אנו מאמינים שכאזרחים ואזרחיות יש לנו מטרה משותפת שחוצה מגזרים ומפלגות, והיא: שלמדינת ישראל יהיו תשתיות חברתיות חזקות, שיאפשרו לכל אחת ואחד מאיתנו חיים בכבוד והגשמה אישית.

תעסוקה, בריאות, חינוך, דיור ורווחה הן התשתיות החברתיות של המדינה. הן נועדו לממש את זכויות היסוד החברתיות של כל אחת ואחד מאיתנו, והן הבסיס לרמת החיים שלנו, לפעילות הכלכלית ולחוסן הלאומי של ישראל. שכן, המגזר העסקי נשען על התשתיות החברתיות וגם ביטחון המדינה מתבסס, בין היתר, על חברה חזקה ועמידה. למערכות ציבוריות יש תפקיד מרכזי בפיתוחן והפעלתן, כיוון שהשוק הפרטי אינו יכול לספק אותן ברמה הנדרשת עבור כולנו.

תשתיות חברתיות הן הבסיס לחברה שמבקשת לקדם סולידריות וערבות הדדית בין חבריה. הן המשמעות המעשית של אזרחות חברתית. עליהן להיות נגישות באופן מלא ושוויוני לכל אזרח במדינה ללא הבדל מין, מעמד אישי, גיל, גזע, מוצא, דת, לאום, השקפה, רכוש, יחוס, או כל זהות אחרת.