הגברת מימוש זכויות במערכת הבריאות

מקדמים שינויים מבניים בצורה שבה פועלת המערכת, ובעיקר בקופות החולים

שותפים: האגודה לזכויות האזרח

התברכנו בישראל במערכת בריאות ציבורית מקיפה, אולם כמו בכל מערכת גדולה, ובוודאי בכזו שמצויה שנים ארוכות בתת תקצוב, חולים רבים אינם מקבלים את מלוא זכויותיהם על פי חוק. ריבוי המצבים והשירותים הרפואיים וחלוקת האחריות המשתנה בין ספקי שירותים שונים, מקשים על הבנה ומימוש של זכויות, במיוחד בקרב אוכלוסיות מוחלשות.

האתגר במערכת הבריאות הישראלית

ארגוני חולים מצביעים על מגוון רחב של מקרים בהם חולים נותרים מאחור, עם הבירוקרטיה וללא טיפולים או זכויות שמגיעים להם. כך, למשל, מטופלים אינם מיודעים על כלל הסדרי הבחירה הפתוחים בפניהם בהפניה לטיפול או לבדיקה, למרות שמשרד הבריאות מחייב לעשות זאת. מטופלים גם אינם מיודעים על זכאותם לבדיקות לגילוי מוקדם של מחלות קשות שונות, כמו בדיקות קולונסקופיה או צפיפות העצם. מטופלים אפילו לא יודעים כי הם זכאים לסיוע מקופת החולים בקביעת תור מהיר, במקרה שהרופא קבע צורך לכך. בדוגמאות אלו ואחרות, קבלת המידע והשירות הייתה מסייעת באופן משמעותי למטופלים מבחינה בריאותית, נפשית או כלכלית.

למרות שבמערכת הפוליטית, הממשלתית והמקצועית יש הכרה גוברת בחשיבות מיצוי זכויות מטופלים, עדיין מדובר בתחום לא מפותח במובנים רבים. הפעילות בתחום מתמקדת בסיוע פרטני לחולים, שניתן על ידי מספר מרכזים ומוקדים עצמאיים, והחל מראשית 2018 גם על ידי מספר מרכזים חדשים במימון ופיקוח משרד הבריאות. לעומת זאת, העיסוק בשאלות מבניות של מימוש זכויות כמעט ולא קיים. התוצאה היא שהחולים נותרים מאחור, וכל יום שעובר משמעו סבל עבור אלפים רבים של חולים.

אתם הכוח שלנו לשנות!

יחד נצליח לחייב את קופות החולים לבצע שינויים ולהגביר את מימוש זכויות החולים:

שתפו בסושיאל!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
עובדים בגיל השלעובדות בגיל השלישי נמצאות בסדנהישי
עובדת בגיל השלישי נמצא בסדנת תעסוקה בגיל השלישי

צריך להוסיף קרדיט צלם וגם אולי להחליף תמונה?

עובד בגיל השלישי נמצא בסדנת תעסוקה בגיל השלישי

121 מוביל לשינוי

בשותפות עם האגודה לזכויות החולה, אנו פועלים לקדם שינויים מבניים בצורה שבה פועלת המערכת, ובעיקר קופות החולים, כדי להגדיל מימוש של זכויות. לשם כך, אנו עורכים מיפוי של הגורמים לחסמים מערכתיים למימוש זכויות, ועובדים מול מקבלי ההחלטות במערכת הבריאות כדי להביא להסרת החסמים.

זיהוי הגורמים לחסמים נעשה באמצעות בדיקת עומק של הגורמים לחסמים וחלופות להסרתם בקרב ארגוני חולים, ספקי שירותי בריאות (בהן קופות חולים, בתי חולים ואנשי צוות רפואי), מומחים מהפרופסיה ומהאקדמיה ובעלי תפקידים במשרד הבריאות. לגבי חסמים נבחרים אנו מגבשים הצעות מפורטות לשינוי המדיניות הקיימת, ומקדמים את אימוצם מול כל הגורמים הרגולטורים הנוגעים בדבר והגורמים המחליטים בתחום במערכת הפוליטית.

מטרתנו היא שתוך שנתיים קופות החולים יחויבו לעשות שינוי בדרכי הפעולה שלהן בתחומים שיוגדרו. בתוך שלוש שנים קופות החולים כבר יפעלו בדרך שמאפשרת לממש את הזכויות הרפואיות שיוגדרו.

צריך להוסיף קרדיט צלם וגם אולי להחליף תמונה?

דרכי העבודה של המנוע לשינוי חברתי

מיפוי העומק שלנו נעשה בשיתוף ובהתייעצות עם כלל הגורמים שמרכיבים את מערכת הבריאות. אנו מאמינים שככל שיותר בעלי עניין יתרמו מהידע והניסיון שלהם למחקר, כך נוכל לגבש את המענים הנכונים ביותר, וגם לגייס את השותפים הנדרשים כדי לקדם את השינויים הנדרשים במערכת. במהלך 2018 אנו ממוקדים בהתייעצויות ובלמידה של הגורמים לחסמים, ובהתחלת פיתוח חלופות לשינויים הנדרשים, תוך כדי גיוס שחקנים מכל המגזרים ומכל קבוצות האוכלוסייה למהלך רחב של שינויים מערכתיים.

במהלך 2019 אנו מתכננים להתחיל בעבודה ישירה מול מקבלי ההחלטות והמעטפת המשפיעה עליהם בקרב הפקידות והמערכת הפוליטית כדי לקדם שינויים מערכתיים נבחרים. כדי לחזק את הלחץ על מקבלי ההחלטות, נפעל להעלות מודעות ציבורית לחסמים ולצורך בהסרתם באמצעות עבודה תקשורתית. במסגרת קידום הנושא, ייבחן הצורך בחקיקה, במנגנונים למעקב אחר הביצוע ובנהלים לעדכון המקרים על ידי הגורמים המוסמכים.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

חושבים על דרכים נוספות לקידום מימוש זכויות במערכת הבריאות?