השכר הממוצע 2009-2019: הנתונים מעודדים, אז למה אנחנו מודאגים?

השכר הממוצע במשק הישראלי סיכום עשור

סיכום עשור: השכר הממוצע במשק הישראלי, 2009-2019 במהלך העשור האחרון, עלה השכר הממוצע ב-19% במצטבר באופן ריאלי, והגיע ל-10,600 ש"ח. כלומר, לאורך העשור, קיבלו הישראלים תוספת שכר שנתית של 1.7%. התמונה מדויקת עוד יותר כשמסתכלים  על השכר החציוני, הקרוב יותר למשכורת שמקבל הישראלי הטיפוסי. כיום, השכר החציוני עומד על כ-8,000 ש"ח: מחצית מהשכירים מקבלים שכר גבוה יותר, […]