בידיים טובות: המטה להשקעה בגיל הרך

הכשרת מחנכות-מטפלות לגילאי לידה עד שלוש: ממצאי מחקר מדיניות והצעתנו למסגרת חדשה להכשרות

עדכון: דצמבר 2020

מחקר וכתיבה: רועי מאור

עריכה: עו"ד טלי ניר