המטרות החברתיות שלנו

אנו מקדמים אג'נדות חברתיות שמתחברות לחזון שלנו, יחד עם שותפים שפועלים בשטח, ומצביעים על צורך משמעותי לחיזוק תשתית חברתית. כיום אנו עובדים על שלושה פרויקטים, שהצלחה בהם תביא לשינוי חברתי משמעותי עבור אוכלוסיות רחבות וחוצות מגזרים. אם יש לכם רעיון למטרה שחשוב לקדם, נשמח לשמוע. 

הגברת מימוש זכויות במערכת הבריאות

מקדמים שינויים מבניים בצורה שבה פועלת המערכת, ובעיקר בקופות החולים

מגדילים את הרף לקיצוץ בקצבאות הזקנה

משנים את חוק הביטוח הלאומי ומאפשרים לעובדים בגיל השלישי להשתכר בכבוד.

מקדמים השקעה ממשלתית בהכשרות מקצועיות

ביחד עם ארגוני השטח, הפעילים והמעסיקים, דואגים שהעובדים יקודמו למאה ה-21.

דואגים לתלמידים הרעבים

מקדמים תוכנית ממשלתית להזנה לתלמידים שזקוקים לכך בעל יסודיים.