תקציב החינוך 2009-2019: מגמה מעורבת

כמה המדינה משקיעה בכל ילד בישראל

סיכום עשור: השקעת המדינה בכל ילד/ה, 2008-2018 נתחיל במילה טובה: בעשור האחרון, הגדילה הממשלה באופן משמעותי את השקעתה בחינוך. בשנת 2018, היא השקיעה בכל ילד כ-24,300 ש"ח, לעומת 14,600 ש"ח ב-2008. זהו גידול של 50% במונחים ריאליים. באותה תקופה, ישראל גם הצליחה לצמצם משמעותית את הפער בינה לבין שאר המדינות המפותחות בהשגי תלמידים. לפי מבחן […]

קצבת הזקנה 2009-2019: כך לא מהדרים פני זקן

קצבת זקנה ליחיד בישראל סיכום עשור לשנים 2009-2019

סיכום עשור: קצבת הזקנה ליחיד, 2009-2019 248 ₪. זאת התוספת שזקני ישראל קיבלו לקצבת הזקנה שלהם בין 2009 ל-2019. במספרים, הנתונים האלה עוד יותר קשים לעיכול: לפני 10 שנים, סכום הקצבה הבסיסית עמד על 1,306 ₪, ו-1,959 ₪ עם תוספת הותק המקסימלית. כיום עומדת הקצבה הבסיסית על 1,554 ₪, ויחד עם תוספת הותק המקסימלית, היא […]

הנתונים מעודדים, אז למה אנחנו מודאגים?

השכר הממוצע במשק הישראלי סיכום עשור

סיכום עשור: השכר הממוצע במשק הישראלי, 2009-2019 במהלך העשור האחרון, עלה השכר הממוצע ב-19% במצטבר באופן ריאלי, והגיע ל-10,600 ש"ח. כלומר, לאורך העשור, קיבלו הישראלים תוספת שכר שנתית של 1.7%. התמונה מדויקת עוד יותר כשמסתכלים  על השכר החציוני, הקרוב יותר למשכורת שמקבל הישראלי הטיפוסי. כיום, השכר החציוני עומד על כ-8,000 ש"ח: מחצית מהשכירים מקבלים שכר גבוה יותר, […]