תקציב החינוך 2009-2019: מגמה מעורבת

כמה המדינה משקיעה בכל ילד בישראל

סיכום עשור: השקעת המדינה בכל ילד/ה, 2008-2018 נתחיל במילה טובה: בעשור האחרון, הגדילה הממשלה באופן משמעותי את השקעתה בחינוך. בשנת 2018, היא השקיעה בכל ילד כ-24,300 ש"ח, לעומת 14,600 ש"ח ב-2008. זהו גידול של 50% במונחים ריאליים. באותה תקופה, ישראל גם הצליחה לצמצם משמעותית את הפער בינה לבין שאר המדינות המפותחות בהשגי תלמידים. לפי מבחן […]