לקבוע יעדים מספריים להפחתת שיעור העוני.

שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

שיעור האנשים שחיים בעוני בישראל גדל באופן משמעותי בעשורים האחרונים: מ-10-15 אחוזים מהאוכלוסייה במהלך שנות ה-80 לכ-20 אחוזים מהציבור בעשור האחרון. זהו שיעור עוני גבוה כמעט בחצי מהמקובל במדינות המפותחות.

אחת הסיבות לכך היא גובה קצבאות הקיום, שבמקרים רבים אינן מאפשרות לעלות מעבר לקו העוני. קצבת הבטחת הכנסה, למשל, למשפחה עם שני ילדים שאין לה שום מקורות הכנסה, היא בסך הכל 2,941 שקלים. לא מספיק כדי לצאת מחיים בעוני.

בעוד שבעולם המפותח הקצבאות מפחיתות את שיעור העוני ב-60% בממוצע, בישראל הן מפחיתות אותו ב-20% בלבד.

הפחתת שיעור העוני בישראל

הנתונים לגבי שיעור העוני לקוחים מדוח העוני והפערים החברתיים של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2017, נספח 1 (ירידה מ-23.8% נפשות בעוני ב-2007 ל-21.2% נפשות בעוני ב-2017).

חשוב לדעת שדמותו של העוני בישראל שונה מכפי שהוא מצטייר בתודעה הציבורית. שיעור הערבים והחרדים בעוני הוא גבוה מאוד, אך כ-30% מהעניים הם יהודים שאינם חרדים. ב-72% מהמשפחות שחיות בעוני אדם אחד לפחות עובד, וב-22% מהן יש שני מפרנסים או יותר. רק עשירית מהאנשים שחיים בעוני הם קשישים, ועוד פחות מכך הם מקבלי קצבת נכות. כמעט מחצית ממי שחי בעוני בישראל הם ילדים.

לפי נתוני 2017, ישראל מוציאה רק 10.7% מהתמ"ג על קצבאות (כמו זקנה, נכות, הבטחת הכנסה וכו'), לעומת 13.6% בממוצע בעולם המפותח. זה מציב אותה במקום ה-26 מתוך 31 מדינות בהשקעה בקצבאות קיום, וכתוצאה – שיעור העוני בישראל הוא מהגבוהים ביותר במדיניות המפותחות.

מה ניתן לעשות? מדינות שמבקשות להתמודד עם עוני עושות זאת באמצעות אימוץ תוכנית כוללת ויעדים מספריים להפחתת שיעור החיים בעוני. זה עדיין לא קרה בישראל, ונראה שעד שזה יקרה ישראל תמשיך לעמוד בראש טבלת שיעורי העוני במדינות המפותחות, ובתחתית מבחינת פעולות הממשלה להפחתתו.

שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

אתם הכוח שלנו לשנות!

תמכו בשינוי שאנו מקדמים,
הצטרפו לקהילה של 121 וקחו חלק בעשייה משמעותית לתיקון חברתי:

הפרויקטים שלנו

קורס מכללת גל - אתר המקפצה
פרויקט תעסוקה בגיל השלישי 121 מנוע לשינוי חברתי
ילדים בגילאי לידה עד שלוש בגן

תרומה ל-121 משמעה השקעה אישית שלך בעתיד המדינה ובתשתיות החברתיות שלה.

תעסוקה, בריאות, חינוך, דיור ורווחה הן התשתיות החברתיות של המדינה. חיזוק משמעותי שלהן יושג באמצעות שורה ארוכה של חוקים וצעדים ממשלתיים. כדי להניע החלטות אלה, דרוש גוף מקצועי שמתמחה ביצירת מהלכים אסטרטגיים ולחץ ציבורי משמעותי על הממשלה והכנסת.

כאן אנחנו נכנסים לתמונה! התרומות שלכם מאפשרות לנו לגייס שותפים, לחקור ולפתח הצעות מדיניות ולשכנע מקבלי ההחלטות לפעול בשורה של יעדים חברתיים, שישנו את החיים של מאות אלפים.

עשוי לעניין אותך...

תגובות