השכלה על תיכונית 2009-2019: עשור מוחמץ

סיכום עשור: ההשקעה הלאומית בלימודים על תיכוניים

בעשור הקודם הגיעה עלות הסבסוד של לימודי הסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות ל-45.8 מיליארד ש"ח. להמחשת ההיקף האדיר, די להסביר כי מדובר בהוצאה של 20,000 ש"ח בממוצע לכל משפחה בישראל. וזה לא כל תקציבם של המוסדות האקדמיים – למעשה, מדובר בפחות משליש. הם מקבלים גם תקציבים ממשלתיים למחקר, גובים שכר לימוד, מגייסים תרומות ונהנים מהכנסות עצמיות […]