על חשבונן ובזמנן הפנוי.

מה עוד חייבת שרת החינוך לעשות כדי להבטיח חינוך איכותי לגיל הרך? קראו במאמר המלא, לינק בתגובה הראשונה.

ושיהיה למשרד החינוך בהצלחה גדולה! שכן, הצלחתו – הצלחת כולנו.

כנסים

תוכן עדכוני פעילות

למעלה מ-500 צופים השתתפו אתמול בערב בכנס זום על המשבר בחינוך לגיל הרך, שבו חברי כנסת מכל המפלגות התחייבו לפעול להשקעה ממשלתית רחבה למסגרות לפעוטות מיד לאחר הבחירות.

רינה מצליח הנחתה את הכנס שיזמה עמותת 121, המובילה את שותפות "בידיים טובות”, הכוללת 45 ארגונים ומאות פעילות ופעילים.

תודה גדולה לכל נבחרי הציבור שהשתתפו בכנס, ונרתמו לקידום הנושא! אנחנו מצפים להמשך העבודה המשותפת בכנסת ובממשלה שתקום!

לאחר שנים בהם גופים חברתיים, נשות ואנשי שלטון מרכזי ומקומי, אקדמיה, מערכות גיל רך, עשו רבות כדי לארגן ולקדם את איכותו של החינוך בגיל הרך בישראל והביאונו עד הלום, ולאחר שמשרד החינוך לקח חסות על החינוך הילדים למן תם חופשת הלידה, החלטנו לכנס את כולם ביחד לכנס הראשון למדיניות חינוכית לגיל הרך.

את הכנס ארגנו עמותת 121 – מנוע לשינוי חברתי, המכון הישראלי לחינוך בגיל הרך – מכללת אורנים ומטה "בידיים טובות", במימון קרן ברכה ומכון מנדל למנהיגות חינוכית.

לחצו לצפייה בקטעים המרכזיים – כנס לראות את הנולד.

השותפים ב"בידיים טובות"

איך את ואתה יכולים להפוך שותפים לשינוי?

התמיכה שלך מאפשרת לנו לגייס שותפים, לחקור ולפתח הצעות חקיקה ומדיניות, להעלות את המודעות הציבורית לנושאים שבהם הן עוסקות, ולשכנע את שרי הממשלה, חברי הכנסת והדרג המקצועי הבכיר לפעול לשינויים בסוגיות חברתיות רחבות – שינויים שישפרו לטובה את חייהם של מאות אלפי ישראלים ויבטיחו את עתידנו כחברה בעלת חוסן פנימי ולכידות, שמעניקה לפרט שוויון הזדמנויות ומחויבת לערכים הבסיסיים של צדק חברתי.

הצטרפו אלינו, ויחד נהפוך את המדינה שלנו למקום שטוב יותר לחיות בו – לכולם!

בחרו בסכום לתרומה חודשית מתחדשת

חושבים על דרכים נוספות לקידום חינוך איכותי לגיל הרך?

שתפו אותנו בתגובה:

השילוב המשתק של משבר בריאות עולמי וחוסר יציבות שלטונית הותירו ישראלים וישראליות רבות מאחור, בעיקר בקרב האוכלוסיות המוחלשות ביותר. כדי שנוכל לייצג את האינטרס הציבורי הרחב ולטפל בעוד אתגרים, אנחנו זקוקים למשאבים כלכליים משמעותיים.