קצבת הזקנה 2009-2019: כך לא מהדרים פני זקן

קצבת זקנה ליחיד בישראל סיכום עשור לשנים 2009-2019

סיכום עשור: קצבת הזקנה ליחיד, 2009-2019 248 ₪. זאת התוספת שזקני ישראל קיבלו לקצבת הזקנה שלהם בין 2009 ל-2019. במספרים, הנתונים האלה עוד יותר קשים לעיכול: לפני 10 שנים, סכום הקצבה הבסיסית עמד על 1,306 ₪, ו-1,959 ₪ עם תוספת הותק המקסימלית. כיום עומדת הקצבה הבסיסית על 1,554 ₪, ויחד עם תוספת הותק המקסימלית, היא […]