קידום תעסוקה בגיל השלישי

מגדילים את הרף לקיצוץ בקצבאות הזקנה!

משנים את חוק הביטוח הלאומי ומאפשרים לעובדים בגיל השלישי להשתכר בכבוד

הצטרפו לתמיכה >> מבטלים את הקיצוץ בקצבאות הזקנה!

מגמות הזדקנות האוכלוסייה והשיפור המתמיד בבריאות בגילאים מבוגרים משפיעים באופן ישיר על התעסוקה בגיל השלישי. האוכלוסייה שמעבר לגיל הפרישה גדולה ובריאה יותר מאי פעם, ונוטלת חלק פעיל ומשמעותי בחברה הישראלית ובמקומות העבודה. רובם של המגיעים לגיל הפרישה ממשיכים לעבוד לפחות זמן מה אחרי זכאותם לפרישה. האילוץ הכלכלי הוא מרכיב חשוב בהחלטה זו: אחד מכל חמישה אזרחים ותיקים חי בעוני, השיעור הגבוה ביותר בקרב המדינות המפותחות. רבים אחרים מצליחים להימנע מעוני רק בזכות המשך העבודה, שמאפשרת להם לכסות את הפער שנובע מקצבאות הזקנה הנמוכות וכיסוי פנסיוני לקוי. ברור כי ישנם גם רבים שבוחרים להמשיך לעבוד מתוך סיפוק ורצון להישאר פעילים. המדיניות הממשלתית אינה ערוכה לכך, אינה מעודדת תעסוקת מבוגרים, ובמקרים מסוימים אף מציבה לה מכשול.

האתגר בשוק התעסוקה בישראל

רמת השכר של עובדים אחרי גיל הפרישה נמוכה מאוד, וממחקר שערכנו עולה שישנם מספר גורמים לכך, בהם העדפה למשרות חלקיות בגילאים אלו; אפליה על רקע גיל; חוסר בתמריצים למעסיקים להעסיק עובדים בגיל השלישי והמדיניות הנוכחית בנושא קצבאות הזקנה. כיום, בתקופה שבין גיל הפרישה לגיל הזכאות, מפחיתים מקצבת הזקנה 60% כאשר ההכנסות הן מעל רף מסוים (5,856 ליחיד, 7,807 למי שבזוגיות), מה שיוצר תמריץ שלילי לעבודה בהיקף משמעותי בגיל זה.

121 מוביל לשינוי

בשותפות עם ארגון "והדרת – הכוח השלישי", אנו מקדמים הסרת חסמים המונעים גידול בתעסוקת מבוגרים: גיבשנו הצעה לשינוי הכללים הנוגעים לקצבת זקנה בין גיל הפרישה לגיל הזכאות. במקביל אנו מפתחים הצעה לתמריצים ממשלתיים שיעודדו תעסוקת מבוגרים. בהמשך נפעל לביטול חובת הפרישה בגיל מסוים כדי לאפשר לעובדים המעוניינים ומסוגלים להמשיך בעבודתם ללא מגבלת גיל.

מטרותינו הן כי בתוך שנתיים:

1. ישונה חוק הביטוח הלאומי, והרף לקיצוץ בקצבאות הזקנה יגדל באופן משמעותי, ויאפשר לאנשים עובדים בגיל השלישי להתקיים בכבוד.

2. תתקבל תוכנית ממשלתית שתעניק תמריצים למעסיקים להעסקת בני ובנות הגיל השלישי.

הצטרפו לתמיכה >> מבטלים את הקיצוץ בקצבאות הזקנה!

דרכי העבודה של המנוע לשינוי חברתי

בניית ההצעות שלנו לשינויי מדיניות נעשית בתהליך המשתף ומגייס בעלי עניין בנושא זה: מעסיקים, ארגונים חברתיים, מומחים בתחום הזה מהפרופסיה ומהאקדמיה, וגורמים ממשלתיים המעורבים בתחום זה. אנו מאמינים כי תהליך ששואב מהידע של כלל הגורמים ומגייס אותם לנושא, יבטיח הן את גיבוש ההצעות הנכונות והמתאימות ביותר, והן את גיוס הכוחות הנדרשים לשינוי. ההצעות שאנו בונים מבוססים על הניסיון בתחום זה בעולם ועל הדוגמאות שעובדות בתחום זה ביחס לאוכלוסיות מיוחדות אחרות בישראל, והן נבנות תוך הסתכלות על כלל צורכי המשק והחברה הישראלית.

בשלב זה אנו עובדים על גיוס מומחים בתחום, בעלי עניין ומקבלי החלטות כדי לקדם את הצעתנו להעלאת הרף להפחתת קצבת הזקנה. במקביל אנו מפתחים הצעה לתוכנית תמריצים למעסיקים להעסקת נשים וגברים אחרי גיל הפרישה.