המטרות החברתיות שלנו

ישנם המון תיקונים חברתיים שאנו שואפים לקדם. אנו מקדמים אג'נדות חברתיות שמתחברות לחזון שלנו, כאשר יש לנו שותפים רציניים בשטח, שמצביעים על צורך משמעותי לחיזוק תשתית חברתית. כארגון בראשית דרכו, גם שאלת המשאבים היא משמעותית.  אם יש לכם רעיון למטרה שחשוב לקדם, ממש נשמח לשמוע. 

כיום אנו עובדים על שלוש מטרות, שהצלחה בהם תביא לשינוי חברתי משמעותי עבור אוכלוסיות רחבות וחוצות מגזרים: 

  • אנו מקימים בימים אלה את ״המקפצה״, שותפות של מגזר עסקי ומגזר חברתי, שמטרתה לגרום לשיפור והרחבה של ההשקעה הממשלתית בלימודים מקצועיים איכותיים שאינם אקדמיים, לבני 18 ומעלה.השותפים לועדת ההיגוי:מקדמים תכנית להשקעה...

    קראו עוד
  • דואגים למימוש זכויות החולים במערכת הבריאות!מקדמים שינויים מבניים בצורה שבה פועלת המערכת, ובעיקר קופות החוליםהתברכנו בישראל במערכת בריאות ציבורית מקיפה, אולם כמו בכל מערכת גדולה, ובוודאי בכזו שמצויה שנים ארוכות בתת...

    קראו עוד
  • מגדילים את הרף לקיצוץ בקצבאות הזקנה!משנים את חוק הביטוח הלאומי ומאפשרים לעובדים בגיל השלישי להשתכר בכבודהצטרפו לתמיכה >> מבטלים את הקיצוץ בקצבאות הזקנה!מגמות הזדקנות האוכלוסייה והשיפור המתמיד בבריאות בגילאים...

    קראו עוד